Fundacja Rodzinna

Fundacja rodzinna w liczbach – wnioski po pierwszym roku jej funkcjonowania

Fundacje rodzinne to nie tylko sposób na przekazanie wartości i zasobów na przyszłe pokolenia, ale także skuteczna forma zarządzania majątkiem i inwestycjami. Dają one rodzinom kontrolę, elastyczność i możliwość edukacji kolejnych pokoleń, co czyni je niezwykle atrakcyjnym narzędziem dla długoterminowego planowania i inwestowania.

Fundacje rodzinne to nie tylko sposób na przekazanie wartości i zasobów na przyszłe pokolenia, ale także skuteczna forma zarządzania majątkiem i inwestycjami. Dają one rodzinom kontrolę, elastyczność i możliwość edukacji kolejnych pokoleń, co czyni je niezwykle atrakcyjnym narzędziem dla długoterminowego planowania i inwestowania.


Fundacja rodzinna w testamencie

Fundacja rodzinna może zostać powołana na dwa sposoby – w akcie założycielskim oraz testamencie. Pierwsza z form jest powszechna i często stosowana, natomiast co w przypadku gdy nie do końca chcemy powołać fundację rodzinną za życia, a bardziej myślimy o zabezpieczeniu biznesu po naszej śmierci?

Fundacja rodzinna może zostać powołana na dwa sposoby – w akcie założycielskim oraz testamencie. Pierwsza z form jest powszechna i często stosowana, natomiast co w przypadku gdy nie do końca chcemy powołać fundację rodzinną za życia, a bardziej myślimy o zabezpieczeniu biznesu po naszej śmierci?


Ile kosztuje założenie fundacji rodzinnej?

Z uwagi na dużą atrakcyjność fundacji rodzinnej w kontekście planowania sukcesji, jak i inwestowania majątku prywatnego, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie właśnie z tej formy prawnej. Głównym założeniem fundacji rodzinnej jest możliwość akumulowania majątku rodzinnego oraz zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem w kolejnych pokoleniach spadkobierców.

Z uwagi na dużą atrakcyjność fundacji rodzinnej w kontekście planowania sukcesji, jak i inwestowania majątku prywatnego, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie właśnie z tej formy prawnej. Głównym założeniem fundacji rodzinnej jest możliwość akumulowania majątku rodzinnego oraz zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem w kolejnych pokoleniach spadkobierców.


Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej

Instytucja fundacji rodzinnej cieszy się w Polsce znaczną popularnością. Świadczy o tym liczba złożonych dotąd wniosków o zarejestrowanie tych osób prawnych. Moment sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu wyznacza początek funkcjonowania fundacji rodzinnej. W tym tekście wskażemy natomiast w jakich przypadkach może dojść do rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej.

Instytucja fundacji rodzinnej cieszy się w Polsce znaczną popularnością. Świadczy o tym liczba złożonych dotąd wniosków o zarejestrowanie tych osób prawnych. Moment sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu wyznacza początek funkcjonowania fundacji rodzinnej. W tym tekście wskażemy natomiast w jakich przypadkach może dojść do rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej.


Fundacja rodzinna a nieruchomości – skutki podatkowe

Fundacja rodzinna co do zasady pozostaje zwolniona z podatku CIT w zakresie przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, której zakres wymieniony jest w ustawie o fundacji rodzinnej. Pomimo tego jednak, ustawodawca zdecydował, iż pozostanie ona podatnikiem podatku od przychodów z budynków.

Fundacja rodzinna co do zasady pozostaje zwolniona z podatku CIT w zakresie przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej, której zakres wymieniony jest w ustawie o fundacji rodzinnej. Pomimo tego jednak, ustawodawca zdecydował, iż pozostanie ona podatnikiem podatku od przychodów z budynków.


Jawność rejestru fundacji rodzinnych

Fundacje rodzinne wpisywane są do dedykowanego rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Rejestr jest jawny, ale dostęp do informacji rejestrowych jest ograniczony w porównaniu do spółek prawa handlowego. Dodatkowo, rejestr ten nie jest dostępny w systemie teleinformatycznym.

Fundacje rodzinne wpisywane są do dedykowanego rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Rejestr jest jawny, ale dostęp do informacji rejestrowych jest ograniczony w porównaniu do spółek prawa handlowego. Dodatkowo, rejestr ten nie jest dostępny w systemie teleinformatycznym.


Nieruchomości w majątku fundacji rodzinnej

Fundacje rodzinne służą do akumulowania majątku rodzinnego. W takim „banku rodzinnym” mogą się również znaleźć nieruchomości. Takie rozwiązanie może ułatwić proces sukcesji, który często obok podziału biznesu fundatorów, obejmuje choćby dysponowanie środkami pieniężnymi, czy właśnie rodzinnymi nieruchomościami.

Fundacje rodzinne służą do akumulowania majątku rodzinnego. W takim „banku rodzinnym” mogą się również znaleźć nieruchomości. Takie rozwiązanie może ułatwić proces sukcesji, który często obok podziału biznesu fundatorów, obejmuje choćby dysponowanie środkami pieniężnymi, czy właśnie rodzinnymi nieruchomościami.


Kontrola koncentracji z udziałem fundacji rodzinnych

Fundacje rodzinne mogą być wykorzystywane do zbywania i nabywania udziałów oraz akcji spółek kapitałowych, a także praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Jako podmiot holdingowy, fundacja może więc przejmować kontrolę nad innymi podmiotami – spółkami zależnymi.

Fundacje rodzinne mogą być wykorzystywane do zbywania i nabywania udziałów oraz akcji spółek kapitałowych, a także praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej. Jako podmiot holdingowy, fundacja może więc przejmować kontrolę nad innymi podmiotami – spółkami zależnymi.