Założenie firmy

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Jak założyć firmę?

Zespół kancelarii prawnej Grant Thornton wspiera Klientów w procesie założenia firmy w Polsce i za granicą. Doradzamy w jakiej formie prowadzić działalność gospodarczą oraz jak założyć spółkę albo oddział i przedstawicielstwo, przy uwzględnieniu specyfiki danej branży oraz indywidualnych oczekiwań dotyczących struktury własnościowej i sposobu zarządzania.

 • Jak założyć spółkę z o.o. i spółkę akcyjną?

  Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej składa się z następujących kroków: zawarcie umowy spółki, powołanie pierwszego zarządu, założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy najmu, wniesienie wkładów na kapitał zakładowy, złożenie wniosku o rejestrację spółki, rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, GUS oraz ZUS, zgłoszenie VAT, ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego.

 • Jak założyć spółkę jawną i spółkę komandytową?

  Założenie spółki jawnej i komandytowej składa się z następujących kroków: zawarcie umowy spółki, złożenie wniosku o rejestrację spółki, rejestracja spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy najmu, rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, GUS oraz ZUS, zgłoszenie VAT, ujawnienie danych beneficjenta rzeczywistego.

 • Jak założyć oddział firmy w Polsce?

  Założenie oddziałów obejmuje następujące etapy: podjęcie uchwał ustanawiających oddział przez właściwe organy spółki matki, złożenie wniosku o rejestrację spółki, rejestracja oddziału w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, założenie rachunku bankowego, zawarcie umowy najmu, rejestracja spółki w urzędzie skarbowym, GUS oraz ZUS, zgłoszenie VAT spółki matki.

Zakres wsparcia

Wspieramy klientów w procesie założenia działalności, począwszy od doradztwa związanego z wyborem odpowiedniej formy prawnej, poprzez przygotowanie wymaganych przepisami prawa dokumentów niezbędnych do jej zarejestrowania w sądzie oraz odpowiednich urzędach i instytucjach. Celem naszych prac jest sprawna rejestracja spółki albo oddziału i przedsiębiorstwa oraz doradztwo związane z faktycznym uruchomieniem działalności.

 • Pomoc w wyborze formy prawnej działalności

  Naszym zadaniem jest wsparcie klienta w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności i ułożeniu biznesu w najbardziej efektywny finansowo i podatkowo sposób, przy jednoczesnym zachowaniu możliwie największego poziomu bezpieczeństwa majątku spółki, jej właścicieli oraz członków zarządu, a także uwzględnieniu indywidualnych potrzeb przedsiębiorców związanych z funkcjonowaniem firmy oraz mechanizmów zarządzania.

 • Wsparcie w procesie rejestracji spółki

  Zarówno z udziałem polskiego, jak i obcego kapitału, obejmujące przygotowanie umowy/statutu spółki, umowy pomiędzy właścicielami oraz wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z utworzeniem podmiotu.

 • Wsparcie w procesie rejestracji oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych w Polsce

  Obejmuje analizę dokumentów korporacyjnych przedsiębiorstwa zagranicznego, przygotowanie projektów dokumentów ustanawiających oddział lub przedstawicielstwa oraz wszelkich dokumentów stanowiących niezbędne załączniki do rejestracji oddziału w rejestrze przedsiębiorców i rejestracji przedstawicielstwa w rejestrze przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

 • Przygotowanie wewnętrznych regulaminów

  Określają zasady funkcjonowania organów spółki oraz ich wzajemne relacje.

 • Sporządzenie harmonogramu procesu oraz bieżący nadzór nad jego realizacją

  W tym koordynacja przepływu informacji i dokumentów.

 • Reprezentowanie Klienta

  Wsparcie przed sądem rejestrowym w procesie rejestracji podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a także urzędzie skarbowym.

 • Wsparcie w zakresie analizy i negocjacji umów najmu siedziby działalności

  Każda spółka i oddział musi posiadać siedzibę i adres, pod którym będzie zarejestrowana prowadzona działalność. Najczęściej, firmy korzystają z adresu na podstawie umów najmu albo dzierżawy. Umowy tego rodzaju bywają bardzo rozbudowanymi dokumentami i zawierają wiele niekorzystnych dla przedsiębiorców zapisów (np. nieograniczona możliwość zmiany wysokości czynszu, czy jednostronnego wypowiedzenia przez wynajmującego, niejasne zapisy dotyczące dostępu do nieruchomości itp.), dlatego bardzo ważna jest ich weryfikacja i uzgodnienie z wynajmującym treści, które będą zrozumiałe i ograniczą w przyszłości problemy wynikające z zawarcia umowy.

 • Doradztwo w bieżących sprawach związanych z rozpoczęciem działalności

  Po rejestracji podmiotu w sądzie oraz odpowiednich urzędach i instytucjach może on rozpocząć faktyczne prowadzenie działalności. Na tym etapie przedsiębiorcy mierzą się z wieloma problemami organizacyjnymi np. założeniem rachunku bankowego, nabyciem nieruchomości albo zawarciem umowy najmu bądź dzierżawy, wyrobieniem odpowiednich pieczątek i podpisów, zatrudnieniem pracowników itp. Ponadto, dla wielu niemałym wyzwaniem jest rozpoczęcie działalności w ramach określonej, nieznanej dotychczas formie spółki oraz dopełnienie formalności wynikających z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Grant Thornton podpowiadamy, jakie kroki przedsiębiorcy powinni przejść kolejno, by w praktyce rozpocząć prowadzenie działalności oraz wspieramy przy ich podejmowaniu.

 • Sprzedaż gotowej spółki

  Alternatywą dla założenia spółki od podstaw jest zakup udziałów w gotowej, istniejącej i zarejestrowanej spółce. Zakup udziałów w gotowej spółce pozwala zaoszczędzić czas, bowiem po zawarciu umowy sprzedaży przedsiębiorca staje się właścicielem udziałów i tym samym spółki. Po zmianie zarządu może rozpocząć prowadzenie działalności w planowanym kształcie.

Zobacz pozostałe (4)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Etap koncepcyjny:

  Konsultacje z klientem ustalenie najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności (tj. wybór rodzaju spółki) oraz uzgodnienie struktury własnościowej i sposobu zarządzania.

 • Etap wdrożeniowy:

  Krok 1: Przygotowanie umowy spółki odpowiadającej potrzebom klienta i podstawowym założeniom, ustalonym w ramach etapu koncepcyjnego. Po weryfikacji założeń przez klienta, zostaje przygotowana ostateczna treść umowy spółki oraz komplet dodatkowych dokumentów niezbędnych do założenia i rejestracji podmiotu w sądzie
  Krok 2: Zawarcie umowy i podpisanie dodatkowych dokumentów. Umowa może zostać zawarta przez klienta osobiście albo na podstawie pełnomocnictw, bez fizycznego udziału przedsiębiorcy w czynnościach.
  Krok 3: Złożenie wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („KRS”)
  Krok 4: Po wpisie podmiotu do KRS konieczne jest ustalenie i zgłoszenie danych beneficjenta rzeczywistego w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz rejestracja w odpowiednich urzędach i instytucjach (np. urząd skarbowy, GUS, ZUS).
  Krok 5: Zawarcie odpowiednich umów, dopełnienie formalności organizacyjnych i faktyczne uruchomienie działalności.

Konsultacje z klientem ustalenie najbardziej optymalnej formy prowadzenia działalności (tj. wybór rodzaju spółki) oraz uzgodnienie struktury własnościowej i sposobu zarządzania.

Rola doradcy jest bardzo istotna w procesie założenia firmy. Pozwala na istotne usprawnienie procedury oraz ułożenie biznesów w sposób, który będzie ograniczał ryzyka związane z biznesem w przyszłości.

Dlaczego Grant Thornton?

Wiemy, jaką formę prawną spółki wybrać i jak ją sprawnie założyć!

Korzystamy z kompleksowej wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów, dzięki czemu rejestracja spółki przebiega sprawnie, przy możliwie najmniejszym zaangażowaniu ze strony Klienta. Wspieramy Klientów krajowych i zagranicznych, będących zarówno dużymi korporacjami, jak i małymi i średnimi przedsiębiorcami. Doradzamy tym, którzy nie wiedzą w jakiej formie prowadzić biznes oraz jak założyć i jak zarejestrować spółkę.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zadowoleni klienci

New Balance

Odzież i obuwie sportowe

Kaem

Produkcja artykułów remontowo-budowalnych

Zapytaj o ofertę usługi

Założenie firmy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Skontaktuj się

Justyna Nykiel

Counsel, Radca Prawny

Specjalizacje

Poproś o kontakt