fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Fairness opinion stanowi niezależną opinię na temat finansowych warunków transakcji będąc niejednokrotnie kluczowym źródłem informacji z punktu widzenia Zarządu Spółki.

Fairness opinion jest niezależną opinią potwierdzającą rzetelność warunków finansowych transakcji M&A, a w polskich realiach przede wszystkim publicznych wezwań na sprzedaż akcji. Przygotowane przez niezależną firmę doradczą Fairness opinion powinno być istotnym wsparciem dla każdego Zarządu Spółki stojącego w obliczu konieczności wydania opinii na temat finansowych warunków transakcji.

Rosnące oczekiwania inwestorów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, a także presja ze strony organów nadzorujących rynek w zakresie transparentności działań podejmowanych przez spółki giełdowe powodują, że właściciele oraz zarządzający zobligowani są do systematycznego i niezwłocznego przekazywania wszelkich informacji do wiadomości publicznej. W przypadku upubliczniania części z nich konieczne jest również podanie stanowiska Zarządu Spółki zawierającego odpowiedni komentarz oraz rekomendującego pozostałym akcjonariuszom dalszy tok postępowania.

Dlaczego warto posiadać niezależną opinię?

Fairness Opinion wywodzą się z praktyki amerykańskiej, jednak od kilkunastu lat z powodzeniem rozpowszechniają się w Europie. Celem Fairness Opinion jest:

  • ograniczenie asymetrii informacji w transakcjach M&A wśród akcjonariuszy/udziałowców,
  • analityczne wsparcie Zarządu spółki w procesie podejmowania decyzji o godziwości finansowych warunkach transakcji,
  • zwiększenie transparentność spółki,
  • poprawa komunikacji pomiędzy Zarządem a interesariuszami spółki.

A może szukasz zwiększenia efektywności?

Fairness Opinion wsparciem dla Zarządów spółek

Zgodnie z art. 80 Ustawy o Ofercie Publicznej w przypadku ogłoszenia wezwania Zarząd Spółki zobowiązany jest do wydania i przekazania do KNF oraz do wiadomości publicznej własnej opinii na temat warunków planowanej transakcji. Szczególnie istotne jest określenie czy proponowana cena jest zbieżna z wartością godziwą akcji spółki. W tym kontekście sporządzenie przez renomowaną firmę niezależnego Fairness opinion może wesprzeć Zarząd w wydaniu ostatecznej pozytywnej lub negatywnej rekomendacji. Należy jednak zaznaczyć, że charakter Fainess opinion potwierdza czy podana cena znajduje się w przedziale wartości godziwej. Nie wyraża natomiast opinii czy proponowana kwota jest najlepszą z możliwych do uzyskania ze sprzedaży akcji w danym momencie oraz nie ustosunkowuje się do zasadności przeprowadzenia całej transakcji.

Fairness Opinion, czyli złożona analiza Spółki i jej otoczenia

Sporządzając Fairness opinion eksperci Grant Thornton koncentrują się na analizie proponowanych warunków finansowych transakcji, historycznych wyników finansowych osiąganych przez daną spółkę, perspektywach rozwoju całego rynku, branży, a także samej spółki. Na bazie wspólnie wypracowanych prognoz finansowych, planów inwestycyjnych, a także pozostałych informacji dotyczących rynku, konkurencji oraz trendów popytowych określany jest godziwy przedział wartości spółki. Wzajemna współpraca zespołu Grant Thornton oraz Zarządu Spółki pozwala na rzetelne wypracowanie rekomendacji dotyczącej finansowych warunków transakcji.

Niezależna opinia odnośnie finansowych warunków transakcji zostanie przygotowana w ciągu 3-4 tygodni od momentu przekazania niezbędnych danych.

Ważne

Fairness Opinion stanowi analityczne wsparcie dla Zarządu spółki w sytuacji konieczności podjęcia decyzji o godziwości finansowych warunkach transakcji.

Nasze doświadczenie w przygotowaniu Fairness opinion, a także możliwość współpracy z ekspertami z innych krajów zrzeszonych w międzynarodowej sieci Grant Thornton International pozwala nam na wspieranie nawet najbardziej wymagające przedsiębiorstwa.

Kontekst przygotowania Fairness opinion powoduje, że prace muszą być prowadzone niezwykle sprawnie, a wszelkie działania podejmowane niemalże natychmiastowo. Działamy dokładnie w ten sposób. Potrafimy zorganizować zespół złożony z odpowiedniej klasy ekspertów w stosunkowo krótkim czasie, co sprawia, że jesteśmy w stanie we właściwym momencie wspomóc Zarząd w wydaniu ostatecznej opinii o finansowych warunkach transakcji zarówno fuzji i przejęć, jak również w przypadku ogłoszonego wezwania na sprzedaż akcji.

Zespół Grant Thornton wspierał Zarządy przygotowując Fairness opinion m.in. takich spółek jak:

  • PKM Duda
  • PBG
  • ELZAB S.A.
  • EKO Holding S.A.
Zobacz prezentację

Inne artykuły z kategorii: Doradztwo finansowe Zobacz wszystkie

Stopy procentowe zjadają zysk spółek

W maju Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny zaskoczyła rynek, tym razem mniejszą niż oczekiwali ekonomiści podwyżką stóp procentowych. Dane przeanalizowane przez Grant Thornton wskazują, że w ramach obecnego cyklu podwyżek hipotetyczny zysk netto spółek…

Najczęściej czytane