Rząd chce znieść Komisję Kodyfikacyjną Ogólnego Prawa Podatkowego, która miała uchwalić nową ordynację podatkową. Czy to oznacza, że nie będzie nowej ustawy mającej ulżyć podatnikom?

Pod koniec czerwca ubiegłego roku resort finansów ogłosił konsultacje podatkowe w sprawie zmian w ordynacji podatkowej >> TUTAJ. Ich przedmiotem był wstępny projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wraz z jego uzasadnieniem. Propozycje zmian zawarte w tym projekcie miały służyć uproszczeniu procedur podatkowych, zwiększeniu efektywności działania organów podatkowych, poprawie relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowaniu przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości. Szeroko na ten temat pisaliśmy na blogu ekspertów finansowo-księgowych Grant Thornton w artykule pt. „MF planuje znowelizować ordynację podatkową w zakresie 52 aspektów – PEŁNA LISTA!

26 marca br. jednak w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów pod nr RD56 pojawił się projekt rozporządzenia, którego celem jest zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego oraz uchylenie rozporządzenia z 21 października 2014 r. w sprawie jej utworzenia. Komisja ta miała przygotować nowy projekt ustawy, który zastąpiłby obecną ordynację podatkową.

Dlaczego Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego ma zostać zniesiona?

Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego (KKOPP) została powołana przez Radę Ministrów w październiku 2014 roku. Jej głównym zadaniem było opracowanie nowych, bardziej przejrzystych i przyjaznych podatnikom regulacji. Komisja miała za zadanie nie tylko wypracowanie kierunków zmian i stworzenie projektu ustawy, ale również opracowanie aktów wykonawczych związanych z wdrożeniem w życie proponowanych regulacji. Mimo ambitnych planów i założeń, prace nad nową ordynacją podatkową nie zakończyły się sukcesem. Projekt ustawy, który trafił do Sejmu w połowie 2019 roku, nie został uchwalony przed końcem kadencji. Także kolejny Sejm pozostawił projekt bez dalszych działań.

Rada Ministrów, jako formalną przyczynę zniesienia KKOPP, zaplanowanego na II kwartał 2024 r. podała

„Prace Komisji miały zakończyć się z chwilą ogłoszenia ustawy zawierającej kompleksowe regulacje dotyczące ogólnego prawa podatkowego w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Do dnia dzisiejszego ustawa ta nie została uchwalona. W związku z zakończeniem z dniem 10 listopada 2019 r. pierwszej kadencji Komisji i niepowołaniem składu Komisji na kolejną kadencję zasadne jest jej zniesienie oraz uchylenie przedmiotowego rozporządzenia.”

Informacje o pracach Komisji można znaleźć na archiwalnej stronie www.mf.gov.pl: >> Prace Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego.

Skorzystaj z naszych usług z zakresu: Outsourcing finansowo-księgowy
Dowiedz się więcej

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Czy koniec KKOPP to koniec nowej ordynacji podatkowej?

Choć zniesienie Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego ma charakter głównie techniczny, to równocześnie w praktyce oznacza zamknięcie projektu „nowe ogólne prawo podatkowe”. Brak nowej ordynacji podatkowej pozostawia wiele kwestii otwartych i wymaga dalszych działań w celu usprawnienia polskiego systemu podatkowego, choć wiele obszarów jest regulowanych w drodze wprowadzania wycinkowych zmian. Podatnicy oraz eksperci z branży prawdopodobnie jednak najchętniej przyjęliby nowoczesne, generalne rozwiązanie, które zaspokoiłoby ich potrzeby i zwiększyło bezpieczeństwo oraz efektywność systemu. Czy przesądzone jest, że nie pojawią się one pod postacią nowej, całościowej ustawy ordynacja podatkowa? Na razie Ministerstwo Finansów nie odniosło się do tej kwestii. Zważywszy jednak na tempo i obszerność powstawania nowych przepisów w Polsce (sprawdź Barometr prawa 2024 – edycja 10), nic nie jest definitywne.

AUTORKA: Honorata Zakrzewska-Krzyś, Outsourcing finansowo-księgowy

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów