Cyberbezpieczeństwo

Zmiany w normie ISO/IEC 27001 – przegląd najważniejszych aktualizacji

Norma ISO/IEC 27001 została po raz pierwszy opublikowana w 2005 roku. Od tego czasu była ona kilkakrotnie aktualizowana, aby nadążać za rozwojem technologii i zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.

Norma ISO/IEC 27001 została po raz pierwszy opublikowana w 2005 roku. Od tego czasu była ona kilkakrotnie aktualizowana, aby nadążać za rozwojem technologii i zmieniającymi się potrzebami biznesowymi.


Jak chronić dane i systemy? Skany podatności i testy socjotechniczne

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, zagrożenia dla bezpieczeństwa danych są stale obecne, stwarzając poważne wyzwania dla firm i organizacji. Cyberataki mogą prowadzić do kradzieży danych, strat finansowych, utraty reputacji i innych negatywnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest, aby stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane i systemy

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie, zagrożenia dla bezpieczeństwa danych są stale obecne, stwarzając poważne wyzwania dla firm i organizacji. Cyberataki mogą prowadzić do kradzieży danych, strat finansowych, utraty reputacji i innych negatywnych konsekwencji. Dlatego tak ważne jest, aby stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić swoje dane i systemy


5 najważniejszych informacji dotyczących NIS2

Dyrektywa NIS2 zastępuje dyrektywę NIS z 2016 r. została przyjęta przez Parlament Europejski w 2022 r. Zakresem swoich regulacji obejmuje ponad 10 000 podmiotów w Unii Europejskiej. Rozporządzenie NIS2 obejmują różne podmioty z sektora usług cyfrowych, które są kluczowe dla funkcjonowania infrastruktury internetowej oraz usług z nimi związanych.

Dyrektywa NIS2 zastępuje dyrektywę NIS z 2016 r. została przyjęta przez Parlament Europejski w 2022 r. Zakresem swoich regulacji obejmuje ponad 10 000 podmiotów w Unii Europejskiej. Rozporządzenie NIS2 obejmują różne podmioty z sektora usług cyfrowych, które są kluczowe dla funkcjonowania infrastruktury internetowej oraz usług z nimi związanych.


NIS vs. NIS2: Kluczowe zmiany w zakresie obowiązków i obszaru działań

Dyrektywa NIS została przyjęta 6 lipca 2016 r. Jest pierwszym europejskim prawem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie szereg obowiązków, obliguje je do powołania konkretnych instytucji oraz wprowadzenia mechanizmów współpracy. W Polsce jej zapisy realizuje ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku.

Dyrektywa NIS została przyjęta 6 lipca 2016 r. Jest pierwszym europejskim prawem w zakresie cyberbezpieczeństwa. Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie szereg obowiązków, obliguje je do powołania konkretnych instytucji oraz wprowadzenia mechanizmów współpracy. W Polsce jej zapisy realizuje ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku.


Dlaczego mój dział IT nie zarządza bezpieczeństwem informacji?

To kontrowersyjne pytanie zdaje się coraz częściej pojawiać wśród kadry menadżerskiej. Niejednokrotnie wynika to z niewłaściwego zapewnienia przez osoby zarządzające obszarem IT o tym, że wykonując swoje obowiązki kierują się najwyższymi standardami branżowymi również tymi, dotyczącymi bezpieczeństwa IT. Właściwie to dobre podejście – przecież korzystanie z najlepszych praktyk powinno być powszechnie akceptowane. Jednak czy w dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości tego typu podejście jest wystarczające dla firm, które zapewniają swoich klientów o bezpieczeństwie informacji?

To kontrowersyjne pytanie zdaje się coraz częściej pojawiać wśród kadry menadżerskiej. Niejednokrotnie wynika to z niewłaściwego zapewnienia przez osoby zarządzające obszarem IT o tym, że wykonując swoje obowiązki kierują się najwyższymi standardami branżowymi również tymi, dotyczącymi bezpieczeństwa IT. Właściwie to dobre podejście – przecież korzystanie z najlepszych praktyk powinno być powszechnie akceptowane. Jednak czy w dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości tego typu podejście jest wystarczające dla firm, które zapewniają swoich klientów o bezpieczeństwie informacji?


Dyrektywa NIS2: czym jest i kogo dotyczy?

NIS2 jest nowelizacją pierwszego europejskiego prawa dotyczycącego cyberbezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotów działających na obszarze UE, które są kluczowe dla bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.

NIS2 jest nowelizacją pierwszego europejskiego prawa dotyczycącego cyberbezpieczeństwa państw członkowskich Unii Europejskiej oraz podmiotów działających na obszarze UE, które są kluczowe dla bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych.


Główne cyberzagrożenia dla firm w 2023 roku

Miniony rok 2022 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę cyberataków na firmy, a trzeba pamiętać, że każdy udany tego typu atak to duże straty finansowe i wizerunkowe dla organizacji. Wydaje się jednak, że wiele firm nadal nie zdaje sobie sprawy z istniejącego ryzyka. Nie podejmuje też odpowiednich kroków, żeby się na taki atak przygotować.

Miniony rok 2022 był rekordowy, jeśli chodzi o liczbę cyberataków na firmy, a trzeba pamiętać, że każdy udany tego typu atak to duże straty finansowe i wizerunkowe dla organizacji. Wydaje się jednak, że wiele firm nadal nie zdaje sobie sprawy z istniejącego ryzyka. Nie podejmuje też odpowiednich kroków, żeby się na taki atak przygotować.