Procedura należytej staranności

Kończy się czas na składanie oświadczeń następczych w podatku u źródła

W związku z końcem roku podatkowego dla płatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia następczego WHT zgodnie ze zmienionymi przepisami dotyczącymi podatku u źródła.

W związku z końcem roku podatkowego dla płatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia następczego WHT zgodnie ze zmienionymi przepisami dotyczącymi podatku u źródła.


Projektowane zmiany wymuszą więcej „należytej staranności”

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w celu uniknięcia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jakimi są m.in.. spółki prawa handlowego, wymusza konieczność dochowania należytej staranności, w obszarze podatków - najlepiej poprzez wdrożenie odpowiednich procedur.

Opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, w celu uniknięcia odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, jakimi są m.in.. spółki prawa handlowego, wymusza konieczność dochowania należytej staranności, w obszarze podatków - najlepiej poprzez wdrożenie odpowiednich procedur.


TOP 20 zmian i wyzwań podatkowych na 2023 r.

Rok 2022 okazał się niezwykle intensywny, jeśli chodzi o wprowadzane w życie lub projektowane zmiany podatkowe. W 2023 r. przedsiębiorcy wiele z nich będą musieli zastosować w praktyce. Poniżej prezentujemy 20 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają firmy w nowym roku.

Rok 2022 okazał się niezwykle intensywny, jeśli chodzi o wprowadzane w życie lub projektowane zmiany podatkowe. W 2023 r. przedsiębiorcy wiele z nich będą musieli zastosować w praktyce. Poniżej prezentujemy 20 najważniejszych zmian i wyzwań podatkowych, które czekają firmy w nowym roku.


Nieoczywiste zagrożenia w podatku u źródła

Przepisy wprowadzające wymóg dochowania „należytej staranności” przez płatnika podatku u źródła (WHT) obowiązują od 1 stycznia 2019 r. i ciągle „ewoluują”.

Przepisy wprowadzające wymóg dochowania „należytej staranności” przez płatnika podatku u źródła (WHT) obowiązują od 1 stycznia 2019 r. i ciągle „ewoluują”.


Należyta staranność w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. Na początku 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnej dyrektywy w tym zakresie: dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD).

Idea zrównoważonego rozwoju rośnie w siłę. Na początku 2022 roku Komisja Europejska przedstawiła projekt kolejnej dyrektywy w tym zakresie: dyrektywy w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSDD).


Brak odpowiedzialności zarządu za zaległości podatkowe spółki to iluzja

Zgodnie z maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” pragniemy zwrócić uwagę na niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) potwierdzający odpowiedzialność byłych członków zarządu za zaległości podatkowe spółki pomimo przeprowadzenia kontroli podatkowej i wydania decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT po zaprzestaniu pełnienia funkcji zarządczych.

Zgodnie z maksymą „lepiej zapobiegać niż leczyć” pragniemy zwrócić uwagę na niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) potwierdzający odpowiedzialność byłych członków zarządu za zaległości podatkowe spółki pomimo przeprowadzenia kontroli podatkowej i wydania decyzji określającej zobowiązanie w podatku VAT po zaprzestaniu pełnienia funkcji zarządczych.


Pandemia nie hamuje raportowania MDR

Schematy podatkowe zakorzeniły się już na stałe w naszym systemie podatkowym i już od ponad 3,5 roku są nie lada wyzwaniem dla podatników. Wysoki stopień…

Schematy podatkowe zakorzeniły się już na stałe w naszym systemie podatkowym i już od ponad 3,5 roku są nie lada wyzwaniem dla podatników. Wysoki stopień…