Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki

Associate Partner

Biografia

Właściciel firmy HFI Solutions Grzegorz Taraszkiewicz-Sirocki. Były trader zarządzający portfelami instrumentów pochodnych od 1998 roku. Do 2004 roku szef zespołu opcji walutowych w BRE Bank potem w Banku BPH. W latach 2005-2006 odpowiedzialny za trading FX, portfel pochodnych stopy procentowej oraz płynność w HSBC Bank Polska. Od końca 2006 do maja 2013 pracownik Banku Zachodniego WBK – najpierw na stanowisku Chief Dealera w Departamencie Wholesales Treasury potem na stanowisku Dyrektora Zespołu Derivatives Sales w Departamencie Treasury Sales. Pracę w BZWBK zakończył na stanowisku Dyrektora Zespołu Solutions w Santander Global Banking & Markets Polska. Odpowiadał za rozwiązania z zakresu zarządzania ryzykiem rynkowym oraz optymalizację kapitału klientów przy wykorzystaniu produktów skarbowych we wszystkich klasach aktywów.

Inwestycyjne depozyty strukturyzowane oparte na rynku walutowym, za które odpowiadał w Pionie Skarbu, zostały nagrodzone przez serwis StructuredRetailProducts.com w konkursie ‘Europe – Structured Products Awards 2012’ w kategorii ’Best Manufacturer: Currencies, Poland’. We współpracy z agencjami ratingowymi oraz globalnymi formami doradczymi zorganizował, brał udział jako prelegent oraz poprowadził wiele konferencji dla wspólnych Klientów.

Ma doświadczenie w prowadzeniu wykładów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz w kilku edycjach Forum Dealerów Bankowych organizowanego przez Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska. Przez dwa lata wybierany na stanowisko członka Komisji d.s. Profesjonalizmu przy Stowarzyszeniu Rynków Finansowych ACI Polska. Laureat Drugiej Nagrody w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę magisterską w dziedzinie bankowości i finansów zorganizowanym z okazji dziesięciolecia istnienia BRE Banku. Studia ukończył na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej