Doradztwo finansowe

Alokacja ceny nabycia – czym jest i dlaczego Twoja firma może jej potrzebować?

Alokacja ceny nabycia (ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) jest procesem określającym wartość godziwą każdego z aktywów i zobowiązań przejmowanej spółki na dzień transakcji.…

Alokacja ceny nabycia (ang. Purchase Price Allocation, w skrócie PPA) jest procesem określającym wartość godziwą każdego z aktywów i zobowiązań przejmowanej spółki na dzień transakcji.…


Jak uniknąć błędów w strukturyzowaniu finansowania?

Najczęściej popełniane błędy w strukturyzowaniu finansowania bankowego to niedocenianie znaczenia całego procesu pozyskania finansowania, lekceważenie jego poszczególnych składowych, brak odpowiedniego przygotowania procesu i sprowadzanie wszystkiego do kryterium ceny. Błędów i niedopatrzeń może być jednak znacznie więcej.

Najczęściej popełniane błędy w strukturyzowaniu finansowania bankowego to niedocenianie znaczenia całego procesu pozyskania finansowania, lekceważenie jego poszczególnych składowych, brak odpowiedniego przygotowania procesu i sprowadzanie wszystkiego do kryterium ceny. Błędów i niedopatrzeń może być jednak znacznie więcej.


Czym jest strukturyzacja finansowania?

Wzrost kosztów finansowania, nowe regulacje nadzoru przekładające się na zmianę kryteriów oceny kredytobiorców przez banki, wojna w Ukrainie, kłopoty banków w Ameryce i inne czynniki występujące w gospodarce sprawiają, że dostępność finansowania dla firm staje się bardziej ograniczona.

Wzrost kosztów finansowania, nowe regulacje nadzoru przekładające się na zmianę kryteriów oceny kredytobiorców przez banki, wojna w Ukrainie, kłopoty banków w Ameryce i inne czynniki występujące w gospodarce sprawiają, że dostępność finansowania dla firm staje się bardziej ograniczona.


Kiedy jest najlepszy czas na sprzedaż firmy?

W pewnym momencie prowadzenia działalności może zapaść decyzja o chęci sprzedaży przedsiębiorstwa. Powodów obrania takiego kierunku może być wiele – od rozmaitych problemów związanych z sukcesją przedsiębiorstwa, po chęć uzyskania godziwego wynagrodzenia za wszystkie lata i godziny poświęcone rozwijaniu biznesu.

W pewnym momencie prowadzenia działalności może zapaść decyzja o chęci sprzedaży przedsiębiorstwa. Powodów obrania takiego kierunku może być wiele – od rozmaitych problemów związanych z sukcesją przedsiębiorstwa, po chęć uzyskania godziwego wynagrodzenia za wszystkie lata i godziny poświęcone rozwijaniu biznesu.


W jakim stopniu aktywa niematerialne wpływają na wartość firmy?

Zdarzają się sytuacje, w których na wartość prowadzonego biznesu wpływają w dużej mierze aktywa niematerialne. Mogą one stanowić istotną przewagę konkurencyjną, dzięki której firma wyróżnia się na rynku, co pozwala jednocześnie na realizację ponadprzeciętnych zysków.

Zdarzają się sytuacje, w których na wartość prowadzonego biznesu wpływają w dużej mierze aktywa niematerialne. Mogą one stanowić istotną przewagę konkurencyjną, dzięki której firma wyróżnia się na rynku, co pozwala jednocześnie na realizację ponadprzeciętnych zysków.


Jak posiadany majątek wpływa na wartość firmy?

Metody majątkowe często stanowią jedynie uzupełnienie wyceny dochodowej oraz rynkowej. Istnieją jednak sytuacje, w których są głównym nośnikiem informacji o wartości przedsiębiorstwa. Metody majątkowe traktują przedsiębiorstwo jako obciążony zobowiązaniami zestaw składników majątkowych.

Metody majątkowe często stanowią jedynie uzupełnienie wyceny dochodowej oraz rynkowej. Istnieją jednak sytuacje, w których są głównym nośnikiem informacji o wartości przedsiębiorstwa. Metody majątkowe traktują przedsiębiorstwo jako obciążony zobowiązaniami zestaw składników majątkowych.


W jaki sposób oszacować potencjał dochodowy przedsiębiorstwa?

Wycena metodą dochodową przeprowadzana jest z reguły w każdej sytuacji w której konieczne jest poznanie wartości spółki m.in. dla potrzeb fuzji i przejęć, sprzedaży, debiutu na giełdzie, restrukturyzacji oraz decyzji inwestycyjnych.

Wycena metodą dochodową przeprowadzana jest z reguły w każdej sytuacji w której konieczne jest poznanie wartości spółki m.in. dla potrzeb fuzji i przejęć, sprzedaży, debiutu na giełdzie, restrukturyzacji oraz decyzji inwestycyjnych.


Za jaką cenę mogę sprzedać swoją firmę? Wycena metodą porównawczą

Metoda porównań rynkowych skupia się na rynkowym podejściu do wyceny. Umożliwia ona oszacowanie wartości biznesu w oparciu o wartość i wyniki przedsiębiorstw porównywalnych, czyli takich, które działają w tej samej branży, co przedsiębiorstwo wyceniane.

Metoda porównań rynkowych skupia się na rynkowym podejściu do wyceny. Umożliwia ona oszacowanie wartości biznesu w oparciu o wartość i wyniki przedsiębiorstw porównywalnych, czyli takich, które działają w tej samej branży, co przedsiębiorstwo wyceniane.