Usługi kadrowo-płacowe

Skontaktuj się

Monika Smulewicz

Partner (Outsourcing Warszawa)

Skontaktuj się

Magdalena Marcinowska

Partner (Outsourcing Poznań)

Czym są usługi kadrowo-płacowe?

Osoby ponoszące w firmie odpowiedzialność za kadry i płace muszą zapewnić sprawną obsługę dokumentacji pracowników. Dzięki usługom kadrowo-płacowym w Grant Thornton zyskujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz unikasz konieczności utrzymywania wyspecjalizowanych działów.

 • Jaki jest cel usług kadrowo-płacowych?

  Pozwalają one na całkowite przeniesienie tych zadań poza spółkę, przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

 • Kto korzysta z outsourcingu kadr i płac?

  Usługi w zakresie outsourcingu kadr i płac skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami.

Zakres wsparcia

Zakres usług kadrowych i płacowych w Grant Thornton

 • Usługi kadrowe
  • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
  • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
  • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
  • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów (w tym urlopowy Portal pracowniczy);
  • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
  • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
  • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
  • wystawianie świadectw pracy;
  • zastępstwo pracowników działu kadr.
 • Usługi płacowe
  • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
  • kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnione listy płac);
  • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
  • realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników, przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
  • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS;
  • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat);
  • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
  • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
  • zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;
  • asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.

Outsourcing kadr i płac a RODO

Kadry i płace przekazane pod opiekę Grant Thornton zapewniają spółce bezpieczeństwo oraz najwyższą poufność, zgodnie z wymaganiami RODO. Wysokie standardy świadczenia usługi wynikają z pewności przestrzegania obowiązującego prawa i umów oraz pozwalają zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową.

RAPORT Outsourcing 2019-2025 – zmiany i trendy

Analiza wyników i perspektyw outsourcingu finansowoksięgowego i kadrowopłacowego na przykładzie liderów usług BPS w sieci Grant Thornton

Czytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Outsourcing wielokrotnie nagradzany

24 czerwca 2021 roku zdobyliśmy statuetkę Outsourcing Stars w kategorii Księgowość, kadry i płace. Outsourcing Stars to jedyny w Polsce niekomercyjny konkurs dla sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast w Polsce

Bogate doświadczenie i szeroka wiedza są gwarantem tego, że zastosowane instrumenty i opracowana przez nas metodologia prowadzi do usprawnienia zarządzania działem kadrowo-płacowym. Najwyższa jakość rozwiązań Grant Thornton wynika również z każdorazowego dostosowania ich do potrzeb poszczególnych klientów.

 • 29 lat

  działalności w Polsce

 • 900+

  pracowników w 8 biurach

 • 2200+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Usługi kadrowo-płacowe

Skontaktujmy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing kadr i płac

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów