Doradztwo podatkowe

Czy wypłaty dywidend do spółek holdingowych będą pod lupą organów podatkowych?

W ostatnich miesiącach zapadły wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które utrzymały niekorzystne dla podatników stanowisko sądów I instancji w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku u źródła dla dywidend wypłacanych do podmiotu powiązanego będącego spółką holdingową.

W ostatnich miesiącach zapadły wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, które utrzymały niekorzystne dla podatników stanowisko sądów I instancji w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku u źródła dla dywidend wypłacanych do podmiotu powiązanego będącego spółką holdingową.


Znaczący wzrost liczby kontroli w zakresie podatku u źródła (WHT)

Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że podatek u źródła jest jednym z głównych przedmiotów kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Tendencja wzrostowa podkreśla znaczenie przestrzegania zasad i…

Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że podatek u źródła jest jednym z głównych przedmiotów kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Tendencja wzrostowa podkreśla znaczenie przestrzegania zasad i…


Jak wykorzystać politykę cen transferowych do realizacji obowiązków w zakresie cen transferowych?

Właściwie opracowana polityka cen transferowych stanowi skuteczne narzędzie planowania w obszarze cen transferowych. Stworzenie przejrzystego i ujednoliconego zbioru zasad w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych służy nie…

Właściwie opracowana polityka cen transferowych stanowi skuteczne narzędzie planowania w obszarze cen transferowych. Stworzenie przejrzystego i ujednoliconego zbioru zasad w zakresie transakcji wewnątrzgrupowych służy nie…


Kwota wolna równa 60 tys. zł? Sprawdź, czy zyskasz

Jak zmieni się wynagrodzenie pracowników, jeśli w życie wejdzie zapowiadane podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł? Eksperci Grant Thornton prezentują swoje wyliczenia.

Jak zmieni się wynagrodzenie pracowników, jeśli w życie wejdzie zapowiadane podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł? Eksperci Grant Thornton prezentują swoje wyliczenia.


PIT kasowy – co to jest?

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT. Projekt został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Konsultacje publiczne trwają do 15 maja 2024 r. Planowane wejście w życie zmian to 1 stycznia 2025 r. Wcześniej tzw. PIT kasowy zapowiadał premier Donald Tusk w swoim exposé.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie możliwości wyboru kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów, tzw. kasowego PIT. Projekt został opublikowany w Rządowym Centrum Legislacji. Konsultacje publiczne trwają do 15 maja 2024 r. Planowane wejście w życie zmian to 1 stycznia 2025 r. Wcześniej tzw. PIT kasowy zapowiadał premier Donald Tusk w swoim exposé.


Należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. 24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD).

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. 24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD).


Podatek u źródła – jakie należności podlegają WHT?

Obowiązkowi pobrania podatku u źródła (WHT) podlegają należności wymienione w Ustawie CIT/PIT, wypłacane na rzecz zagranicznego kontrahenta, obejmujące zyski kapitałowe (dywidendy), należności licencyjne, odsetki, opłaty…

Obowiązkowi pobrania podatku u źródła (WHT) podlegają należności wymienione w Ustawie CIT/PIT, wypłacane na rzecz zagranicznego kontrahenta, obejmujące zyski kapitałowe (dywidendy), należności licencyjne, odsetki, opłaty…


Podatek u źródła – jak dochować należytej staranności i przygotować procedurę WHT?

Przepisy odnoszące się do podatku u źródła niejako zmuszają podatników do uporządkowania, czy nawet zmodyfikowania, swoich metod w rozliczeniach z podmiotami zagranicznymi, które objęte są podatkiem u źródła (WHT). Płatnik obowiązany jest do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Przepisy odnoszące się do podatku u źródła niejako zmuszają podatników do uporządkowania, czy nawet zmodyfikowania, swoich metod w rozliczeniach z podmiotami zagranicznymi, które objęte są podatkiem u źródła (WHT). Płatnik obowiązany jest do dochowania należytej staranności przy weryfikowaniu możliwości zastosowania obniżonej stawki lub niepobrania podatku, wynikających z przepisów prawa podatkowego.