fbpx

GrantThornton

Założenie firmy

Treść artykułu

Zespół kancelarii prawnej Grant Thornton wspiera Klientów w procesie założenia firmy w Polsce i za granicą. Doradzamy w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą oraz jak założyć spółkę albo oddział i przedstawicielstwo, przy uwzględnieniu specyfiki danej branży oraz indywidualnych oczekiwań dotyczących struktury własnościowej i sposobu zarządzania.

Założenie firmy – zakres wsparcia

Wsparcie Grant Thornton w zakresie założenia firmy obejmuje, w szczególności:

 • pomoc w wyborze formy prawnej działalności,
 • wsparcie w procesie rejestracji spółki, zarówno z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału, obejmujące przygotowanie umowy/statutu spółki, umowy pomiędzy właścicielami oraz wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z utworzeniem podmiotu,
 • wsparcie w procesie rejestracji oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce, obejmujące analizę dokumentów korporacyjnych przedsiębiorstwa zagranicznego, przygotowanie projektów dokumentów ustanawiających oddział lub przedstawicielstwa oraz wszelkich dokumentów stanowiących niezbędne załączniki do rejestracji oddziału w rejestrze przedsiębiorców i rejestracji przedstawicielstwa w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych,
 • przygotowanie wewnętrznych regulaminów, określających zasady funkcjonowania organów spółki oraz ich wzajemne relacje,
 • sporządzenie harmonogramu procesu oraz bieżący nadzór nad jego realizacją, w tym także koordynację przepływu informacji i dokumentów
 • reprezentowanie Klienta przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także urzędzie skarbowym,
 • wsparcie w zakresie analizy i negocjacji umów najmu siedziby działalności,
 • doradztwo w bieżących sprawach związanych z rozpoczęciem działalności.

Wiemy, jaką spółkę wybrać i jak ją założyć

Naszym zadaniem jest wybór optymalnej formy prowadzenia działalności, poprzez ułożenie biznesu w najbardziej efektywny finansowo i podatkowo sposób, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie największego poziomu bezpieczeństwa majątku spółki, jej właścicieli oraz członków zarządu. Celem naszych prac jest sprawna rejestracja spółki albo oddziału i przedsiębiorstwa.

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej składa się z następujących kroków:

 • Zawarcie umowy spółki
 • Powołanie pierwszego zarządu
 • Założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy najmu
 • Wniesienie wkładów na kapitał zakładowy
 • Złożenie wniosku o rejestrację spółki
 • Rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • Rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, GUS oraz ZUS, zgłoszenie VAT
 • Ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego

Założenie spółki jawnej i komandytowej składa się z następujących kroków:

 • Zawarcie umowy spółki
 • Złożenie wniosku o rejestrację spółki
 • Rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • Założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy najmu
 • Rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, GUS oraz ZUS, zgłoszenie VAT
 • Ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego

Założenie oddziałów obejmuje następujące etapy:

 • Podjęcie uchwał ustanawiających oddział przez właściwe organy spółki matki
 • Złożenie wniosku o rejestrację spółki
 • Rejestracja oddziału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
 • Założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy najmu
 • Rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, GUS oraz ZUS, zgłoszenie VAT spółki matki

Korzystamy z kompleksowej wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, dzięki czemu rejestracja spółki przebiega sprawnie, przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu ze strony Klienta.   

Wspieramy Klientów krajowych i zagranicznych, będących zarówno dużymi korporacjami, jak i małymi i średnimi przedsiębiorcami. Doradzamy tym, którzy nie wiedzą w jakiej formie prowadzić biznes oraz jak założyć i jak zarejestrować spółkę.

Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane