Procedura należytej staranności

Co oznaczają pytania audytorów o schematy podatkowe MDR?

Podczas badań sprawozdania finansowego za 2022 r. wiele firm zostało zaskoczonych żądaniem przez audytorów złożenia oświadczenia, że ich firmy uczyniły zadość obowiązkom wynikającym z przepisów…

Podczas badań sprawozdania finansowego za 2022 r. wiele firm zostało zaskoczonych żądaniem przez audytorów złożenia oświadczenia, że ich firmy uczyniły zadość obowiązkom wynikającym z przepisów…


Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla podatników

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego niesie za sobą znaczące skutki wpływające bezpośrednio na obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców. Obejmują one szereg obszarów podatkowych, w tym w szczególności…

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego niesie za sobą znaczące skutki wpływające bezpośrednio na obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców. Obejmują one szereg obszarów podatkowych, w tym w szczególności…


Należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. Na początku 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnej dyrektywy w tym zakresie: dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD).

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. Na początku 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnej dyrektywy w tym zakresie: dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD).


Nadzieja dla przedsiębiorców w zakresie MDR leży w sądach

Utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym wyroki NSA dopuszczające wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną w sprawie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych, daje podatnikom szansę…

Utrwalone orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym wyroki NSA dopuszczające wystąpienie z wnioskiem o interpretację indywidualną w sprawie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych, daje podatnikom szansę…


Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 – kto składa, jak i do kiedy?

Informacja o realizowanej strategii podatkowej to wymóg dla podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln EUR. Należy…

Informacja o realizowanej strategii podatkowej to wymóg dla podatkowych grup kapitałowych oraz innych podatników, u których przychody przekroczyły w roku podatkowym 50 mln EUR. Należy…


Pandemia nie hamuje raportowania MDR

Schematy podatkowe zakorzeniły się już na stałe w naszym systemie podatkowym i już od ponad 3,5 roku są nie lada wyzwaniem dla podatników. Wysoki stopień…

Schematy podatkowe zakorzeniły się już na stałe w naszym systemie podatkowym i już od ponad 3,5 roku są nie lada wyzwaniem dla podatników. Wysoki stopień…


Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej – co oznacza dla należytej staranności?

Projekt ustawy z dnia 13 kwietnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców nie zawiera wielu rewolucyjnych regulacji. Na uwagę jednak zasługuje propozycja umożliwienia zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej.

Projekt ustawy z dnia 13 kwietnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców nie zawiera wielu rewolucyjnych regulacji. Na uwagę jednak zasługuje propozycja umożliwienia zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji podatkowej.


Jakie jeszcze zmiany w MDR szykują się w 2023?

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców przewiduje pierwsze od dawna zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ale to nie wszystko, czego w tym obszarze możemy się spodziewać w 2023.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców przewiduje pierwsze od dawna zmiany w raportowaniu schematów podatkowych (MDR). Ale to nie wszystko, czego w tym obszarze możemy się spodziewać w 2023.