Ulga: B+R, IP Box, na prototyp, na ekspansję, na robotyzację

Etap rozruchu technologicznego w uldze na prototyp

Aby skorzystać z ulgi na prototyp, produkty objęte rozruchem technologicznym muszą powstać w ramach prac badawczo-rozwojowych, a kwalifikowane koszty do odliczenia muszą zawierać się w katalogu zamkniętym wymienionym wprost w ustawach. Rozruch technologiczny dotyczy tylko i wyłącznie produktów w rozumieniu bilansowym, nie mogą być to zatem usługi.

Aby skorzystać z ulgi na prototyp, produkty objęte rozruchem technologicznym muszą powstać w ramach prac badawczo-rozwojowych, a kwalifikowane koszty do odliczenia muszą zawierać się w katalogu zamkniętym wymienionym wprost w ustawach. Rozruch technologiczny dotyczy tylko i wyłącznie produktów w rozumieniu bilansowym, nie mogą być to zatem usługi.


Działalność twórcza jako warunek do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu

Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnego odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% dla twórców korzystających z praw autorskich. Najczęstszymi beneficjentami tego rozwiązania są programiści oraz specjaliści z branży IT. Preferencja jest dedykowana także inżynierom i pracownikom działów technicznych oraz działów R&D.

Ustawodawca przewidział możliwość zastosowania preferencyjnego odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50% dla twórców korzystających z praw autorskich. Najczęstszymi beneficjentami tego rozwiązania są programiści oraz specjaliści z branży IT. Preferencja jest dedykowana także inżynierom i pracownikom działów technicznych oraz działów R&D.


Korzystne zmiany w uldze B+R

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, który wprowadza m.in. korzystne dla podatników zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przedstawiło projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego, który wprowadza m.in. korzystne dla podatników zmiany w uldze na działalność badawczo-rozwojową.


Dyrektor KIS potwierdził, że branża IT może korzystać z ulgi B+R

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2024 r. potwierdził, że tworzenie oprogramowania komputerowego w ramach projektów, które charakteryzują się wysokim stopniem złożoności, kreatywności i twórczości spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT i uprawnia do zastosowania ulgi B+R.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 29 marca 2024 r. potwierdził, że tworzenie oprogramowania komputerowego w ramach projektów, które charakteryzują się wysokim stopniem złożoności, kreatywności i twórczości spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 4a pkt 26-28 Ustawy CIT i uprawnia do zastosowania ulgi B+R.


Większe odliczenia w uldze B+R – Minister Finansów potwierdził!

Minister Finansów 21 lutego 2024 r. wydał interpretację ogólną, w której wskazał, że możliwe jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R także wynagrodzenia za usprawiedliwioną…

Minister Finansów 21 lutego 2024 r. wydał interpretację ogólną, w której wskazał, że możliwe jest zaliczenie do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R także wynagrodzenia za usprawiedliwioną…


Ważny wyrok WSA – szybsze zastosowanie ulgi na robotyzację

Zdaniem WSA w Warszawie dla stosowania ulgi na robotyzację bez znaczenia pozostaje fakt, że roboty, maszyny oraz urządzenia peryferyjne będą stanowiły środki trwałe, ponieważ w ramach przedmiotowej ulgi odliczeniu podlegają koszty nabycia tych przedmiotów, a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne.

Zdaniem WSA w Warszawie dla stosowania ulgi na robotyzację bez znaczenia pozostaje fakt, że roboty, maszyny oraz urządzenia peryferyjne będą stanowiły środki trwałe, ponieważ w ramach przedmiotowej ulgi odliczeniu podlegają koszty nabycia tych przedmiotów, a nie dokonane od nich odpisy amortyzacyjne.


Dyrektor KIS wygasza interpretacje w zakresie ulgi B+R

W związku z wydaną 21 lutego 2024 r. Interpretacją Ogólną nr DD8.8203.1.2021 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników za czas absencji, Dyrektor KIS zaczął masowo wysyłać do podatników postanowienia o wygaśnięciu interpretacji indywidualnych.

W związku z wydaną 21 lutego 2024 r. Interpretacją Ogólną nr DD8.8203.1.2021 Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2024 r. w sprawie możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych ulgi badawczo-rozwojowej wydatków związanych z wynagrodzeniem pracowników za czas absencji, Dyrektor KIS zaczął masowo wysyłać do podatników postanowienia o wygaśnięciu interpretacji indywidualnych.


Centrum Badawczo Rozwojowe – dodatkowe uprawnienia w uldze B+R

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym innowacje oraz postęp technologiczny stają się głównymi determinantami konkurencyjności i wzrostu. W tym kontekście Centra Badawczo-Rozwojowe (CBR) mogą okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które podejmują prace badawczo-rozwojowe ze względu na rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych oraz wyższe limity do odliczenia.

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym innowacje oraz postęp technologiczny stają się głównymi determinantami konkurencyjności i wzrostu. W tym kontekście Centra Badawczo-Rozwojowe (CBR) mogą okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem dla firm, które podejmują prace badawczo-rozwojowe ze względu na rozszerzony katalog kosztów kwalifikowanych oraz wyższe limity do odliczenia.