Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór wniosków w zakresie inwestycji A2.5.1: Program wspierania działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych na rzecz stymulowania ich rozwoju, w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

W ramach naboru Wnioskodawcy otrzymają wsparcie w formie grantów lub w formie stypendiów.

Celem programu jest wzmocnienie sektora kultury i sektora kreatywnego poprzez wspieranie realizacji projektów służących rozpowszechnianiu osiągnięć kulturalnych oraz zwiększanie znaczenia kultury w życiu społecznym, w tym za pomocą narządzi i zasobów internetowych. 

Kto może się ubiegać o środki na kulturę z KPO?

O wsparcie w ramach inwestycji A2.5.1. KPO w formie grantów ubiegać się mogą: 

 • Instytucje kultury 
 • Organizacje pozarządowe 
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa 

O wsparcie w ramach inwestycji A2.5.1. KPO w formie stypendiów ubiegać się mogą osoby fizyczne mieszkające w Polsce , posiadające obywatelstwo polskie lub obywatelstwo inne państwa UE. 

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Jakie są warunki uzyskania wsparcia z KPO na kulturę?

Do objęcia wsparciem w formie grantów kwalifikują się następujące rodzaje Przedsięwzięć: festiwale, przeglądy i konkursy; wystawy, performanse, happeningi, instalacje artystyczne, prezentacje multimedialne, spektakle, koncerty, widowiska oraz inne formy prezentacji sztuki; dokumentacja, archiwizacja, badania oraz popularyzacja kultury i wiedzy o kulturze; konferencje i panele dyskusyjne; kursy, szkolenia, warsztaty, projekty edukacyjne i animacje kulturowe.

Ponad to przedsięwzięcie musi spełniać co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Przedsięwzięcie jest związane z podnoszeniem kompetencji cyfrowych i ekologicznych w sektorze kultury i sektorze kreatywnym;
 2. Przedsięwzięcie jest realizowane albo wyłącznie w formie wirtualnej albo jednocześnie w formie stacjonarnej i wirtualnej;
 3. Przedsięwzięcie jest poświęcone architekturze, projektowaniu lub sztuce kreatywnej, aby pomóc artystom i projektantom w rozwijaniu ich umiejętności ekologicznych i cyfrowych;
 4. Przedsięwzięcie ma na celu wspieranie współpracy oraz wymianę wiedzy i umiejętności między sektorem kultury i sektorem kreatywnym a sektorami nauki, technologii i przedsiębiorstw;
 5. Przedsięwzięcie wykorzystuje technologie przełomowe, takie jak sztuczna inteligencja, łańcuch bloków oraz internet rzeczy, w sektorze kultury i sektorze kreatywnym.

W przypadku grantów Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie nie więcej niż czterech Przedsięwzięć.

Do objęcia wsparciem w formie stypendiów kwalifikują się następujące rodzaje Przedsięwzięć mających na celu wspieranie twórców, artystów, animatorów, edukatorów lub badaczy w sektorze kultury i sektorze kreatywnym:

 1. Przedsięwzięcia, w tym kursy, mające na celu rozwijanie umiejętności artystycznych i cyfrowych lub ekologicznych;
 2. Przedsięwzięcia związane z zapewnieniem zindywidualizowanego szkolenia zawodowego;
 3. Przedsięwzięcia związane ze stworzeniem możliwości spotkań w formie wirtualnej lub stacjonarnej z lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi specjalistami w dziedzinie sztuki poprzez organizację warsztatów i cyklu dyskusji;
 4. Przedsięwzięcia związane ze stworzeniem możliwości współpracy w formie wirtualnej lub stacjonarnej ze specjalistami z innych sektorów, w tym z sektora nauki, technologii i przedsiębiorstw.

Realizacja Przedsięwzięcia objętego wsparciem zarówno w ramach grantu, jak i stypendium może się rozpocząć nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2024 r.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Pozyskiwanie dotacji dla samorządów
Dowiedz się więcej

Jakiej wysokości wsparcie z KPO na kulturę można uzyskać?

W przypadku grantu Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w łącznej kwocie nie niższej niż 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) oraz nie wyższej niż 100.000 zł (sto tysięcy złotych) na jedno Przedsięwzięcie, przy czym nie wyższej niż 80% sumy kosztów kwalifikowalnych wskazanych we Wniosku.

W przypadku stypendium Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w wysokości 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) brutto na miesiąc. Stypendia przyznawane są na okres 3, 4, 5 albo 6 kolejnych miesięcy.

Terminy naboru wniosków z KPO na kulturę

Termin składania Wniosków rozpoczyna się w dniu 30 czerwca 2024 roku i kończy w dniu 15 lipca 2024 roku.

Jak złożyć wniosek z KPO na kulturę?

Wnioski składa się za pośrednictwem systemu informatycznego WITKAC.

Komentarz eksperta:

Na wsparcie w ramach grantów przeznacza się środki w wysokości 112.040.884 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w łącznej kwocie nie niższej niż 20.000 zł oraz nie wyższej niż 100.000 zł. Udzielone wsparcie nie może przekraczać 80% sumy kosztów kwalifikowalnych wskazanych we Wniosku. VAT nie jest wydatkiem kwalifikowalnym. 

Oznacza to, że zakładając nawet, że każde przedsięwzięcie będzie o wartości 100.000,00 zł, szanse na dofinansowanie będzie miało 1120 przedsięwzięć. Średnio po 70 w każdym województwie. Szanse są więc duże. Minusem jest niekwalifikowalny VAT, który powoduje, że realne wsparcie dla przedsięwzięcia jest za poziomie 65% (przy maksymalnej wartości projektu). 35% wkład własny dla niejednej instytucji kultury to znaczący wydatek.  

Na wsparcie stypendialne przeznacza się środki w wysokości 15.279.166 zł. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w wysokości 5.000 zł brutto na miesiąc. Stypendia przyznawane są na okres 3, 4, 5 albo 6 kolejnych miesięcy. 

W przypadku stypendiów, zakładając że Wnioskodawcy będą ubiegać się o półroczne wsparcie, pieniędzy starczy dla około 500 stypendystów. Jest o co walczyć, gdyż w przypadku stypendiów nie ma konieczności wykazania się wkładem własnym.  

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Pozyskiwanie dotacji dla samorządów

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Doradztwo europejskie

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów