Zwrot marży na transakcjach zabezpieczających

Procesy sądowe o zwrot marż na transakcjach zabezpieczających – jak wspieramy?

Pomagamy przedsiębiorcom, którzy podejmują próbę odzyskania marż na transakcjach zabezpieczających (typu IRS, Forward, opcje na stopę procentową), powiązanych z projektami finansowania i w tym celu wszczynają proces sądowy przeciwko bankom.

 • Kto może skorzystać ze zwrotu marży?

  Usługa jest dedykowana przedsiębiorcom składającym pozwy przeciwko bankom o zwrot ukrytych na etapie umawiania się o finansowanie marż na transakcjach zabezpieczających, związanych z projektami finansowania.

 • Jak możemy pomóc?

  Stworzona przez nas ekspertyza oraz zaangażowanie w proces istotnie zwiększają szansę na wygraną.

 • Dlaczego jesteśmy skuteczni?

  Prace są realizowane przez praktyka rynkowego, znającego specyfikę rynku transakcji zabezpieczających. Nasze ekspertyzy (raporty) opracowujemy przy użyciu infrastruktury zbliżonej do tej, którą dysponują banki. Dzięki temu nasze ekspertyzy są wiarygodne. Współpracujemy z kancelarią prawną, z którą wygraliśmy już duży proces o zwrot marż na transakcjach IRS, Forward i opcjach na stopę procentową dla naszego Klienta od jednego z większych polskich banków.

Zakres naszego wsparcia w uzyskaniu zwrotu marż

 • Zaangażowanie w prace przed procesowe:

  Konsultacje dla Klienta i kancelarii w zakresie transakcji stanowiących przedmiot sporu oraz specyfiki rynku tych transakcji

  Stworzenie raportu z wyceną historycznych marż na spornych transakcjach zabezpieczających z użyciem profesjonalnego systemu oraz z dostępem do bazy cen historycznych

 • Zaangażowanie w czasie procesu:

  Udział w procesie w charakterze świadka w zakresie udzielenia wyjaśnień dotyczących raportu oraz specyfiki rynku transakcji zabezpieczających

Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Możemy Tobie pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

Proces wsparcia w procesach o zwrot marż na transakcjach zabezpieczających
 • Wstępna rozmowa z Klientem oraz kancelarią prawną w celu ustalenia planu działania oraz zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji transakcji

  Na tym etapie gromadzimy niezbędne informacje i dane, które posłużą do stworzenia raportu z historyczną wyceną marż, który będzie stanowić element pozwu.

 • Stworzenie raportu stanowiącego kluczowy elementem pozwu

  Raport tworzony jest na bazie dokumentacji zawarcia transakcji oraz przy użyciu narzędzi pozwalających na precyzyjną wycenę marż historycznych.

 • Udział w procesie w charakterze świadka

  Deklarujemy gotowość do udzielenia przed sądem wszelkich wyjaśnień dotyczących zawartości raportu oraz podzielenia się doświadczeniem dotyczącym praktyki funkcjonowania rynku transakcji zabezpieczających.

 • Prowadzenie bieżących konsultacji z Klientem oraz kancelarią prowadzącą sprawę.

  Jesteśmy do dyspozycji w sprawie konsultacji wszelkich aspektów dotyczących transakcji zabezpieczających będących przedmiotem ewentualnego sporu.

Na tym etapie gromadzimy niezbędne informacje i dane, które posłużą do stworzenia raportu z historyczną wyceną marż, który będzie stanowić element pozwu.

Przełomowy wyrok sądu w sprawie marż na transakcjach zabezpieczających
Czytaj więcej

Zwrot marż – teraz to możliwe

Ubieganie się o zwrot marż na transakcjach zabezpieczających związanych z finansowaniem wydaje się obecnie o tyle bardziej skuteczne niż kiedyś, gdyż niedawno jeden z sądów okręgowych w sprawie, w której braliśmy udział, zasądził na rzecz naszego Klienta wielomilionową kwotę stanowiącą 100% wartości pobranych marż na tych transakcjach. Stworzył tym samym precedens, na który można się powoływać i dzięki któremu skuteczność takich pozwów znacząco wzrosła.

O wyroku sądu w tej sprawie pisaliśmy tutaj: Przełomowy wyrok sądu w sprawie marż na transakcjach zabezpieczających.

Kto może ubiegać się o zwrot marż na transakcjach zabezpieczających?

O zwrot marż na transakcjach zabezpieczających mogą się ubiegać głównie przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach przy okazji projektów finansowania byli zobligowani przez banki do zawierania transakcji zabezpieczających takich jak transakcje IRS (Interest Rate Swap), walutowe transakcje Forward, opcje na stopę procentową (tzw. CAP). Większość tych transakcji była obligatoryjna. Ponadto zawierana przy zastosowaniu przez banki dużych marż sprzedażowych, których wielkości Klienci mogli być nieświadomi, a które stanowiły dodatkowy ukryty koszt projektów finansowania. Każdy przedsiębiorca, który znalazł się w opisanej sytuacji i ma poczucie, że bank nie wypełnił obowiązku działania w jego najlepiej pojętym interesie jest potencjalnym odbiorcą tej usługi.

Dlaczego Grant Thornton?

Jesteśmy bardzo efektywni!

Od lat wspieramy Klientów przy zawieraniu transakcji zabezpieczających. W trakcie negocjacji cenowych zaoszczędziliśmy dla nich już dziesiątki milionów złotych. Niedawno, dzięki naszemu zaangażowaniu w proces o zwrot marż na transakcjach zabezpieczających pobranych przez bank, sąd okręgowy zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot kilku milionów złotych, stanowiących 100% nałożonych marż. Była to pierwsza w Polsce tego typu sprawa, która zakończyła się sukcesem Klienta banku. Stanowi zatem precedens, który – jak głęboko wierzymy – będzie w stanie pomóc wielu naszym Klientom, którzy w podobny sposób zostali poszkodowani przez banki.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Zwrot marży na transakcjach zabezpieczających

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt