Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 01.12.2022 (Wersje archiwalne znajdziesz na dole strony)

Co znajdziesz w Polityce prywatności?

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci na zrozumienie co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy korzystasz z naszej strony internetowej (serwisie). Zapraszamy Cię do lektury!

PS: staraliśmy się przygotować te informacje w przystępnej dla Ciebie formie, unikamy paragrafów i żargonu prawniczego 🙂

Przygotowana polityka ma na celu pomóc Ci zrozumieć:

 • Kim jesteśmy?
 • Jakie dane o Tobie zbieramy?
 • Jak wykorzystujemy zebrane dane?
 • Komu przekazujemy zgromadzone przez nas dane?
 • Jak przechowujemy i zabezpieczamy zbierane przez nas dane
 • Jak skorzystać z praw, które daje Ci RODO?
 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 • Inne ważne informacje dotyczące Twojej prywatności

Twoje dane osobowe pozostawiasz w naszym serwisie, gdy korzystasz z naszych produktów lub usług lub w inny sposób wchodzisz w interakcje z nami (na przykład poprzez uczestnictwo w naszych wydarzeniach i konkursach lub poprzez komunikowanie się z nami), chyba że w konkretnym przypadku pojawi się inna polityka, która przedstawi Ci szczegółowe informacje o przetwarzaniu w danej sytuacji. Takie zdarzenie może mieć miejsce ponieważ, nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliwych scenariuszy, które będziemy chcieli realizować w przyszłości.

Szczegółowe informacje o tym jak przetwarzamy Twoje dane w konkretnych procesach znajdziesz w zakładce klauzule informacyjne.

Kim jesteśmy?

Nazywa się nas Administratorem danych – to oznacza, że jesteśmy odpowiedzialni za ustalenie celów gromadzenia i przetwarzania Twoich danych osobowych oraz jesteśmy zobowiązani do przedstawienia Ci wszystkich informacji związanych z Twoją prywatnością w naszych witrynach internetowych.

Co do szczegółów, poniżej znajdziesz dane naszej Spółki:

Grant Thornton Frąckowiak P.S.A. (dawniej: Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E (61-131 Poznań), wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001002536, posiadająca NIP: 7781476013. Kapitał akcyjny: 823 098,00  PLN

Powołaliśmy również w naszej strukturze osobę, która dba o odpowiedni poziom prywatności osób. Tą osobą jest Inspektor ochrony danych (IOD) – Marcin Troszak, z którym możesz się skontaktować w każdej sytuacji, w której potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień lub obawiasz się o bezpieczeństwo swoich danych. Kontakt do IOD: iod@pl.gt.com.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Zbieramy informacje o Tobie, kiedy je nam samodzielnie przekazujesz, kiedy korzystasz z naszych usług.

Informacje, które nam przekazujesz

Zbieramy informacje o Tobie, gdy wprowadzasz je do usług lub w inny sposób przekazujesz je nam bezpośrednio.

Dane osobowe dostarczane przez Ciebie za pośrednictwem naszych serwisów

Obejmuje to również nasze witryny internetowe, które są naszą własnością lub są przez nas obsługiwane. Zbieramy dane, które przesyłasz do tych witryn, w tym serwisy społecznościowe lub serwisy społecznościowe obsługiwane przez nas. Na przykład przekazujesz nam dane osobowe, gdy przekazujesz opinię lub uczestniczysz w jakichkolwiek interaktywnych funkcjach, ankietach, konkursach, promocjach, loteriach, działaniach lub wydarzeniach. Dodatkowym miejscem, w którym pozostawiasz nam swoje dane osobowe na naszych witrynach będzie moment, w którym bierzesz udział w rekrutacji i aplikujesz na dane stanowisko.

Informacje, które zbieramy automatycznie, gdy korzystasz z usług

Zbieramy informacje o Tobie podczas korzystania z naszych witryn internetowych, w tym podczas przeglądania naszych stron internetowych i podejmowania określonych działań na tych stronach.

Informacje o urządzeniu i połączeniu

Zbieramy informacje o Twoim komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz, aby przeglądać nasze witryny internetowe. Za pośrednictwem Twojego urządzenia zbieramy również m.in. informacje o systemie operacyjnym, typie przeglądarki, adresie IP, adresach URL stron odsyłających/wyjściach z identyfikatorach urządzeń, położeniu geograficznym, przedziale wiekowym i aktywnościach w serwisie. Używamy Twojego adresu IP i/lub preferencji dotyczących Twojego kraju, aby zapewnić Ci lepsze wrażenia z korzystania z naszych witryn internetowych.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Wykorzystujemy pliki cookie i inne technologie śledzenia (np. usługi Google: Google Tag Manager, Google Analytics, Youtube oraz usługi Facebook: Facebook Pixel), aby rozpoznać użytkownika i jego cechy. Działania te pozwalają nam na prowadzenie działań analitycznych np. badanie ruchu na naszej stronie internetowej oraz działań marketingowych np. wyświetlania Ci reklamy.

Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Twoje dane osobowe wykorzystujemy w celu:

 • Realizacji dla Ciebie usługi newsletter, która obejmuje przesyłanie informacji handlowych. Przesyłamy do Ciebie newsletter, gdy wyraziłeś na to zgodę lub mamy swój prawnie uzasadniony interes, aby utrzymywać pozytywne relacje biznesowe z klientami.
 • Organizacji wydarzeń korporacyjnych, które wymagają od nas pobrania Twoich danych w celu przesłania zaproszenia lub umożliwienia Ci wzięcia udziału w wydarzeniu. Bazujemy w tym przypadku na wyrażonej przez Ciebie zgodzie lub realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, za który uznajemy chęć uzyskania pozytywnych relacji biznesowych z klientami.
 • Realizacji innych form marketingu usług własnych, a w tym także prowadzeniu stron internetowych typu fanpage, odpowiadania na zadane przez Ciebie pytania oraz organizacja promocji i innego rodzaju wydarzeń korporacyjnych – podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda i/lub niezbędność przetwarzania Twoich danych osobowych do realizacji umowy oraz realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora, za który należy uznać marketing usług własnych.
 • Przeprowadzenia procesu rekrutacji, to znaczy w celu zebrania aplikacji na dane stanowisko, przeprowadzenia spotkań z kandydatem oraz wyłonienia kandydata spełniającego wymagania oferty na podstawie Twojej zgody lub działań dążących do zawarcia z Tobą umowy.
 • Bezpieczeństwa i ochrony: wykorzystujemy informacje o Tobie w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania na potencjalne lub rzeczywiste incydenty bezpieczeństwa oraz do monitorowania i ochrony przed innymi złośliwymi lub nielegalnymi działaniami w naszym serwisie.
 • Ochrony naszych uzasadnionych interesów biznesowych i prawnych oraz ochrony roszczeń własnych, jak i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który uznajemy realizację działalności statutowej Administratora.
 • Profilowania, które pomaga nam dopasować przesyłane informacje do Twoich potrzeb. W praktyce jest to segmentowanie użytkowników serwisu na podstawie zebranych w serwisie danych np. jeżeli przeczytałeś artykuł w pewnym obszarze merytorycznym, możemy przedstawić Ci reklamę związaną z tym obszarem. Bazujemy na Twoich czynnościach podjętych w serwisie, zainteresowaniach, stanowisku, przedziale wiekowym i położeniu geograficznym. Podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes Administratora, za który uznajemy realizację działalności statutowej Administratora

Komu przekazujemy zgromadzone przez nas dane?

Przekazanie podmiotom zewnętrznym

Twoje dane osobowe, mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym.

Udostępniamy lub powierzamy do przetwarzania Twoje dane osobowe również podmiotom zewnętrznym, które pomagają nam obsługiwać, dostarczać, ulepszać, integrować, dostosowywać, wspierać i sprzedawać nasze usługi m.in.:

 • agencjom marketingowym i eventowym,
 • zewnętrznym podmiotom doradczym, czy audytorskim,
 • podwykonawcom zaangażowanym w obsługę niektórych naszych usług,
 • podmiotom świadczącym usługi techniczne związane przede wszystkim z utrzymaniem i dostawą systemów informatycznych oraz serwisów internetowych,
 • podmiotom świadczącym usługi w zakresie organizacji szkoleń, konferencji i innych wydarzeń korporacyjnych,
 • podmiotom świadczącym usługi pocztowe.

Udostępnianie firmom powiązanym

Informacje, które zbieramy, udostępniamy firmom stowarzyszonym w Polsce:

 • Grant Thornton Frąckowiak P.S.A.
 • Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna sp. k.
 • Grant Thornton Polska P.S.A.
 • Edisonda P.S.A.
 • Grant Thornton Technology Sp. z o.o.

Jak przechowujemy i zabezpieczamy zbierane przez nas dane

Przechowywanie i bezpieczeństwo informacji

Stosujemy standardowe w branży środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przechowywanych przez nas informacji. Chociaż wdrażamy zabezpieczenia mające na celu ochronę Twoich informacji, żaden system bezpieczeństwa nie jest w 100% bezpieczny, więc staramy się stale monitorować i nadzorować poziom bezpieczeństwa.

Jak długo przechowujemy informacje

W każdym procesie wygląda to w odmienny sposób. Jeżeli chcesz dokładnie zapoznać się z czasami przechowywania zajrzyj do zakładki klauzule informacyjne.

Jak skorzystać z praw, które daje Ci RODO?

W zależności od realizowanej czynności przetwarzania masz odpowiedni katalog praw, które mogą Ci przysługiwać. Są to m.in.:

a) prawo dostępu do danych,

b) prawo do sprostowania danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania,

e) prawo do przenoszenia danych,

d) prawo do sprzeciwu.

Jeżeli chcesz skorzystać z powyższych praw napisz do naszego Inspektora ochrony danych na adres iod@pl.gt.com.

Pamiętaj, że w każdym momencie masz także prawo do wniesienia skargi na czynności przetwarzania realizowane przez nas do właściwego organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych – więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Międzynarodowe transfery gromadzonych przez nas danych osobowych

W większości przypadków Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej spoza EOG. W przypadku świadczenia usługi newsletter dane osobowe mogą być transferowane do państwa trzeciego m.in. do USA. W każdym takim przypadku weryfikujemy dostawcę w zakresie zapewnienia odpowiednich standardów ochrony danych osobowych i zawiązujemy z nim Standardowe klauzule umowne, które są jednym z narzędzi bezpiecznego transferu danych.

W przypadku obsługi niektórych klientów dane osobowe, a w tym także dane osobowe ich pracowników, mogą być transferowane do innego podmiotu zrzeszonego w ramach Grant Thornton International znajdującego się w państwie trzecim. Zabezpieczeniem takiego transferu są standardowe klauzule umowne, które są załącznikiem do Inter Firm Agreement funkcjonującej w ramach Grant Thornton International.

Inne ważne informacje dotyczące prywatności

Zmiany w naszej Polityce prywatności

W pewnych przypadkach możemy zmieniać naszą politykę prywatności. Wszelkie zmiany opublikujemy na tej stronie, a jeśli zmiany będą znaczące, zapewnimy bardziej widoczne powiadomienie. Zachowamy również wcześniejsze wersje polityki prywatności w archiwum do wglądu.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące sposobu postępowania z Twoimi danymi, skieruj swoje zapytanie do naszego Inspektora ochrony danych: iod@pl.gt.com

Polityka cookies

Nasz serwis internetowy korzysta z informacji zapisywanych za pomocą plików „Cookie” oraz innych technologii śledzących, czyli danych informatycznych, przechowywanych w Twoich urządzeniach, które są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać Twoje urządzenie i odpowiednio wyświetlać stronę internetową dostosowaną do indywidualnych preferencji.

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących Cookies, które wyświetlają się po wejściu do serwisu oznacza, że będą one zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących Cookies w swojej przeglądarce internetowej lub za pomocą mechanizmu dostępnego na naszej stronie “Ustawienia ciasteczek”.

Rodzaje wykorzystywanych plików Cookie

Nasz serwis wykorzystuje następujące pliki Cookie:

 1. niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. analityczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 3. marketingowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czas przechowywania plików Cookie

Pliki Cookie wykorzystywane przez nasz serwis są przechowywane zgodnie z poniższymi informacjami:

Typ / źródło (domena) Nazwa ciasteczka (czas wygaśnięcia) Opis
Grant Thornton (grantthornton.pl) moove_gdpr_popup (1 rok)
hideModal (1000 dni)
pll_language (380 dni lub do zmian preferencji)
Związane z funkcjonowaniem strony i wypełnianiem obowiązku informacyjnego. Pierwszy przechowuje informację, czy użytkownik zaakceptował lub zamknął powiadomienie o ciasteczkach i Polityce Prywatności. hideModal wskazuje, czy zostało zamknięte okno z zapisem na newsletter i nie powinno być już wyświetlane. pll_language przechowuje informacje o wybranym języku.
Google Analytics / Google Tag Manager (grantthornton.pl) _ga (2 lata)
_gid (24 godziny)
_gac_gb (90 dni)
_gat / _dc_gtm (1 minuta)
AMP_TOKEN (30 sekund)
_gac (90 dni)
__utma (2 lata od utworzenia lub aktualizacji)
__utmt (10 minut)
__utmb (30 minut)
__utmc (koniec sesji przeglądarki)
__utmz (6 miesięcy od utworzenia lub aktualizacji)
__utmv (2 lata)
Wykorzystywane w celach analitycznych i marketingowych. Przechowują informacje statystyczne o interakcji użytkownika ze stroną (np. czas wizyty, źródło ruchu, anonimowa identyfikacja użytkownika i jego przeglądarki / urządzenia). Aby zablokować dodawanie tych ciasteczek w swojej przeglądarce, możesz skorzystać z oficjalnego rozszerzenia Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Więcej informacji, w jaki sposób Google przetwarza dane analityczne zapisane w plikach: www.google.com/policies/privacy/partners/

Google / YouTube CONSENT (20 lat)
LOGIN_INFO (1,5 roku)
PREF (minimum 8 miesięcy)
VISITOR_INFO1_LIVE (8 miesięcy)
APISID, SID, SAPISID, HSID, VSC, remote_sid, llbcs, wide, YSC  (koniec sesji przeglądarki)
Na naszej stronie znajdziesz osadzone wideo z portalu YouTube. Wykorzystywane przez nie ciasteczka osadzane są w celach funkcjonalnych / analitycznych. Przechowują między innymi preferencje i ustawienia użytkownika (np. język) oraz pozwalają na zliczanie odtworzeń wideo osadzonych na stronie.
Facebook (facebook.com) c_user (rok)
presence (do zakończenia sesji w przeglądarce)
_js_datr (2 lata)
_fbc (2 lata)
fbm* (1 rok)
xs (3 miesiące)
wd (1 tydzień)
fr (3 miesiące)
act (90 dni)
_fbp (3 miesiące)
Wykorzystywane w celach analitycznych / marketingowych. Przechowują między innymi zaszyfrowane ID zalogowanego użytkownika Facebooka oraz ID przeglądarki. Pozwalają na lepsze dopasowanie naszych reklam na Facebooku do Twoich zainteresowań. Obecnie używamy pixela Facebooka na stronie, na której się znajdujesz, a także na stronach rekrutacyjnych poligonaudytorow.pl oraz poligondoradcow.pl

Nasz serwis korzysta z usługi Google Analytics – szczegółowe informacje o tym jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów dostępne są̨ pod adresem: www.google.com/policies/privacy/partners/