28 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę nakładająca na dużych podatników (PGK i inni o przychodach ponad 50 mln EUR rocznie) obowiązek publikacji informacji o realizowanej strategii podatkowej.

Regulacje weszły w życie 1 stycznia 2021 r. Pod hasłem działań „uszczelniających” , na wielu podatników, pod groźbą dotkliwych sankcji pieniężnych, zostały więc nałożone dodatkowe obowiązki. W praktyce może to oznaczać konieczność stworzenia lub zweryfikowania i uaktualnienia strategii podatkowej.

Warto dodać, że 23 maja 2023 r. Ministerstwo Finansów ogłosiło, że rozpoczyna prekonsultacje dotyczące kierunków rozwoju transparentności podatkowej, których celem ma być m. in. „merytoryczna dyskusja wokół zasad sporządzania i stosowania strategii podatkowej”. Należy to traktować jako zapowiedź prawnego uregulowania nie tylko publikowania informacji o strategii podatkowej, ale też jej konstruowania i stosowania. Do końca lipca przewidziano termin na zgłaszanie uwag do założeń kierunkowych prac; Ministerstwo zapowiada powrót do prac grup roboczych od września. Nowe regulacje miałyby obowiązywać od początku 2025 r.

W naszym Purpurowym Informatorze przedstawiamy, na czym polega ten obowiązek i staramy się odpowiedzieć na pytania:

  • Czym jest strategia podatkowa w rozumieniu projektowanych przepisów?
  • Kogo obejmują wspomniane regulacje?
  • Jakie są elementy obowiązkowe informacji?
  • Jakie są ewentualne kary?
RAPORT: Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Kogo dotyczy obowiązek sprawozdawczy i jak się z niego wywiązać?

Pobierz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Procedury podatkowe

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.