fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Osoby ponoszące w firmie odpowiedzialność za kadry i płace muszą zapewnić sprawną obsługę dokumentacji pracowników. Dzięki usługom kadrowo-płacowym w Grant Thornton zyskujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz unikasz konieczności utrzymywania wyspecjalizowanych działów.

Usługi w zakresie outsourcingu kadr i płac skierowane są do firm dążących do zwiększenia efektywności w zakresie zarządzania kadrami. Współpraca z ekspertami Grant Thornton pozwala na całkowite przeniesienie tych zadań poza spółkę, przy jednoczesnej gwarancji prowadzenia kadr i płac zgodnie z najlepszymi praktykami rynkowymi.

Zakres usług kadrowych w Grant Thornton

 • kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej (w tym e-teczka), kontrolowanie terminów kończących się umów o pracę, ważności badań okresowych oraz szkoleń bhp;
 • bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS;
 • bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych oraz ich uprawnień;
 • prowadzenie kartoteki urlopowej pracowników oraz ustalanie wymiarów i limitów urlopów (w tym urlopowy Portal pracowniczy);
 • sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON;
 • przyjmowanie inspekcji z ramienia PIP dotyczących prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej; dostarczanie urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielanie wyjaśnień;
 • opracowywanie raportów i zestawień kadrowych;
 • wystawianie świadectw pracy;
 • zastępstwo pracowników działu kadr.

Zakres usług płacowych w Grant Thornton

 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem danych zmiennych, które są dostarczane przez Klienta;
 • kalkulacja wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej (utajnione listy płac);
 • sporządzanie listy płac, zbiorówek list płac, a także raportów płacowych;
 • realizowanie przelewów bankowych dotyczących wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników, przekazywanie wynagrodzeń na rachunki bankowe pracowników;
 • obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS;
 • przygotowanie dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń (tzw. kwitki/paski wypłat);
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu;
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach oraz obliczanie podatku – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA;
 • zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami;
 • asysta oraz współpraca z Klientem w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
Zobacz prezentację

Kadry i płace przekazane pod opiekę Grant Thornton zapewniają spółce bezpieczeństwo oraz najwyższą poufność, zgodnie z wymaganiami RODO. Wysokie standardy świadczenia usługi wynikają z pewności przestrzegania obowiązującego prawa i umów oraz pozwalają zaangażować więcej zasobów w podstawową działalność biznesową.

Szczegółowych informacji na temat procesu przekazania Grant Thornton administracji kadr i płac udzielają nasi doradcy.

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing płac i kadr Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane