Fairness opinion

Czym jest Fairness opinion?

Fairness opinion stanowi niezależną opinię na temat finansowych warunków transakcji będąc niejednokrotnie kluczowym źródłem informacji z punktu widzenia Zarządu Spółki. Fairness opinion potwierdza rzetelność warunków finansowych transakcji M&A, a w polskich realiach przede wszystkim publicznych wezwań na sprzedaż akcji.

 • Dla kogo jest Fairness opinion?

  Fairness opinion przygotowana przez niezależną firmę doradczą jest istotnym wsparciem dla każdego Zarządu Spółki stojącego w obliczu konieczności wydania opinii na temat finansowych warunków transakcji. Taka usługa powinna zainteresować zarządy spółek będących w trakcie procesów fuzji i przejęć oraz zarządy spółek giełdowych, które muszą podać swoje stanowisku w obliczu publicznego wezwania do sprzedaży akcji spółki.

 • Kiedy skorzystać z Fairness opinion?

  Właściciele oraz zarządzający spółkami giełdowymi są zobligowani do systematycznego i niezwłocznego przekazywania informacji do wiadomości publicznej, co wynika z rosnących oczekiwań inwestorów, a także presji ze strony organów nadzorujących rynek w zakresie transparentności działań tych podmiotów. Zarządy Spółek są także w niektórych przypadkach zobowiązane do wydawania rekomendacji dla pozostałych akcjonariuszy w sprawie dalszego postępowania.

 • Jakie są korzyści z Fairness opinion?

  Celem Fairness Opinion jest: ograniczenie asymetrii informacji w transakcjach M&A wśród akcjonariuszy/udziałowców, analityczne wsparcie Zarządu spółki w procesie podejmowania decyzji o godziwości finansowych warunkach transakcji, zwiększenie transparentność spółki, poprawa komunikacji pomiędzy Zarządem a interesariuszami spółki.

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Analiza przedmiotu transakcji

  Przed przystąpieniem do określenia wartości godziwej istotne jest zapoznanie się z charakterem oraz specyfiką przedmiotu transakcji, a także celem planowanej transakcji. Kompleksowa analiza przedmiotu transakcji, a także otoczenia biznesowego i perspektyw rozwoju pozwoli na prawidłowe określenia wartości godziwej.

 • Określenie wartości przedmiotu transakcji

  W celu oceny czy cena zaproponowana w ramach transakcji zawiera się, czy też nie, w przedziale wartości godziwej konieczny jest: wybór podejścia do określenia wartości przedmiotu transakcji, przeprowadzenie wyceny wybranymi metodami, określenie przedziału wartości godziwej.

   

   

 • Wnioski końcowe

  Sporządzający Fairness opinion w konkluzji stwierdza, czy cena zaproponowana w ramach transakcji zawiera się, czy też nie, w przedziale wartości godziwej określonym dla danej transakcji w aspekcie finansowym.

Przed przystąpieniem do określenia wartości godziwej istotne jest zapoznanie się z charakterem oraz specyfiką przedmiotu transakcji, a także celem planowanej transakcji. Kompleksowa analiza przedmiotu transakcji, a także otoczenia biznesowego i perspektyw rozwoju pozwoli na prawidłowe określenia wartości godziwej.

Fainess opinion potwierdza czy podana cena znajduje się w przedziale wartości godziwej. Nie wyraża natomiast opinii czy proponowana kwota jest najlepszą z możliwych do uzyskania ze sprzedaży akcji w danym momencie oraz nie ustosunkowuje się do zasadności przeprowadzenia całej transakcji.

Dlaczego Grant Thornton?

Analityczne wsparcie w ramach transakcji!

Posiadamy kilkunastoletnie doświadczenie w wycenie wartości przedsiębiorstw. Realizując projekt korzystamy z wieloletniej wiedzy i doświadczenia, dzięki czemu patrzymy na firmę w szerszej perspektywie – widzimy całe przedsiębiorstwo i stale, dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe. Nasze szerokie doświadczenie dla firm z różnych branż pozwala nam interpretować nie tylko standardowe, ale również identyfikować i uwzględniać w projekcie niestandardowe sytuacje.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zadowoleni klienci

KGHM TFI

Branża finansowa

Polski Fundusz Rozwoju

Branża finansowa

BSC Drukarnia

Producent opakowań

MCI

Branża finansowa

OEX

Rozwój kompetencji branżowych

North Coast

Branża spożywcza

PGS Software

Branża IT

Zapytaj o ofertę usługi

Fairness opinion

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt