Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo: strategia, program, projekt

Kiedy zastanawiamy się nad zarządzaniem bezpieczeństwem informacji pojawiają nam się rożne pojęcia, z których 3 można szczególnie podkreślić: strategia, program i projekt. Bardzo często pojęcia…

Kiedy zastanawiamy się nad zarządzaniem bezpieczeństwem informacji pojawiają nam się rożne pojęcia, z których 3 można szczególnie podkreślić: strategia, program i projekt. Bardzo często pojęcia…


vCISO to nie body leasing

Coraz więcej organizacji jest świadomych zagrożeń bezpieczeństwa czyhających na ich dane. Większość z nich nie posiada jednak do tego odpowiednich zasobów w postaci zespołu zarządzającego…

Coraz więcej organizacji jest świadomych zagrożeń bezpieczeństwa czyhających na ich dane. Większość z nich nie posiada jednak do tego odpowiednich zasobów w postaci zespołu zarządzającego…


Bezpieczeństwo w biznesie – wyciągnij wnioski

Zauważalny wzrost liczby incydentów i prób przełamania zabezpieczeń w ostatnich miesiącach spowodował zwiększenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa – zwłaszcza w sytuacji nagłej zmiany formy prowadzenia…

Zauważalny wzrost liczby incydentów i prób przełamania zabezpieczeń w ostatnich miesiącach spowodował zwiększenie uwagi na kwestie bezpieczeństwa – zwłaszcza w sytuacji nagłej zmiany formy prowadzenia…


V-CISO – libero bezpieczeństwa informacji

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w siatkówce wprowadzono pozycję libero, co miało za zadanie zwiększenie ilości akcji i płynności gry.  Zawodnik grający na pozycji libero jest…

Pod koniec lat dziewięćdziesiątych w siatkówce wprowadzono pozycję libero, co miało za zadanie zwiększenie ilości akcji i płynności gry.  Zawodnik grający na pozycji libero jest…


Phishing – największe zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa

Koszty cyberincydentu dla firmy mogą być ogromne i decydować o jej przyszłości. Myślenie wyłącznie o kosztach chwilowego przestoju firmy to częsty błąd popełniany przez zarządzających…

Koszty cyberincydentu dla firmy mogą być ogromne i decydować o jej przyszłości. Myślenie wyłącznie o kosztach chwilowego przestoju firmy to częsty błąd popełniany przez zarządzających…


Bezpieczeństwo informacji: co to jest vCISO?

W dzisiejszym świecie każda organizacja, w mniejszym lub większym stopniu przetwarza informacje za pomocą technologii teleinformatycznych. Oznacza to, że jest narażona na zagrożenia występujące w…

W dzisiejszym świecie każda organizacja, w mniejszym lub większym stopniu przetwarza informacje za pomocą technologii teleinformatycznych. Oznacza to, że jest narażona na zagrożenia występujące w…


Coraz mniej miejsca na dowolność – dostawcy oprogramowania pod presją

Postępujący proces dojrzewania jak i podnoszenia jakości w biznesie związanym z przetwarzaniem danych (zwłaszcza że coraz trudniej znaleźć taki, w którym nie przetwarza się danych)…

Postępujący proces dojrzewania jak i podnoszenia jakości w biznesie związanym z przetwarzaniem danych (zwłaszcza że coraz trudniej znaleźć taki, w którym nie przetwarza się danych)…