Procedura należytej staranności

Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla podatników

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało znaczące skutki wpływające bezpośrednio na obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców. Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla podatników obejmą szereg obszarów…

Zniesienie stanu zagrożenia epidemicznego będzie miało znaczące skutki wpływające bezpośrednio na obowiązki podatkowe polskich przedsiębiorców. Skutki zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego dla podatników obejmą szereg obszarów…


Podatek u źródła przy podmiotach holdingowych problematyczny

Zasady stosowania podatku u źródła zostały mocno skomplikowane z początkiem 2019 r., nałożeniem na płatników wymogu "należytej staranności", zaś od 2022 r. - obowiązku stosowania mechanizmu "pay and refund". Stosowanie zwolnienia z podatku u źródła jest szczególnie trudne w przypadku płatności do podmiotów holdingowych.

Zasady stosowania podatku u źródła zostały mocno skomplikowane z początkiem 2019 r., nałożeniem na płatników wymogu "należytej staranności", zaś od 2022 r. - obowiązku stosowania mechanizmu "pay and refund". Stosowanie zwolnienia z podatku u źródła jest szczególnie trudne w przypadku płatności do podmiotów holdingowych.


Co uznanie spółek z Rosji za CFC oznacza w praktyce?

W związku z dodaniem Rosji do „unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych”, spółki z siedzibą w Rosji mogą zostać uznane za zagraniczne jednostki kontrolowane w rozumieniu art. 24a Ustawy CIT. Jakie są kryteria uznania podmiotu w Rosji za zagraniczną jednostkę kontrolowaną i skutki takiego uznania w praktyce?

W związku z dodaniem Rosji do „unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych”, spółki z siedzibą w Rosji mogą zostać uznane za zagraniczne jednostki kontrolowane w rozumieniu art. 24a Ustawy CIT. Jakie są kryteria uznania podmiotu w Rosji za zagraniczną jednostkę kontrolowaną i skutki takiego uznania w praktyce?


Jak okiełznać podatek od przerzuconych dochodów – procedura

W poprzednich artykułach o podatku od przerzuconych dochodów opisaliśmy szczegółowo zasady funkcjonowania tej nowej w polskim prawie podatkowym instytucji i czynniki, które należy zweryfikować, by określić, czy podatnik nie podlega podatkowi od przerzuconych dochodów. W tym artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak tej weryfikacji dokonać.

W poprzednich artykułach o podatku od przerzuconych dochodów opisaliśmy szczegółowo zasady funkcjonowania tej nowej w polskim prawie podatkowym instytucji i czynniki, które należy zweryfikować, by określić, czy podatnik nie podlega podatkowi od przerzuconych dochodów. W tym artykule staramy się odpowiedzieć na pytanie, jak tej weryfikacji dokonać.


Podatek u źródła (WHT) – odraczanie wejścia w życie przepisów nie zawsze pomaga

3 lata – tyle czasu minęło od planowanego wejścia w życie nowych regulacji dotyczących podatku u źródła (WHT) do ich ostatecznego wprowadzenia na początku 2022 r. Przepisy te zostały zresztą w międzyczasie zmienione, choć główne zasady pozostały takie same.

3 lata – tyle czasu minęło od planowanego wejścia w życie nowych regulacji dotyczących podatku u źródła (WHT) do ich ostatecznego wprowadzenia na początku 2022 r. Przepisy te zostały zresztą w międzyczasie zmienione, choć główne zasady pozostały takie same.


Co Rosja jako „raj podatkowy” oznacza w praktyce?

Unia Europejska dodała cztery nowe kraje do swojej listy „rajów podatkowych”, która obejmuje obecnie 16 państw i terytoriów zależnych. Jednym z nowych na liście państw jest Rosja. Przedsiębiorcy powinni przygotowywać się na okoliczność, że polski ustawodawca może pójść w ślady Komisji Europejskiej i również uznać Rosję za raj podatkowy.

Unia Europejska dodała cztery nowe kraje do swojej listy „rajów podatkowych”, która obejmuje obecnie 16 państw i terytoriów zależnych. Jednym z nowych na liście państw jest Rosja. Przedsiębiorcy powinni przygotowywać się na okoliczność, że polski ustawodawca może pójść w ślady Komisji Europejskiej i również uznać Rosję za raj podatkowy.


Zwolnienie dywidend od podatku u źródła. NSA orzeka niejednolicie

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2023 r., sygn. II FSK 1588/20 stwierdził, że obowiązek badania statusu rzeczywistego właściciela (beneficial owner) należności obowiązuje także w przypadku wypłat dywidend. Stanowisko NSA jest sprzeczne z tym, które zostało wcześniej wyrażone w wyroku z 27 kwietnia 2021 r., sygn. II FSK 240/21.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 31 stycznia 2023 r., sygn. II FSK 1588/20 stwierdził, że obowiązek badania statusu rzeczywistego właściciela (beneficial owner) należności obowiązuje także w przypadku wypłat dywidend. Stanowisko NSA jest sprzeczne z tym, które zostało wcześniej wyrażone w wyroku z 27 kwietnia 2021 r., sygn. II FSK 240/21.


Kończy się czas na składanie oświadczeń następczych w podatku u źródła

W związku z końcem roku podatkowego dla płatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia następczego WHT zgodnie ze zmienionymi przepisami dotyczącymi podatku u źródła.

W związku z końcem roku podatkowego dla płatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia następczego WHT zgodnie ze zmienionymi przepisami dotyczącymi podatku u źródła.