fbpx

GrantThornton

Doradztwo prawne w transakcjach (M&A)

Treść artykułu

Doradztwo prawne w transakcjach (M&A) to kompletna obsługa procesów przejmowania i oddawania kontroli nad biznesem lub jego częścią, w szczególności poprzez zakup lub sprzedaż udziałów, akcji, przedsiębiorstw, ich części lub wybranych składników majątkowych. Doradzamy zarówno sprzedającym jak i kupującym biznes lub jego część na każdym etapie transakcji.

Jak pomagamy przy sprzedaży/kupnie biznesu?

 • organizujemy i przeprowadzamy badanie prawne (due diligence prawne)
 • opracowujemy bezpieczną umowę inwestycyjną (tzw. SPA, APA, SHA, IA) i pozostałą dokumentację transakcyjną (np. kontrakt menedżerski, umowę zastawu rejestrowego, umowę o escrow etc.)
 • przeprowadzamy strategię negocjacyjną i poprowadzamymy negocjacje
 • wspieramy w pozyskaniu zgód na transakcję ze strony kontrahentów i organów państwa
 • pomagamy w doprowadzeniu do sprawnego i bezpiecznego zamknięcia transakcji
 • służymy radą po transakcji

 

 

Doradztwo prawne w transakcji (M&A) – korzyści:

Zawarcie porozumienia wstępnego (w formie listu intencyjnego, term sheet lub oferty niewiążącej, NBO)

Z perspektywy kupującego:

 • bezpieczeństwo prawne
 • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla kupującego warunków transakcji
 • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
 • zapewnienie wyłączności w prowadzeniu negocjacji ze sprzedającym
 • zapewnienie odpowiedniej dynamiki procesu za sprawą przemyślanego harmonogramu opartego o nasze wieloletnie doświadczenia transakcyjne
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji o planowanym przedsięwzięciu biznesowym

Z perspektywy sprzedającego:

 • bezpieczeństwo prawne
 • oszczędność czasu i obniżenie kosztów dzięki możliwie wczesnemu uzgodnieniu kluczowych dla sprzedającego warunków transakcji
 • uniknięcie ryzyka popełnienia błędów przekładających się na dalsze negocjacje, pogarszając pozycję sprzedającego
 • opracowanie właściwej struktury transakcji z udziałem ekspertów z zakresu podatków i finansów z naszego interdyscyplinarnego zespołu transakcyjnego
 • ograniczenie ryzyka wycieku informacji dotyczących zamiaru sprzedaży biznesu, w tym informacji poufnych odnoszących się do przedmiotu transakcji

Z perspektywy kupującego:

 • pozyskanie wiedzy o sytuacji prawnej, finansowej, podatkowej i organizacyjnej przedmiotu transakcji
 • określenie ryzyka transakcyjnego i szans, jakie niesie ze sobą akwizycja
 • przygotowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej, w szczególności pozyskanie informacji umożliwiających obniżenie ceny zakupu
 • identyfikacja zagadnień do zaadresowania w dokumentacji transakcyjnej w celu alokacji ryzyka zgodnej z oczekiwaniami kupującego
 • przygotowanie programu naprawczego do wdrożenia po transakcji

Z perspektywy sprzedającego:

 • wsparcie w zrozumieniu oczekiwań kupującego i właściwej odpowiedzi na zapotrzebowanie informacyjne
 • ograniczenie odpowiedzialności transakcyjnej sprzedającego dzięki wczesnej identyfikacji problemów oraz ujawnienia kupującemu właściwych informacji
 • przygotowanie odpowiedniej strategii negocjacyjnej
 • przygotowanie biznesu do sprzedaży i zminimalizowanie ryzyka transakcyjnego (w przypadku przeprowadzenia vendor due diligence)

Z perspektywy kupującego:

 • bezpieczeństwo prawne
 • wypracowanie właściwego zakresu oświadczeń i zapewnień sprzedającego odnoszących się do przedmiotu transakcji oraz zasad odpowiedzialności sprzedającego za naruszenie oświadczeń i zapewnień
 • właściwe zaadresowanie problemów zidentyfikowanych w ramach przygotowań do transakcji i odpowiedzialności za nie
 • odpowiednie zabezpieczenie roszczeń kupującego wynikających z dokumentacji transakcyjnej, w tym zabezpieczenie naruszenia oświadczeń i zapewnień
 • zapewnienie możliwości odstąpienia od transakcji w określonych przypadkach
 • zapewnienie narzędzi zapewniających właściwą współpracę stron po transakcji
 • sformułowanie skutecznych postanowień zakazujących prowadzenia działalności konkurencyjnej po stronie sprzedającego
 • skuteczne i sprawne prowadzenie negocjacji przez doświadczonych w transakcjach prawników, doradców podatkowych i finansowych

Z perspektywy sprzedającego:

 • bezpieczeństwo prawne
 • wypracowanie właściwego zakresu oświadczeń i zapewnień sprzedającego odnoszących się do przedmiotu transakcji oraz zasad odpowiedzialności sprzedającego za naruszenie oświadczeń i zapewnień
 • wdrożenie mechanizmów ograniczających odpowiedzialność sprzedającego, ograniczenie ryzyka zwrotu ceny po transakcji
 • zabezpieczenie roszczeń sprzedającego wynikających z dokumentacji transakcyjnej, w szczególności zabezpieczenie płatności ceny
 • zapewnienie możliwości odstąpienia od transakcji w określonych przypadkach
 • zapewnienie narzędzi zapewniających właściwą współpracę stron po transakcji
 • skuteczne i sprawne prowadzenie negocjacji przez doświadczonych w transakcjach prawników, doradców podatkowych i finansowych

Z perspektywy kupującego:

 • wsparcie w zgłoszeniu zamiaru koncentracji oraz uzyskaniu wymaganych zgód administracyjnych na transakcję
 • wsparcie w spełnieniu warunków zawieszających transakcję
 • oszczędność czasu i bezpieczeństwo związane z kompleksową organizacją podpisania dokumentacji transakcyjnej

Z perspektywy sprzedającego:

 • wsparcie w pozyskaniu zgód kontrahentów oraz organów państwa na transakcję
 • wsparcie w spełnieniu warunków zawieszających transakcję
 • oszczędność czasu i bezpieczeństwo związane z kompleksową organizacją podpisania dokumentacji transakcyjnej

Z perspektywy kupującego:

 • nadzorowanie i wsparcie we właściwym wykonywaniu praw i obowiązków wynikających z dokumentacji transakcyjnej
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń pomiędzy stronami
 • ograniczenie ryzyka potencjalnych sporów ze sprzedającym
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności na skutek nieprawidłowego wykonania lub niewykonania określonych zobowiązań
 • pomoc w wyeliminowaniu problemów zidentyfikowanych w ramach przygotowań do transakcji
 • rejestracja zmian we właściwych rejestrach
 • pomoc w wykonaniu obowiązków podatkowych

Z perspektywy sprzedającego:

 • nadzorowanie i wsparcie we właściwym wykonywaniu praw i obowiązków wynikających z dokumentacji transakcyjnej
 • zapewnienie prawidłowości rozliczeń pomiędzy stronami
 • ograniczenie ryzyka potencjalnych sporów z kupującym
 • ograniczenie ryzyka odpowiedzialności na skutek nieprawidłowego wykonania lub niewykonania określonych zobowiązań
 • zadbanie o zwolnienie zabezpieczeń ustanowionych na rzecz kupującego
 • pomoc w wykonaniu obowiązków podatkowych

Co nas wyróżnia?

 • kompletne podejście do transakcji – transakcje postrzegamy całościowo, jako wieloaspektowe procesy wymagające właściwego ułożenia elementów biznesowych, finansowych, prawnych i podatkowych
 • multidyscyplinarny zespół – wszystkie elementy uwzględniamy w ramach jednego dedykowanego transakcjom zespołu pracujących ramię w ramię radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów i konsultantów biznesowych
 • orientacja na cele biznesowe – mamy świadomość, że każda transakcja jest wyjątkowa, a inicjując współpracę koncentrujemy się na rozpoznaniu i zrozumieniu właściwych potrzeb i celów Klienta. Znamy standardy transakcyjne, lecz nie boimy się poszukiwać rozwiązań poza szablonami
 • zaangażowanie i dostępność – żyjemy transakcjami naszych Klientów i dopasowujemy się do uwarunkowań danego projektu, zapewniając pożądaną dynamikę i tempo prac
 • współpraca międzynarodowa – pozostając całkowicie polską firmą należymy do globalnej sieci ekspertów, co pozwala nam prowadzić najbardziej złożone transgraniczne projekty
 • praktyczne doświadczenie – wyróżniamy się bogatym doświadczeniem nabytym przy realizacji wielu projektów transakcyjnych (tylko w ostatnich 5 latach było ich ponad 70!)

Nasze ostatnie transakcje

Comp-Win

 • O firmie : Dostawca i producent rozwiązań IT dla transportu, spedycji i logistyki
 • Zakres usługi : Doradztwo prawne i podatkowe przy utworzeniu joint-venture
 • Inwestor: 4PL Central Station

Grupa Konspol

 • O firmie: Grupa Konspol
 • Zakres usługi: Prawno-podatkowa strukturyzacja transakcji
 • Inwestor: Cargill

Zapraszamy do kontaktu!

Inne artykuły z kategorii: Kancelaria prawna Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane