Audyt bezpieczeństwa

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest audyt bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa to kompleksowa analiza i ocena środków zabezpieczających przed zagrożeniami cyfrowymi, zaprojektowana z myślą o przedsiębiorstwach oraz instytucjach, które pragną skutecznie chronić swoje dane, systemy i infrastrukturę przed atakami cybernetycznymi.

 • Dla kogo jest audyt bezpieczeństwa?

  Audyt bezpieczeństwa przeznaczony jest zarówno dla firm już posiadających pewne rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, jak i dla tych, które dopiero planują wdrożenie odpowiednich środków ochrony.

 • Kiedy skorzystać z audytu bezpieczeństwa?

  Skorzystanie z usługi audytu bezpieczeństwa pozwala na skuteczną identyfikację potencjalnych zagrożeń, zminimalizowanie ryzyka ataków oraz utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i systemów informatycznych.

 • Audyt bezpieczeństwa – korzyści dla organizacji

  Pozwala na kompleksową ocenę aktualnego stanu bezpieczeństwa firmy oraz zidentyfikowanie potencjalnych luk w systemie bezpieczeństwa. Umożliwia dostosowanie środków ochrony, procedur i technologii do aktualnych standardów i najlepszych praktyk branżowych. Przynosi pewność, że dane firmy są bezpieczne oraz buduje zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Zakres wsparcia

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie dla każdej organizacji, uwzględniając jej potrzeby, budżet i specyfikę działalności.

 • Ocena procesów zarządzania bezpieczeństwem

  Analiza istniejących procesów, polityk i procedur bezpieczeństwa oraz ocena adekwatności działań realizowanych w celu zabezpieczenia firmy, danych i systemów informatycznych.

 • Analiza środowiska i zasobów

  Przegląd aktualnej infrastruktury IT, systemów, aplikacji oraz identyfikacja ryzyka i potencjalnych punktów ataku i zagrożeń.

 • Testy podatności i testy penetracyjne

  Przeprowadzenie testów podatności i testów penetracyjnych, które polegają na symulowaniu ataków na systemy, aby zidentyfikować ewentualne słabe punkty i luki w zabezpieczeniach.

 • Ocena świadomości pracowników

  Weryfikacja poziomu świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego oraz zakresu szkoleń dla pracowników podnoszących zrozumienie zagrożeń i sposobów ochrony przed zagrożeniami.

 • Analiza zgodności z wymaganiami

  Sprawdzenie, czy systemy i procedury klienta są zgodne z obowiązującymi standardami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa IT, takimi jak GDPR/RODO, ISO 27001, NIS2, DORA czy inne branżowe normy.

Test bezpieczeństwa IT Twojej firmy

Bezpieczeństwo informacji w firmie jest sprawą kluczową. Wymaga ciągłego nadzoru i testowania. Dokonaj samooceny bezpieczeństwa informacji Twojej firmy

Wypełnij samoocenę

Proces realizacji

 • Zdefiniowanie celów i zakresu audytu

  Określenie celów, oczekiwań klienta oraz zakresu prac. To etap, na którym ustala się, co dokładnie ma być poddane analizie i ocenie.

 • Opracowanie planu audytu

  Opracowanie szczegółowego planu uwzględniającego ocenę wymagań bezpieczeństwa, procesów zarządzania, dokumentacji i systemów informatycznych.

 • Wykonanie audytu

  Przeprowadzenie audytu, zbieranie danych, wywiady z pracownikami, ocena dokumentacji, analiza systemów informatycznych i weryfikacja zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

 • Przygotowanie raportu

  Opracowanie raportu z audytu zawierającego szczegółowe wyniki, zidentyfikowane zagrożenia, rekomendacje oraz propozycje działań naprawczych i optymalizacyjnych.

 • Konsultacje z klientem

  Omówienie wyników z klientem, przedstawienie rekomendacji i wspólna analiza potencjalnych działań naprawczych. Na tym etapie klient może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i wsparcie w planowaniu działań naprawczych.

Określenie celów, oczekiwań klienta oraz zakresu prac. To etap, na którym ustala się, co dokładnie ma być poddane analizie i ocenie.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

• Ponad 300 zadowolonych klientów korzystających z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
• Ponad 500 projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości
• 60 osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  zadowolonych klientów korzystających z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Audyt bezpieczeństwa

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt