fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Celem nadzoru księgowego jest wspólna realizacja funkcji księgowej przez przedsiębiorstwo i firmę outsourcingową. Nadzór księgowy obejmuje zakresem przede wszystkim kontrolę formalno-rachunkową dowodów księgowych, weryfikację poprawności wprowadzonych na ich podstawie zapisów oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji informacyjno-sprawozdawczej, takiej jak deklaracje i sprawozdania finansowe.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy eksperci Grant Thornton realizują nadzór księgowy prawidłowo, efektywnie i w wyznaczonym czasie, skutecznie wspierając klienta w obowiązkach związanych z rachunkowością.

Zobacz prezentację

Elementy zakresu księgowego:

  • weryfikacja ksiąg rachunkowych
  • weryfikacja lub sporządzanie bieżących deklaracji podatkowych oraz wymaganych sprawozdań (m.in. GUS, NBP)
  • konsultacje podczas kontroli skarbowych, podatkowych i ZUS
  • udzielanie ustnych informacji dotyczących rachunkowości oraz przepisów podatkowych
  • nadzór nad przygotowywaniem lub sporządzenie: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunku przepływów pieniężnych
  • konsultacje w zakresie inwentaryzacji
  • weryfikacja rocznego podatku dochodowego od osób prawnych i sporządzenie lub weryfikacja deklaracji podatkowej (CIT-8)

Nowe struktury e-sprawozdań

Wyniki prac związanych z usługą nadzoru księgowego:

  • zweryfikowane księgi rachunkowe
  • deklaracje podatkowe oraz wymagane przez zleceniodawcę sprawozdania (m. in. GUS, NBP)
  • bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych

Inne artykuły z kategorii: Outsourcing finansowo-księgowy Zobacz wszystkie

Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur

Rada Unii Europejskiej 17 czerwca br. wydała decyzję wykonawczą w sprawie upoważnienia Polski do wprowadzenia obligatoryjnego systemu e-Fakturowania. Jakie problemy w związku z wdrożeniem KSeF mogą spotkać przedsiębiorców oraz jakie korzyści wiążą się z jego…

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Najczęściej czytane