Maria Murawska

Senior Menedżer

Biografia

Posiada 12-letnie doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowania zewnętrznego, zarówno dla podmiotów sektora publicznego, jak i prywatnego.

Specjalizuje się we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, zarówno w zakresie opracowywania strategii rozwoju, programów rewitalizacji, jak i wniosków aplikacyjnych oraz studiów wykonalności. Współpracowała także z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami szkoleniowymi zarówno w zakresie przygotowania projektów, jak i ich koordynacji oraz rozliczania.

Jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej