Nadzór księgowy

Skontaktuj się

Anna Łuńska

Partner (Poznań)

Skontaktuj się

Dorota Kosińska

Partner (Warszawa)

Czym jest nadzór księgowy?

Usługa nadzoru księgowego świadczona przez zewnętrznych ekspertów jest nakierowana przede wszystkim na zapewnienie zgodności z aktualnymi przepisami i standardami rachunkowości. Swoim zakresem obejmuje przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe.

 • Kiedy skorzystać z nadzoru księgowego?

  Z nadzoru księgowego warto skorzystać w celu ograniczenia ryzyka zawiązanego z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, a także w przypadku przejściowych braków kadrowych, np. na stanowisku głównego księgowego.

 • Jakie korzyści płyną z powierzenia nadzoru księgowego ekspertom Grant Thornton?

  Główne zalety skorzystania z zewnętrznego nadzoru księgowego, to rzetelnie zweryfikowane księgi rachunkowe, deklaracje podatkowe oraz sprawozdania (m.in. dla GUS czy NBP), przez księgowych o wieloletnim doświadczeniu oraz niezbędnych uprawnieniach zawodowych. Ponadto profesjonalnie przygotowane raporty zarządcze i pakiety do konsolidacji, a także eksperckie wsparcie w trudnych zagadnieniach księgowych.

Zakres wsparcia

 • Weryfikacja ksiąg rachunkowych
 • Weryfikacja lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań (m.in. dla GUS, NBP)
 • Nadzór nad przygotowywaniem lub sporządzenie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych
 • Weryfikacja rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i sporządzenie lub weryfikacja deklaracji podatkowej (CIT-8)
 • Konsultacje księgowe
RAPORT Outsourcing 2019-2025 – zmiany i trendy

Analiza wyników i perspektyw outsourcingu finansowoksięgowego i kadrowopłacowego na przykładzie liderów usług BPS w sieci Grant Thornton

Czytaj

Proces realizacji

 • Analiza potrzeb klienta

  Podczas spotkania nasz zespół ekspertów określa potrzeby i oczekiwania Klienta.

 • Wdrożenie usługi

  Na tym etapie wspólnie określamy zasady współpracy. Klient poznaje zespół dedykowany do jego obsługi oraz dostarcza niezbędne do wdrożenia usługi dane i dokumenty.

 • Bieżąca obsługa

  Realizacja usługi nadzoru księgowego obejmuje głównie kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje podatkowe oraz sprawozdania finansowe. W miarę potrzeb oferujemy dodatkowe wsparcie.

Podczas spotkania nasz zespół ekspertów określa potrzeby i oczekiwania Klienta.

Dlaczego Grant Thornton?

Outsourcing wielokrotnie nagradzany

20 kwietnia 2023 roku podczas Outsourcing Stars zostaliśmy wyróżnieni spośród trzech najlepszych firm w kategorii „Księgowość, kadry i płace”. Outsourcing Stars to jedyny w Polsce niekomercyjny konkurs dla sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast w Polsce.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy eksperci Grant Thornton realizują nadzór księgowy prawidłowo, efektywnie i w wyznaczonym czasie, skutecznie wspierając klienta w obowiązkach związanych z rachunkowością.

 • 950 000+

  zaksięgowanych dokumentów w ubiegłym roku rozliczeniowym

 • 950+

  obsłużonych projektów outsourcingowych tylko w minionym roku

 • 5+ lat

  średni staż pracy osób zatrudnionych w naszym zespole outsourcingowym

Zapytaj o ofertę usługi

Nadzór księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów