Niedawno, dzięki naszemu zaangażowaniu w proces o zwrot marż na transakcjach zabezpieczających powiązanych z finansowaniem, sąd zasądził na rzecz naszego Klienta zwrot kilku milionów złotych. To pierwsza tego typu sprawa, która zakończyła się sukcesem Klienta, a nie banku.

Traktujemy ten wyrok w pewnym sensie jako potwierdzenie naszych obaw o to, czy banki na pewno działają zgodnie z wymogami MIFiD, czyli w najlepiej pojętym interesie klientów przy zawieraniu tego typu transakcji.

Te obawy wyrażamy od dawna. Od lat wspieramy klientów przy zawieraniu transakcji zabezpieczających. W trakcie negocjacji cenowych zaoszczędziliśmy dla nich już dziesiątki milionów złotych. Już w grudniu 2016 roku w Pulsie Biznesu w artykule p.t. „Banki żerują na niewiedzy Firm” opisaliśmy mechanizm generowania przez banki ogromnych marż na transakcjach zabezpieczających, do których zawierania zobowiązywane są firmy ubiegające się o kredyty. Na bazie doświadczenia zbieranego podczas uczestnictwa w procesach negocjacji cenowych tych transakcji odkrywaliśmy coraz więcej praktyk banków, które z naszego punktu widzenia były dla klientów niekorzystne.

W naszej publikacji „Grzechy główne banków przy zawieraniu transakcji zabezpieczających powiązanych z finansowaniem” pisaliśmy o tym, ile może kosztować brak świadomości cen pochodzących z rynku międzybankowego:

  • Podnieśliśmy problem monopolu cenowego banków polegającego na tym, że w praktyce klienci nie są w stanie zawierać transakcji zabezpieczającej ryzyko rynkowe wynikające z kredytu z innym bakiem niż ten, który udziela mu finansowania.
  • Zajęliśmy się praktyką realizacji założeń MiFID II, która paradoksalnie otworzyła drogę do zwiększania marż na tych transakcjach zamiast wpłynąć na ich obniżenie.
  • Opisaliśmy niekorzystny dla klientów proceder nieuwzględniania przez banki punktów terminowych przy wydłużaniu terminów transakcji Forward stanowiących zabezpieczenie kursu konwersji kredytu z PLN na EUR.
  • Wspomnieliśmy też o pułapce przy zabezpieczaniu ryzyka stopy procentowej w kredytach EUR z ograniczeniem EURIBOR na poziomie zera, polegającej na przenoszeniu korzyści banku z zastosowania tego limitu na marżę w transakcjach IRS lub CAP.
Zwrot marży na transakcjach zabezpieczających
Dowiedz się więcej

Sąd o marżach na transakcjach zabezpieczających

Wyrok sądu, który ostatnio zapadł, dotyczy sytuacji, w której klient banku został w umowie kredytowej zobligowany do zawarcia serii transakcji zabezpieczających, ale bez udzielenia mu informacji już na etapie negocjacji tej umowy na temat dodatkowych kosztów finansowania wynikających z zawarcia w przyszłości tych transakcji.

Niewątpliwie stanowi to precedens, który – jak głęboko wierzymy – będzie w stanie pomóc wielu naszym Klientom, którzy w podobny sposób zostali poszkodowani przez banki.

Kto może uzyskać zwrot marż na transakcjach zabezpieczających?

O zwrot marż na transakcjach zabezpieczających mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy w ostatnich latach przy okazji projektów finansowania zawierali z bankami transakcje zabezpieczające takie jak:

  • transakcje IRS (Interest Rate Swap),
  • walutowe transakcje Forward,
  • opcje na stopę procentową (tzw. CAP).

Większość tych transakcji była obligatoryjna. Ponadto zawierana przy zastosowaniu przez banki dużych marż sprzedażowych, których Klienci w momencie podpisywania umowy finansowania mogli być nieświadomi. Tym samym mogły stanowić dodatkowy ukryty koszt projektów finansowania.

Każdy przedsiębiorca, który znalazł się w opisanej sytuacji i ma poczucie, że bank nie wypełnił obowiązku działania w jego najlepiej pojętym interesie jest potencjalnym odbiorcą naszej nowej usługi „Zwrot marży na transakcjach zabezpieczających”

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Zwrot marży na transakcjach zabezpieczających

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.