Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Większe odliczenia w uldze B+R – Minister Finansów potwierdził!

Minister Finansów 21 lutego 2024 r. wydał interpretację ogólną, w której wskazał, że możliwe jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R także wynagrodzenia za usprawiedliwioną…

Minister Finansów 21 lutego 2024 r. wydał interpretację ogólną, w której wskazał, że możliwe jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R także wynagrodzenia za usprawiedliwioną…


Ważny wyrok WSA – szybsze zastosowanie ulgi na robotyzację

Zdaniem WSA w Warszawie dla stosowania ulgi na robotyzację bez znaczenia pozostaje fakt, że roboty, maszyny oraz urządzenia peryferyjne będą stanowiły środki trwałe, ponieważ w ramach przedmiotowej ulgi odliczeniu podlegają koszty nabycia tych przedmiotów, a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne.

Zdaniem WSA w Warszawie dla stosowania ulgi na robotyzację bez znaczenia pozostaje fakt, że roboty, maszyny oraz urządzenia peryferyjne będą stanowiły środki trwałe, ponieważ w ramach przedmiotowej ulgi odliczeniu podlegają koszty nabycia tych przedmiotów, a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne.


Centrum Badawczo Rozwojowe – dodatkowe uprawnienia w uldze B+R

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym innowacje oraz postęp technologiczny stają się głównymi determinantami konkurencyjności i wzrostu. W tym kontekście Centra Badawczo-Rozwojowe (CBR) mogą okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które podejmują prace badawczo-rozwojowe ze względu na rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych oraz wyższe limity do odliczenia.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym innowacje oraz postęp technologiczny stają się głównymi determinantami konkurencyjności i wzrostu. W tym kontekście Centra Badawczo-Rozwojowe (CBR) mogą okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które podejmują prace badawczo-rozwojowe ze względu na rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych oraz wyższe limity do odliczenia.


Badania lub rozwój – warunki do zastosowania ulgi B+R

Ulga B+R nie jest zarezerwowana dla światowych liderów innowacyjnych rozwiązać, czy przedsiębiorstw posiadających centra badawczo-rozwojowe. Ulga może być zastosowana przy wprowadzaniu innowacji dla danego przedsiębiorstwa, nawet jeśli jest to tylko i wyłącznie chęć dorównaniu konkurencji na rynku.

Ulga B+R nie jest zarezerwowana dla światowych liderów innowacyjnych rozwiązać, czy przedsiębiorstw posiadających centra badawczo-rozwojowe. Ulga może być zastosowana przy wprowadzaniu innowacji dla danego przedsiębiorstwa, nawet jeśli jest to tylko i wyłącznie chęć dorównaniu konkurencji na rynku.


Ulgi na innowacje w praktyce – jak podatnicy korzystali z nich w 2022 r.

W 2022 r., poza znanymi już ulgami B+R oraz IP Box, podatnicy mogli skorzystać z nowych preferencji wprowadzonych Polskim Ładem – ulgi na ekspansję, prototyp…

W 2022 r., poza znanymi już ulgami B+R oraz IP Box, podatnicy mogli skorzystać z nowych preferencji wprowadzonych Polskim Ładem – ulgi na ekspansję, prototyp…


Autorskie prawo do programu komputerowego- ulga B+R, IP Box, 50% KUP

Jednym z wiodących celów polskiej polityki fiskalnej w ostatnich latach jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej. Autorskie prawa do programu komputerowego pozwalają przedsiębiorcom na skorzystanie z ulg podatkowych. Również pracownicy zaangażowani w tworzenie programów komputerowych mogą skorzystać z preferencji podatkowych.

Jednym z wiodących celów polskiej polityki fiskalnej w ostatnich latach jest wspieranie działalności badawczo-rozwojowej. Autorskie prawa do programu komputerowego pozwalają przedsiębiorcom na skorzystanie z ulg podatkowych. Również pracownicy zaangażowani w tworzenie programów komputerowych mogą skorzystać z preferencji podatkowych.


Ulga na prototyp – 15 faktów i mitów

Ulga na prototyp stanowi element kompleksowego systemu ulg podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom prowadzącym innowacyjną działalność. Co prawda preferencja obowiązuje w polskim prawie dopiero od 2022 r., jednak wśród przedsiębiorców powstało wiele mitów związanych z jej funkcjonowaniem.

Ulga na prototyp stanowi element kompleksowego systemu ulg podatkowych dedykowanych przedsiębiorcom prowadzącym innowacyjną działalność. Co prawda preferencja obowiązuje w polskim prawie dopiero od 2022 r., jednak wśród przedsiębiorców powstało wiele mitów związanych z jej funkcjonowaniem.


Autorskie koszty uzyskania przychodów – komu przysługują?

Polski Ład wprowadził zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Niniejszy artykuł przedstawia ogólne informacje na temat instytucji 50% kosztów uzyskania przychodów oraz warunki,…

Polski Ład wprowadził zmiany w zakresie stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów. Niniejszy artykuł przedstawia ogólne informacje na temat instytucji 50% kosztów uzyskania przychodów oraz warunki,…