Kancelaria prawna

Wynagrodzenie minimalne w 2024 r. ponownie wzrośnie dwukrotnie

W dniu 15 września zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Wynika z niego, że w przyszłym roku będzie miała miejsce dwukrotna (tak jak w roku 2023) podwyżka płacy minimalnej.

W dniu 15 września zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Wynika z niego, że w przyszłym roku będzie miała miejsce dwukrotna (tak jak w roku 2023) podwyżka płacy minimalnej.


Ważne zmiany w transgranicznych i krajowych reorganizacjach spółek

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Od tego dnia przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego podziału oraz transgranicznego przekształcenia, a także z wprowadzonych uproszczeń w ramach krajowych procesów reorganizacyjnych.

W dniu 15 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja kodeksu spółek handlowych w zakresie krajowych i transgranicznych procesów reorganizacyjnych. Od tego dnia przedsiębiorcy mogą skorzystać z transgranicznego podziału oraz transgranicznego przekształcenia, a także z wprowadzonych uproszczeń w ramach krajowych procesów reorganizacyjnych.


Przekształcenie transgraniczne – na czym polega?

Od 15 września 2023 r. do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona możliwość przekształcenia transgranicznego. Jest to proces reorganizacyjny, który dotychczas nie był unormowany w polskim porządku prawnym. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne zagadnienia związane z tą procedurą.

Od 15 września 2023 r. do kodeksu spółek handlowych została wprowadzona możliwość przekształcenia transgranicznego. Jest to proces reorganizacyjny, który dotychczas nie był unormowany w polskim porządku prawnym. W poniższym artykule przybliżymy poszczególne zagadnienia związane z tą procedurą.


Fundacja rodzinna – skutki podatkowe

Fundacja rodzinna ma na celu zabezpieczenie i kumulację majątku rodzinnego. Warto jednak przyjrzeć się jej aspektom podatkowym i odpowiedzieć sobie na pytanie czy struktury oparte o fundację rodzinną są korzystne podatkowo.

Fundacja rodzinna ma na celu zabezpieczenie i kumulację majątku rodzinnego. Warto jednak przyjrzeć się jej aspektom podatkowym i odpowiedzieć sobie na pytanie czy struktury oparte o fundację rodzinną są korzystne podatkowo.


Koszty sądowe w sporach pracowniczych opublikowane w Dzienniku Ustaw

13 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została szeroka nowelizacja dotycząca m.in. procedury cywilnej, karnej i ustroju sądów powszechnych. Wśród znowelizowanych regulacji znalazła się także Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej „u.k.s.c.”). Uchwalone przepisy w tym zakresie dotyczą m.in. opłat sądowych w sporach pracowniczych.

13 września 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została szeroka nowelizacja dotycząca m.in. procedury cywilnej, karnej i ustroju sądów powszechnych. Wśród znowelizowanych regulacji znalazła się także Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (dalej „u.k.s.c.”). Uchwalone przepisy w tym zakresie dotyczą m.in. opłat sądowych w sporach pracowniczych.


Fundacja rodzinna i jej organy

Fundacja rodzinna z założenia ma umożliwiać akumulowanie majątku rodzinnego oraz zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem przez pokolenia. Organami fundacji rodzinnej są zarząd, zgromadzenie beneficjentów oraz rada nadzorcza. Zarząd pełni funkcje wykonawcze oraz jest zobowiązany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.

Fundacja rodzinna z założenia ma umożliwiać akumulowanie majątku rodzinnego oraz zabezpieczenie go przed rozdrobnieniem przez pokolenia. Organami fundacji rodzinnej są zarząd, zgromadzenie beneficjentów oraz rada nadzorcza. Zarząd pełni funkcje wykonawcze oraz jest zobowiązany do spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów.


Rola fundatora w fundacji rodzinnej

Podstawowym celem funkcjonowania fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie majątku rodziny oraz ułatwienie procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Kluczowe znaczenie w tworzeniu i zarządzaniu fundacją rodzinną ma fundator.

Podstawowym celem funkcjonowania fundacji rodzinnej jest zabezpieczenie majątku rodziny oraz ułatwienie procesów sukcesyjnych w firmach rodzinnych. Kluczowe znaczenie w tworzeniu i zarządzaniu fundacją rodzinną ma fundator.


Fundacja rodzinna w strukturze holdingowej

Fundacja Rodzinna pozwala na tworzenie struktur holdingowych umożliwiających bezpieczne gromadzenie majątku rodzinnego w jednym podmiocie.

Fundacja Rodzinna pozwala na tworzenie struktur holdingowych umożliwiających bezpieczne gromadzenie majątku rodzinnego w jednym podmiocie.