fbpx

Doradztwo podatkowe

Projekt ustawy w sprawie obligatoryjnego fakturowania w KseF od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 1 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 stycznia 2024 r.

W dniu 1 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur od 1 stycznia 2024 r.


Korekty cen transferowych i ich wpływ na wynik finansowy i podatkowy firmy

W wielu przedsiębiorstwach zbliża się koniec roku finansowego. Spółki prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi i wynikające z nich rozliczenia, często w tym okresie (tj. przed zamknięciem roku) otrzymują różnego rodzaju korekty rozliczeń z powiązanymi kontrahentami, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy i podatkowy podmiotu.

W wielu przedsiębiorstwach zbliża się koniec roku finansowego. Spółki prowadzące transakcje z podmiotami powiązanymi i wynikające z nich rozliczenia, często w tym okresie (tj. przed zamknięciem roku) otrzymują różnego rodzaju korekty rozliczeń z powiązanymi kontrahentami, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy i podatkowy podmiotu.


Należyta staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. Na początku 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnej dyrektywy w tym zakresie: dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD).

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. Na początku 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnej dyrektywy w tym zakresie: dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD).


Ulga na ekspansję obejmuje również wynagrodzenia pracowników – precedensowa interpretacja indywidualna

W ostatnich dniach została wydana precedensowa w wielu aspektach interpretacja indywidualna dotyczącą rozliczania ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej).

W ostatnich dniach została wydana precedensowa w wielu aspektach interpretacja indywidualna dotyczącą rozliczania ulgi na ekspansję (ulgi prowzrostowej).


Nowe zasady w Polskiej Strefie Inwestycji raczej na plus

Trwają prace nad projektem nowelizacji związane m.in. z utratą mocy dotychczas obowiązującego Rozporządzenia regulującego działalność w Polskiej Strefie Inwestycji z dniem 31 grudnia 2022 roku.

Trwają prace nad projektem nowelizacji związane m.in. z utratą mocy dotychczas obowiązującego Rozporządzenia regulującego działalność w Polskiej Strefie Inwestycji z dniem 31 grudnia 2022 roku.


Brak odpowiedzialności zarządu za zaległości podatkowe spółki to iluzja

Zgodnie z maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” pragniemy zwrócić uwagę na niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) potwierdzający odpowiedzialność byłych członków zarządu za zaległości podatkowe spółki pomimo przeprowadzenia kontroli podatkowej i wydania decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT po zaprzestaniu pełnienia funkcji zarządczych.

Zgodnie z maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” pragniemy zwrócić uwagę na niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) potwierdzający odpowiedzialność byłych członków zarządu za zaległości podatkowe spółki pomimo przeprowadzenia kontroli podatkowej i wydania decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT po zaprzestaniu pełnienia funkcji zarządczych.


Zmiany w zakresie rękojmi po wdrożeniu dyrektyw towarowej i cyfrowej

Wdrożenie przepisów dyrektyw nazwanych w skrócie „dyrektywą towarową” i „dyrektywą cyfrową” zbliża się wielkimi krokami, bowiem ustawa została już uchwalona przez sejm i obecnie czeka na podpis prezydenta. Wdrożone przepisy wprowadzą wiele zmian, między innymi w zakresie rękojmi.

Wdrożenie przepisów dyrektyw nazwanych w skrócie „dyrektywą towarową” i „dyrektywą cyfrową” zbliża się wielkimi krokami, bowiem ustawa została już uchwalona przez sejm i obecnie czeka na podpis prezydenta. Wdrożone przepisy wprowadzą wiele zmian, między innymi w zakresie rękojmi.