Procedura należytej staranności

Znaczący wzrost liczby kontroli w zakresie podatku u źródła (WHT)

Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że podatek u źródła jest jednym z głównych przedmiotów kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Tendencja wzrostowa podkreśla znaczenie przestrzegania zasad i…

Ze statystyk Ministerstwa Finansów wynika, że podatek u źródła jest jednym z głównych przedmiotów kontroli Krajowej Administracji Skarbowej. Tendencja wzrostowa podkreśla znaczenie przestrzegania zasad i…


Należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. 24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD).

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. 24 kwietnia 2024 r. Parlament Europejski przyjął dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDDD).


Organy podatkowe coraz częściej pytają o MDR

W okresie od 2019 r. do początku 2024 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzymał tysiące raportów o schematach podatkowych. Zauważalne jest, że corocznie wzrasta liczba wezwań do uzupełnienia informacji MDR co oznacza, że Szef KAS coraz bardziej wnikliwie analizuje otrzymane informacje, a sam proces zgłaszania schematów podatkowych stał się bardziej wymagający.

W okresie od 2019 r. do początku 2024 r. Szef Krajowej Administracji Skarbowej otrzymał tysiące raportów o schematach podatkowych. Zauważalne jest, że corocznie wzrasta liczba wezwań do uzupełnienia informacji MDR co oznacza, że Szef KAS coraz bardziej wnikliwie analizuje otrzymane informacje, a sam proces zgłaszania schematów podatkowych stał się bardziej wymagający.


Rzecznik Generalny TSUE zajął stanowisko w sprawie MDR

Belgijski trybunał konstytucyjny złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadał pięć pytań dotyczących niezgodności przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (DAC6) z prawem unijnym. Jakie stanowisko zajął Rzecznik Generalny TSUE? O tym piszemy w artykule.

Belgijski trybunał konstytucyjny złożył wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym. Zadał pięć pytań dotyczących niezgodności przepisów dyrektywy Rady (UE) 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. (DAC6) z prawem unijnym. Jakie stanowisko zajął Rzecznik Generalny TSUE? O tym piszemy w artykule.


Termin na złożenie CIT już blisko, czy pamiętasz o schematach podatkowych?

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują już kilka lat, nadal jednak budzą wiele kontrowersji i wątpliwości, zarówno interpretacyjnych jak i technicznych związanych z samym składaniem dokumentów. Po wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach podatkowych z dnia 31 stycznia 2019 r. które nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników, nadal brak innych wiążących wyjaśnień w zakresie MDR.

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych obowiązują już kilka lat, nadal jednak budzą wiele kontrowersji i wątpliwości, zarówno interpretacyjnych jak i technicznych związanych z samym składaniem dokumentów. Po wydanych przez Ministerstwo Finansów objaśnieniach podatkowych z dnia 31 stycznia 2019 r. które nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników, nadal brak innych wiążących wyjaśnień w zakresie MDR.


Raportowanie schematów podatkowych w 2024 r.- kogo dotyczy obowiązek i jak się z niego wywiązać?

Przepisy dotyczące schematów podatkowych są wyjątkowo niejasne i od początku rodzą duże wątpliwości m.in. w jakiej roli występuje podatnik oraz jakie transakcje należy raportować. Nasz…

Przepisy dotyczące schematów podatkowych są wyjątkowo niejasne i od początku rodzą duże wątpliwości m.in. w jakiej roli występuje podatnik oraz jakie transakcje należy raportować. Nasz…


Zbliża się termin na złożenie IFT-2R – zweryfikuj swojego kontrahenta

Nieubłaganie zbliża się termin złożenia deklaracji IFT-2R za rok 2023. Deklarację należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał…

Nieubłaganie zbliża się termin złożenia deklaracji IFT-2R za rok 2023. Deklarację należy złożyć do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał…


TOP 27 zmian i wyzwań w podatkach na 2024 r.

W ostatnich latach podatnikom trudno złapać oddech w natłoku zapowiadanych lub wprowadzanych w życie nowych przepisów podatkowych. Rok 2024 nie będzie inny. Poniżej prezentujemy blisko 30 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które naszym zdaniem czekają firmy w nowym roku.

W ostatnich latach podatnikom trudno złapać oddech w natłoku zapowiadanych lub wprowadzanych w życie nowych przepisów podatkowych. Rok 2024 nie będzie inny. Poniżej prezentujemy blisko 30 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które naszym zdaniem czekają firmy w nowym roku.