Informacja o strategii podatkowej

Skontaktuj się

Małgorzata Samborska

Partner, Doradca Podatkowy

Czym jest informacja o strategii podatkowej?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej to wymóg dla podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln EUR. Nasze wsparcie obejmuje pomoc w przygotowaniu corocznie publikowanej informacji o strategii podatkowej w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – opisu przyjętych polityk, procedur i rozliczeń podatkowych wymaganych od wspomnianych grup podatników.

 • Kto jest zobowiązany do informacji o strategii podatkowej?

  Obowiązek obejmuje grupy kapitałowe oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln EUR. Ofertę wsparcia w przygotowaniu informacji o strategii podatkowej dedykujemy wszystkim zobowiązanym do tego podmiotom – niezależnie od wielkości i branży

 • Kiedy skorzystać informacji o strategii podatkowej?

  Z pomocy w przygotowaniu informacji o strategii podatkowej warto skorzystać w każdym przypadku nałożenia na organizację obowiązku opublikowania informacji o strategii podatkowej, w szczególności w razie wypełniania tego obowiązku po raz pierwszy lub obaw, że udostępniane w ten sposób informacje mogą narazić organizację na ryzyka.

 • Jakie są korzyści z informacji o strategii podatkowej?

  Zyskujesz dostęp do ekspertów z dziedziny należytej staranności podatkowej, którzy dopasują zakres i szczegółowość publikowanych informacji tak, by nie narazić Klienta na zarzut niewypełnienia obowiązków sprawozdawczych, a przy tym nie ujawnić informacji przydatnych konkurencji lub mogących wzbudzić niepożądane zainteresowanie ze strony organów podatkowych.

Zakres wsparcia

Usługa ma na celu pełne zapewnienie realizacji obowiązków dot. informacji o strategii podatkowej. W tym celu Grant Thornton może dostarczyć następujące narzędzia / podejmować następujące działania:

 • Analiza danych

  Zebranie wszystkich informacji istotnych da przygotowania informacji o strategii podatkowej i zapewnienie bieżącego kontaktu ze specjalistami w procesie zbierania i przekazywania tych informacji przez podatnika.

 • Opracowanie projektu informacji o strategii podatkowej

  Przygotowanie przez specjalistów projektu informacji o strategii podatkowej, w razie potrzeby – także w wersji w języku angielskim do zakomunikowania / akceptacji jednostki dominującej grupy. W razie potrzeby – wyjaśnienie zakresu proponowanej treści informacji o strategii podatkowej, także z komunikacją z jednostką dominującą grupy w języku angielskim.

 • Wsparcie przy publikacji strategii podatkowej

  Doradztwo w zakresie formy i miejsca opublikowania informacji o strategii podatkowej.

 • Zawiadomienie właściwego organu podatkowego

  Przygotowanie zawiadomienia do właściwego organu podatkowego o opublikowaniu informacji o strategii podatkowej i instrukcje ws. jej złożenia.

Każda współpraca zaczyna się od kontaktu

Porozmawiajmy o szczegółach i razem dobierzmy najlepszą dla Ciebie ofertę

Proces realizacji

Proces realizacji w obszarze informacji o strategii podatkowej modelowo składa się z niżej wymienionych działań:
 • Dostarczenie „Kwestionariusza strategii”

  Narzędzia służącego zebraniu wszystkich informacji istotnych dla przygotowania informacji o strategii podatkowej i bieżący kontakt ze strony specjalistów Grant Thornton w procesie zbierania i przekazywania tych informacji przez podatnika.

 • Projektu informacji o strategii podatkowej

  Przekazanie podatnikowi korzystającemu ze wsparcia Grant Thornton projektu informacji o strategii podatkowej.

 • Konsultacje z Klientem

  Uzgodnienia dot. ostatecznego zakresu publikowanej informacji o strategii podatkowej (także z udziałem zainteresowanych stron trzecich, np. zagranicznej jednostki dominującej).

 • Przygotowanie informacji o strategii podatkowej z uwzględnieniem uzgodnień.

  A także weryfikacja i modyfikacja informacji o strategii podatkowej pod kątem wymagań komunikowanych przez właściwe organy podatkowe po jej opracowaniu a przed terminem jej opublikowania.

 • Wsparcie doradcy w dopełnieniu wymagań informacyjnych

  Doradztwo w zakresie formy i miejsca opublikowania informacji o strategii podatkowej oraz wsparcie w zawiadomieniu właściwego organu podatkowego w opublikowaniu informacji o strategii podatkowej.

Narzędzia służącego zebraniu wszystkich informacji istotnych dla przygotowania informacji o strategii podatkowej i bieżący kontakt ze strony specjalistów Grant Thornton w procesie zbierania i przekazywania tych informacji przez podatnika.

ARTYKUŁ Informacja o strategii podatkowej za 2022 r.

Kto musi publikować informację o strategii podatkowej? Co obejmuje informacja o strategii podatkowej? Jak złożyć informację o strategii do urzędu skarbowego?

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Stoi za nami doświadczenie!

Specjaliści Grant Thornton posiadają wiedzę gromadzoną od momentu konsultowania właściwych przepisów przed wejściem w życie, mogąc pochwalić się dziesiątkami zrealizowanych projektów w zakresie informacji o strategii podatkowej, a także ogromnym doświadczeniem merytorycznym w obszarach objętych informacją o strategii podatkowej – procedur podatkowych, kontroli podatkowych, MDR oraz bieżącego doradztwa podatkowego. Za realizację Twoich obowiązków będzie odpowiadał zespół z doświadczeniem w przygotowywaniu informacji o strategii podatkowej obszarze liczonym w setkach godzin, realizujący projekty dla wszystkich typów podmiotów – od polskich firm rodzinnych, przez duże spółki należące do międzynarodowych grup kapitałowych, po klientów o szczególnie skomplikowanej i trudnej do opisania w informacji o strategii podatkowej strukturze, jak podatkowe grupy kapitałowe.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Informacja o strategii podatkowej

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt