Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce?

Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce to plan działania mający na celu identyfikację, ocenę i zarządzanie ryzykami związanymi z operacjami informatycznymi w organizacji. Jest to kompleksowy proces, który uwzględnia analizę zagrożeń, opracowanie odpowiednich rozwiązań oraz implementację działań mających na celu minimalizację ryzyka.

 • Kto powinien mieć Strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce?

  Jest ona przeznaczona dla organizacji, które chcą świadomie zarządzać ryzykiem związanym z działalnością informatyczną. Dotyczy to zarówno firm, które posiadają własne działy IT, jak i tych, które korzystają z usług zewnętrznych dostawców IT.

 • Kiedy skorzystać z Strategii?

  Strategię zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce warto wykorzystać w przypadku, gdy organizacja chce minimalizować ryzyko związanego z operacjami informatycznymi, chronić swoje zasoby i dane, oraz zapewnić ciągłość działania systemów IT. Jest szczególnie istotna w sytuacjach, gdy organizacja przechodzi proces transformacji cyfrowej, planuje wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO27001) lub musi spełnić wymagania regulacji dotyczących ochrony danych osobowych (RODO/GDPR).

 • Co zyskasz dzięki Strategii zarządzania ryzykiem?

  Dzięki startegii organizacja zyska większą kontrolę nad zagrożeniami związanymi z jej operacjami informatycznymi. Będzie mogła skuteczniej chronić swoje zasoby, dane oraz zapewnić ciągłość działania systemów IT. Dodatkowo, strategia ta pozwoli organizacji skoncentrować się na swoim core businessie i budować przewagę konkurencyjną poprzez mądrze zarządzane ryzyko.

Zakres wsparcia

W ramach usługi zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce, Grant Thornton oferuje:

 • Analiza i dokumentacja zasobów i procesów informatycznych w organizacji w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń

  Analiza strategii biznesowej oraz zasobów i procesów IT Klienta, w szczególności w odniesieniu do założonego wzrostu oraz nowych rynków, na jakich Klient chce operować. Identyfikacja zagrożeń i szans, na które strategia ma odpowiadać.

 • Ocena ryzyka związanego z operacjami informatycznymi, uwzględniająca identyfikację, analizę i priorytetyzację zagrożeń

  Przeprowadzenie oceny ryzyka procesów realizowanych za pomocą narzędzi IT w oparciu o uznane na świecie metodyki. Identyfikacja i analiza zagrożeń i szans oraz wskazanie priorytetów dla rekomendowanych działań naprawczych.

 • Tworzenie planów, polityk i procedur mających na celu minimalizację ryzyka oraz reakcję na występujące zagrożenia

  Wsparcie Klienta w opracowaniu i wdrożeniu ram (polityk, procedur), w oparciu o które mają w przyszłości działać usługi IT oraz procesy zarządzania IT. Pomoc w opracowaniu planu postępowania z ryzykiem.

 • Zbudowanie planów i strategii zapewniających ciągłość działania systemów IT w przypadku awarii, katastrofy lub sytuacji kryzysowych

  Wsparcie w opracowaniu planów ciągłości działania dla systemów IT wspierających kluczowe procesy biznesowe Klienta. Pomoc w zbudowaniu odpornego na awarie środowiska informatycznego.

Główne cyberzagrożenia dla firm w 2023 roku
Zobacz artykuł

Proces realizacji

 • Przeprowadzenie audytu infrastruktury informatycznej, identyfikacja zasobów i procesów, a także ich powiązań i zależności

  – Identyfikacja procesów, zasobów IT, ich właścicieli oraz powiązanie ich z właściwymi usługami IT.
  – Identyfikacja kluczowych dostawców.
  – Audyt infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania.

 • Ocena zagrożeń i identyfikacja potencjalnych skutków dla organizacji. Priorytetyzacja zagrożeń i ocena ich wpływu na działalność firmy

  – Przeprowadzenie analizy ryzyka i identyfikacja potencjalnych skutków stwierdzonych zagrożeń dla organizacji.
  – Określenie priorytetów w oparciu o określone wartości ryzyka dla poszczególnych zagrożeń

 • Tworzenie planów, polityk i procedur zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce, które uwzględniają identyfikowane zagrożenia i sposoby ich minimalizacji

  – Opracowanie polityk, procedur i planów mających na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, jego wpływu na organizację lub obu parametrów na raz.
  – Wsparcie we wdrożenie opracowanych zasad w organizacji.
  – Wsparcie w opracowaniu planu postępowania z ryzykiem.

 • Opracowanie planów i strategii, które umożliwią organizacji utrzymanie ciągłości działania systemów IT w przypadku wystąpienia awarii, katastrofy lub sytuacji kryzysowych

  – Opracowanie polityk planów i planów ciągłości działania
  – Wsparcie w ich wdrożeniu w organizacji
  – Pomoc w doborze rozwiązań technicznych i usług IT, których celem będzie podniesienie odporności organizacji na awarie, katastrofy czy inne sytuacje kryzysowe, np. pandemia / epidemia.

– Identyfikacja procesów, zasobów IT, ich właścicieli oraz powiązanie ich z właściwymi usługami IT.
– Identyfikacja kluczowych dostawców.
– Audyt infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa informacji oraz ciągłości działania.

Dlaczego Grant Thornton?

Grant Thornton to renomowana firma doradcza z dużym doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce. Nasze usługi oparte są na wiedzy i ekspertyzie naszych specjalistów, którzy posiadają szeroką wiedzę branżową i doświadczenie w analizie i zarządzaniu ryzykiem.

Działamy na rzecz klientów z różnych sektorów, obsługując ponad 100 klientów w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce. Nasze podejście skupia się na indywidualnych potrzebach klienta, dostarczając mu kompleksowe rozwiązania, które pomagają w osiąganiu strategicznych celów i minimalizowaniu ryzyka.

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usług

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usług

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usług

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usług

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usług

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Strategia zarządzania ryzykiem operacyjnym w informatyce

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt