Strategie i plany rozwoju lokalnego

Strategie rozwojowe samorządów – poradnik

Jak przygotować strategię rozwoju gminy w świetle ostatnich zmian przepisów? Jakie elementy musi taki dokument zawierać? Jak opracować analizę SWOT i jak wyznaczyć cele? Eksperci…

Jak przygotować strategię rozwoju gminy w świetle ostatnich zmian przepisów? Jakie elementy musi taki dokument zawierać? Jak opracować analizę SWOT i jak wyznaczyć cele? Eksperci…


Strategia rozwoju gminy – Analiza SWOT

W pierwszym artykule z cyklu „Strategia rozwoju gminy” pisaliśmy o przygotowaniu diagnozy obszaru. Diagnoza obrazuje stan zastany. Zawsze należy wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz. Sposobem…

W pierwszym artykule z cyklu „Strategia rozwoju gminy” pisaliśmy o przygotowaniu diagnozy obszaru. Diagnoza obrazuje stan zastany. Zawsze należy wyciągnąć wnioski z przeprowadzonych analiz. Sposobem…


Strategia rozwoju gminy – cele strategiczne i operacyjne

Na trzecim etapie cyklu „Strategia rozwoju gminy” mamy zamkniętą część diagnostyczną, czyli opracowaliśmy diagnozę obszaru oraz analizę SWOT. Mamy zatem wiedzę niezbędną do tego, żeby…

Na trzecim etapie cyklu „Strategia rozwoju gminy” mamy zamkniętą część diagnostyczną, czyli opracowaliśmy diagnozę obszaru oraz analizę SWOT. Mamy zatem wiedzę niezbędną do tego, żeby…


Strategia rozwoju gminy – kierunki działań i oczekiwane rezultaty

Dotychczas w ramach cyklu „Startegia rozwoju gminy” przygotowaliśmy porady jak opracować diagnozę obszaru, analizę SWOT oraz w jaki sposób wyznaczać cele strategiczne i operacyjne  w…

Dotychczas w ramach cyklu „Startegia rozwoju gminy” przygotowaliśmy porady jak opracować diagnozę obszaru, analizę SWOT oraz w jaki sposób wyznaczać cele strategiczne i operacyjne  w…


Strategia rozwoju gminy – model struktury funkcjonalno – przestrzennej gminy

W kolejnym artykule cyklu „Strategia rozwoju gminy”  omówimy  model struktury funkcjonalno–przestrzennej gminy – kwestię stanowiącą novum, a wynikającą z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która…

W kolejnym artykule cyklu „Strategia rozwoju gminy”  omówimy  model struktury funkcjonalno–przestrzennej gminy – kwestię stanowiącą novum, a wynikającą z nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym, która…


Strategia rozwoju gminy – co to jest? Diagnoza obszaru

Strategia rozwoju gminy jest jednym z kluczowych dokumentów, który powinna posiadać każda jednostka samorządu terytorialnego. Określa on kierunki rozwoju gminy na kilka kolejnych lat.  Doskonale…

Strategia rozwoju gminy jest jednym z kluczowych dokumentów, który powinna posiadać każda jednostka samorządu terytorialnego. Określa on kierunki rozwoju gminy na kilka kolejnych lat.  Doskonale…