Kancelaria prawna

Nowe reguły obrotu nieruchomościami rolnymi od 5 października 2023 r.

Polski prawodawca po raz kolejny zdecydował się na wprowadzenie zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Omawiamy 5 najważniejszych zmian z perspektywy podmiotów gospodarczych, które posiadają nieruchomości rolne albo uczestniczą w ich obrocie. Nowelizacja weszła w życie 5 października 2023 r.

Polski prawodawca po raz kolejny zdecydował się na wprowadzenie zmian do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Omawiamy 5 najważniejszych zmian z perspektywy podmiotów gospodarczych, które posiadają nieruchomości rolne albo uczestniczą w ich obrocie. Nowelizacja weszła w życie 5 października 2023 r.


Ile kosztuje założenie fundacji rodzinnej?

Z uwagi na dużą atrakcyjność fundacji rodzinnej w kontekście planowania sukcesji, jak i inwestowania majątku prywatnego, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie właśnie z tej formy prawnej. Głównym założeniem fundacji rodzinnej jest możliwość akumulowania majątku rodzinnego oraz zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem w kolejnych pokoleniach spadkobierców.

Z uwagi na dużą atrakcyjność fundacji rodzinnej w kontekście planowania sukcesji, jak i inwestowania majątku prywatnego, coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie właśnie z tej formy prawnej. Głównym założeniem fundacji rodzinnej jest możliwość akumulowania majątku rodzinnego oraz zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem w kolejnych pokoleniach spadkobierców.


Rozwiązanie i likwidacja fundacji rodzinnej

Instytucja fundacji rodzinnej cieszy się w Polsce znaczną popularnością. Świadczy o tym liczba złożonych dotąd wniosków o zarejestrowanie tych osób prawnych. Moment sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu wyznacza początek funkcjonowania fundacji rodzinnej. W tym tekście wskażemy natomiast w jakich przypadkach może dojść do rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej.

Instytucja fundacji rodzinnej cieszy się w Polsce znaczną popularnością. Świadczy o tym liczba złożonych dotąd wniosków o zarejestrowanie tych osób prawnych. Moment sporządzenia aktu założycielskiego albo ogłoszenia testamentu wyznacza początek funkcjonowania fundacji rodzinnej. W tym tekście wskażemy natomiast w jakich przypadkach może dojść do rozwiązania i likwidacji fundacji rodzinnej.


Czy rynek pracy potrzebuje prawników?

W 2023 roku pracodawcy w Polsce opublikowali 4 013 ogłoszeń o pracę dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Wśród tych ofert, aż 2 840 było skierowanych do radców prawnych – wynika z badania „Prawnik na rynku pracy”.

W 2023 roku pracodawcy w Polsce opublikowali 4 013 ogłoszeń o pracę dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Wśród tych ofert, aż 2 840 było skierowanych do radców prawnych – wynika z badania „Prawnik na rynku pracy”.


Projekt ustawy o ochronie sygnalistów trafi do Sejmu

Już niebawem podmioty zatrudniające powyżej 50 osób (niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy) zostaną zobowiązane do przygotowania odpowiednich procedur zgłoszeń wewnętrznych, wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, jak również do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa przez pracowników.

Już niebawem podmioty zatrudniające powyżej 50 osób (niezależnie od podstawy prawnej świadczenia pracy) zostaną zobowiązane do przygotowania odpowiednich procedur zgłoszeń wewnętrznych, wdrożenia wewnętrznych kanałów zgłoszeniowych, jak również do podejmowania działań następczych w związku ze zgłoszeniami naruszeń prawa przez pracowników.


Spółka cywilna – dlaczego tracisz działając w tej formie prawnej? [Informator]

W obliczu rosnącej złożoności obowiązków prawnych obciążających przedsiębiorców, niepewności wynikającej z nadzwyczajnych zdarzeń jak np. epidemia COVID czy konflikt w Ukrainie, rosną obawy wspólników spółek cywilnych o bezpieczeństwo ich prywatnego majątku.

W obliczu rosnącej złożoności obowiązków prawnych obciążających przedsiębiorców, niepewności wynikającej z nadzwyczajnych zdarzeń jak np. epidemia COVID czy konflikt w Ukrainie, rosną obawy wspólników spółek cywilnych o bezpieczeństwo ich prywatnego majątku.


Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach – zmiany w procedurze i w zakresie Niebieskiej Karty UE

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2024 r. przewiduje wdrożenie istotnych zmian w zakresie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, jak również w zakresie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE).

Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 lutego 2024 r. przewiduje wdrożenie istotnych zmian w zakresie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt, jak również w zakresie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw spoza Unii Europejskiej w celu zatrudnienia w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. Niebieska Karta UE).


Praca zdalna okiem przedsiębiorców – czy firmy szykują zmiany? [RAPORT]

Blisko ¾ dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość wykonywania pracy zdalnej przez swoich pracowników, w głównej mierze w formie pracy hybrydowej. Jednak część z nich szykuje w tym roku pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej – wynika z raportu Grant Thornton.

Blisko ¾ dużych i średnich firm w Polsce wprowadziło możliwość wykonywania pracy zdalnej przez swoich pracowników, w głównej mierze w formie pracy hybrydowej. Jednak część z nich szykuje w tym roku pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej – wynika z raportu Grant Thornton.