Kancelaria prawna

Rewolucyjne zmiany w prawie pracy – najważniejsze informacje

Nowe przepisy regulujące kontrolę trzeźwości pracowników weszły w życie 21 lutego 2023 r., a przepisy regulujące pracę zdalną będą obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja wdrażająca dyrektywy work-life balance i transparency została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o sygnalistach.

Nowe przepisy regulujące kontrolę trzeźwości pracowników weszły w życie 21 lutego 2023 r., a przepisy regulujące pracę zdalną będą obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. Nowelizacja wdrażająca dyrektywy work-life balance i transparency została podpisana przez Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 21 dni od dnia publikacji w Dzienniku Ustaw. Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o sygnalistach.


Zasady odpowiedzialności członków zarządu fundacji rodzinnej

Organem wykonawczym instytucji fundacji rodzinnej będzie zarząd. Projekt ustawy wskazuje na wolę ustawodawcy do zdecydowanego ograniczenia odpowiedzialności tego organu, a także poszczególnych jego członków, wynikającą ze specyfiki tej nowej w Polsce instytucji.

Organem wykonawczym instytucji fundacji rodzinnej będzie zarząd. Projekt ustawy wskazuje na wolę ustawodawcy do zdecydowanego ograniczenia odpowiedzialności tego organu, a także poszczególnych jego członków, wynikającą ze specyfiki tej nowej w Polsce instytucji.


Kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej?

Już w maju 2023 r. w Polsce możliwe będzie zakładanie fundacji rodzinnych wspierających kumulowanie majątku rodzinnego. Fundacje będą gospodarowały majątkiem w interesie beneficjentów i dokonywały określonych świadczeń na ich rzecz.

Już w maju 2023 r. w Polsce możliwe będzie zakładanie fundacji rodzinnych wspierających kumulowanie majątku rodzinnego. Fundacje będą gospodarowały majątkiem w interesie beneficjentów i dokonywały określonych świadczeń na ich rzecz.


Jak uniknąć pułapek prawnych przy sprzedaży firmy z branży IT

Przed przystąpieniem do rozmów o warunkach transakcji z inwestorem, warto się do nich odpowiednio przygotować. Jedną z dobrych praktyk jest przeprowadzenie weryfikacji stanu spraw – swego rodzaju audytu wewnętrznego spółki – zanim zrobi to inwestor.

Przed przystąpieniem do rozmów o warunkach transakcji z inwestorem, warto się do nich odpowiednio przygotować. Jedną z dobrych praktyk jest przeprowadzenie weryfikacji stanu spraw – swego rodzaju audytu wewnętrznego spółki – zanim zrobi to inwestor.


Work-life balance i transparency do podpisu Prezydenta

9 marca 2023 r. Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie implementacji dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (nr 2019/1152) – transparency directive oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (nr 2019/1158) – work-life balance directive.

9 marca 2023 r. Sejm przyjął część poprawek Senatu do nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie implementacji dwóch unijnych dyrektyw: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (nr 2019/1152) – transparency directive oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (nr 2019/1158) – work-life balance directive.


5 istotnych ryzyk prawnych przy sprzedaży biznesu – jak ich uniknąć?

Sprzedaż biznesu, udziałów, czy przedsiębiorstwa to złożone, kilkuetapowe procesy. Każdy taki etap wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych czyhających na sprzedającego. Z jakimi problemami mierzą się sprzedający w procesie zmierzającym do transakcji i jak ich uniknąć?

Sprzedaż biznesu, udziałów, czy przedsiębiorstwa to złożone, kilkuetapowe procesy. Każdy taki etap wiąże się z szeregiem ryzyk prawnych czyhających na sprzedającego. Z jakimi problemami mierzą się sprzedający w procesie zmierzającym do transakcji i jak ich uniknąć?


Przygotuj się do sprzedaży firmy – czym jest list intencyjny (term-sheet)?

Sprzedaż firmy to skomplikowane i wymagające przedsięwzięcie, którego powodzenia zależy w dużej mierze od właściwego zaplanowania całego procesu. Przed przystąpieniem do szczegółowych rozmów na temat warunków transakcji, warto ustalić kluczowe założenia oraz oczekiwania stron w tym zakresie. Takie ustalenia mogą przybrać w szczególności formę niewiążącej oferty, listu intencyjnego albo term-sheet.

Sprzedaż firmy to skomplikowane i wymagające przedsięwzięcie, którego powodzenia zależy w dużej mierze od właściwego zaplanowania całego procesu. Przed przystąpieniem do szczegółowych rozmów na temat warunków transakcji, warto ustalić kluczowe założenia oraz oczekiwania stron w tym zakresie. Takie ustalenia mogą przybrać w szczególności formę niewiążącej oferty, listu intencyjnego albo term-sheet.