fbpx

Kancelaria prawna

Zwolnij, szkoda firm!

Do prowadzenia biznesu w Polsce trzeba mieć refleks… Polskie prawo gospodarcze wchodzi w życie coraz szybciej i z coraz większym zaskoczeniem.

Do prowadzenia biznesu w Polsce trzeba mieć refleks… Polskie prawo gospodarcze wchodzi w życie coraz szybciej i z coraz większym zaskoczeniem.


Zmiany w zakresie rękojmi po wdrożeniu dyrektyw towarowej i cyfrowej

Wdrożenie przepisów dyrektyw nazwanych w skrócie „dyrektywą towarową” i „dyrektywą cyfrową” zbliża się wielkimi krokami, bowiem ustawa została już uchwalona przez sejm i obecnie czeka na podpis prezydenta. Wdrożone przepisy wprowadzą wiele zmian, między innymi w zakresie rękojmi.

Wdrożenie przepisów dyrektyw nazwanych w skrócie „dyrektywą towarową” i „dyrektywą cyfrową” zbliża się wielkimi krokami, bowiem ustawa została już uchwalona przez sejm i obecnie czeka na podpis prezydenta. Wdrożone przepisy wprowadzą wiele zmian, między innymi w zakresie rękojmi.


Nowe zasady w zatrudnieniu obywateli Ukrainy w Polsce

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany 21 października br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, który został opublikowany 21 października br. na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego.


Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy nie będą wydawane dla Obywateli Rosji

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców nie będzie można zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców nie będzie można zatrudniać obywateli Rosji na uproszczonych zasadach.


Rewolucyjne zmiany w prawie pracy – najważniejsze informacje

Rok 2022 przyniósł prawdziwy wysyp projektów zmian przepisów prawa pracy, które powinny wejść w życie na przełomie 2022/2023. I chociaż proces legislacyjny jeszcze się nie…

Rok 2022 przyniósł prawdziwy wysyp projektów zmian przepisów prawa pracy, które powinny wejść w życie na przełomie 2022/2023. I chociaż proces legislacyjny jeszcze się nie…


Co przyniósł ósmy pakiet sankcji na Rosję?

W reakcji na bezprawną aneksję części terytorium Ukrainy, Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego, ósmego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Wprowadzone ograniczenia mają na celu…

W reakcji na bezprawną aneksję części terytorium Ukrainy, Unia Europejska podjęła decyzję o wprowadzeniu nowego, ósmego pakietu sankcji przeciwko Rosji. Wprowadzone ograniczenia mają na celu…