fbpx

Treść artykułu

Osoby ponoszące w firmie odpowiedzialność za kadry i płace muszą zapewnić sprawną obsługę dokumentacji pracowników. Dzięki usługom kadrowo-płacowym w Grant Thornton zyskujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz unikasz konieczności utrzymywania wyspecjalizowanych działów.

Usługi w zakresie outsourcingu kadr i płac skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Współpraca z ekspertami Grant Thornton pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza spółkę, przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Zakres usług kadrowych w Grant Thornton

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
 • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
 • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów (w tym urlopowy Portal pracowniczy);
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
 • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • zastępstwo pracowników działu kadr.

Zakres usług płacowych w Grant Thornton

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
 • kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnione listy płac);
 • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
 • realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników, przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS;
 • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat);
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
 • zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;
 • asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
Zobacz prezentację

Kadry i płace przekazane pod opiekę Grant Thornton zapewniają spółce bezpieczeństwo oraz najwyższą poufność, zgodnie z wymaganiami RODO. Wysokie standardy świadczenia usługi wynikają z pewności przestrzegania obowiązującego prawa i umów oraz pozwalają zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową.

Szczegółowych informacji na temat procesu przekazania Grant Thornton administracji kadr i płac udzielają nasi doradcy.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing płac i kadr Zobacz wszystkie

Workation – polscy pracodawcy nieufni?

Wyniki sondażowego badania Grant Thornton pokazują, że choć tak zwane pracowakacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród zatrudnionych, większość pracodawców jest niechętnych łączeniu wakacyjnych wyjazdów ze służbowymi obowiązkami.

Najczęściej czytane