Tomasz Wróblewski

Partner Zarządzający

Biografia

Partner zarządzający Grant Thornton. Zarządza firmą od 1993 r. Ekspert w dziedzinie zarządzania strategicznego. Autor licznych raportów i komentarzy dotyczących sytuacji gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości w Polsce.

Karierę rozpoczynał w firmie konsultingowej, w której realizował kilkanaście projektów w zakresie organizacji i zarządzania. Następnie rozpoczął budować firmę audytorską w ramach grupy firm doradczych W. Frąckowiak, która obecnie funkcjonuje pod marką Grant Thornton i należy do wiodących firm na rynku usług audytorsko-doradczych. Uczestniczył w tworzeniu zarządzaniu innymi firmami w ramach tej grupy (firma szkoleniowa, brokerska, doradztwa europejskiego). W 2009 roku doprowadził do wejścia firmy w struktury globalnej organizacji audytorsko – doradczej Grant Thornton. W 2012 roku doprowadził do finalizacji nabycia 100% udziałów firmy outsourcingowej FPA-Group Sp. z o.o.

Ukończył studia wyższe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Planowania i Zarządzania, Kierunek Organizacja i Zarządzanie. W latach 1999-2002 kontynuował naukę na studiach doktoranckich. Absolwent „The Strategic Leadership Academy” organizowanej przez ICAN Institute na bazie programu Harvard Business Publishing.