Obsługa incydentów bezpieczeństwa i informatyka śledcza

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest Obsługa incydentów bezpieczeństwa i informatyka śledcza?

To profesjonalne wsparcie specjalistów w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, w zakresie reagowania na wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem danych, systemów i infrastruktury.

Głównym celem usługi jest skuteczne zarządzanie i rozwiązywanie incydentów bezpieczeństwa w organizacji. Zespół odpowiedzialny za obsługę incydentów posiada szeroką wiedzę techniczną i doświadczenie w identyfikacji, analizie i reagowaniu na zagrożenia oraz ataki.

Obsługa incydentów bezpieczeństwa i informatyka śledcza jest kluczowa dla organizacji, które pragną utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa swoich danych i infrastruktury. Dzięki profesjonalnemu wsparciu, organizacje mogą szybko i skutecznie reagować na incydenty, minimalizować straty oraz chronić się przed przyszłymi atakami.

 • Dla kogo jest Obsługa incydentów bezpieczeństwa i informatyka śledcza?

  Przeznaczona jest dla różnego rodzaju organizacji i przedsiębiorstw, które pragną wzmocnić swoje działania z zakresu bezpieczeństwa informatycznego. Dotyczy to zarówno małych firm, średnich przedsiębiorstw, jak i dużych korporacji.

  Z usługi najbardziej skorzystają firmy, które przechowują i przetwarzają wrażliwe dane klientów oraz organizacje, które gromadzą i przetwarzają dane osobowe, takie jak dane klientów, dane finansowe czy informacje medyczne, które są narażone na ryzyko ataków i naruszeń bezpieczeństwa.

  Warto podkreślić, że usługa jest elastyczna i może być dostosowana do specyficznych potrzeb i wymagań każdej organizacji, niezależnie od branży, w której działa.

 • Kiedy korzystać z Obsługi incydentów bezpieczeństwa i informatyki śledczej?

  Jest konieczne lub zalecane w szczególności po wykryciu incydentu bezpieczeństwa. Jeśli organizacja stwierdziła lub podejrzewa, że doszło do naruszenia bezpieczeństwa danych, systemów lub infrastruktury, powinna jak najszybciej skorzystać z usługi „Obsługa incydentów bezpieczeństwa i informatyka śledcza”. Specjaliści ds. bezpieczeństwa pomogą zidentyfikować i zlokalizować źródło incydentu oraz podjąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowania szkód.

  Dodatkowo firma może skorzystać z usługi w celu wzmocnienia bezpieczeństwa. Nawet jeśli organizacja nie doświadczyła konkretnego incydentu, może zdecydować się na skorzystanie z usługi w celu wzmocnienia swojego ogólnego poziomu bezpieczeństwa. Specjaliści przeprowadzą audyt bezpieczeństwa, zidentyfikują potencjalne luki i zagrożenia, a następnie zaproponują i wdrożą odpowiednie środki zaradcze.

  Usługa jest niezbędna dla firm, które nie posiadają wewnętrznych zasobów  pozwalających na ochronę przed cyberzagrożeniami oraz reagowaniu na naruszenia bezpieczeństwa..

  Z naszych usług w zakresie obsługi incydentów bezpieczeństwa i informatyki śledczej często korzystają firmy, które posiadają polisę ubezpieczeniową od cyberzagrożeń.

Główne cyberzagrożenia dla firm w 2023 roku
Zobacz artykuł

Zakres wsparcia

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie dla każdej organizacji, uwzględniając jej potrzeby, budżet i specyfikę działalności.

 • Monitorowanie i wykrywanie incydentów

  Usługa może obejmować stałe monitorowanie infrastruktury i systemów organizacji w celu wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń i nieprawidłowości.

 • Reakcja na incydenty

  Głównym celem usługi jest skuteczna reakcja na incydenty bezpieczeństwa. Zespół specjalistów ds. bezpieczeństwa podejmuje natychmiastowe działania w celu zatrzymania ataku, ograniczenia szkód i przywrócenia normalnego działania systemów informatycznych. Może to obejmować odizolowanie zainfekowanych urządzeń, usuwanie złośliwego oprogramowania, zmianę haseł, odzyskiwanie danych i inne działania mające na celu ochronę infrastruktury.

 • Analiza incydentów

  Specjaliści ds. bezpieczeństwa przeprowadzają dogłębną analizę incydentów, aby zrozumieć ich zasięg, metody i motywacje atakujących. Wykorzystują różne metody, takie jak analiza logów, analiza ruchu sieciowego, analiza złośliwego oprogramowania itp. Celem jest zrozumienie incydentu, jego konsekwencji i identyfikacja działań zapobiegawczych na przyszłość.

 • Raportowanie i analiza post-incydentalna

  Po zakończeniu reakcji na incydent, zespół ds. bezpieczeństwa przygotowuje szczegółowe raporty, które zawierają informacje o incydencie, podjętych działaniach, zastosowanych środkach zaradczych i zaleceniach na przyszłość. Analiza post-incydentalna ma na celu wyciągnięcie wniosków, identyfikację słabych punktów i proponowanie usprawnień w zakresie bezpieczeństwa.

 • Konsulting i doradztwo

  Usługa może obejmować konsulting i doradztwo w zakresie ogólnych strategii bezpieczeństwa informatycznego, wdrażania odpowiednich zasad i procedur, audytu bezpieczeństwa oraz oceny ryzyka.

 • Szkolenia i świadomość

  W ramach usługi może być oferowane szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa informatycznego i świadomości cyberbezpieczeństwa, aby zwiększyć ogólną świadomość i zapobiegać incydentom.

Zobacz pozostałe (1)

Proces realizacji

 • Zgłoszenie incydentu

  Organizacja zgłasza podejrzenie incydentu bezpieczeństwa oraz przekazuje nam całą wiedzę posiadaną o incydencie, jego skutkach oraz wpływie incydentu na bieżącą działalność firmy.

 • Uruchomienie obsługi incydentu

  W ciągu 2 godzin od zgłoszenia incydentu podejmujemy działanie w zakresie obsługi incydentu – powołujemy zespół specjalistów, organizujemy spotkanie z przedstawicielami firmy, ustalamy znane fakty, określamy tryb obsługi incydentu i podział ról i obowiązków, wydajemy pierwsze zalecenia, które mają na celu opanowanie incydentu.

 • Analiza incydentu

  Jeśli zostanie potwierdzony incydent bezpieczeństwa, zespół szybko reaguje, aby go zlokalizować, ocenić i zrozumieć jego zasięg oraz wpływ na organizację. Przeprowadzana jest dogłębna analiza, której celem jest zrozumienie metod i motywacji atakujących.

 • Reagowanie i eliminacja

  Po zidentyfikowaniu incydentu zespół podejmuje natychmiastowe działania w celu zatrzymania ataku, ograniczenia szkód oraz przywrócenia normalnego działania systemu. Działania te obejmują odizolowanie zainfekowanych urządzeń, usuwanie złośliwego oprogramowania, zmianę haseł i innych środków mających na celu ochronę infrastruktury. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych podejmowane są działania prawne mające na celu ochronę interesów firmy i zapewnienia zgodności z przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 • Raportowanie i analiza post-incydentalna

  Po zakończeniu obsługi incydentu, zespół przygotowuje szczegółowe raporty, które zawierają informacje o incydencie, zastosowanych środkach zaradczych, wyciągniętych wnioskach oraz zaleceniach dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa. Analiza post-incydentalna ma na celu zrozumienie przyczyn incydentu i wyciągnięcie wniosków na przyszłość.

Organizacja zgłasza podejrzenie incydentu bezpieczeństwa oraz przekazuje nam całą wiedzę posiadaną o incydencie, jego skutkach oraz wpływie incydentu na bieżącą działalność firmy.

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  klientów zadowolonych z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Obsługa incydentów bezpieczeństwa i informatyka śledcza

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt