Ocena ryzyk i szans klimatycznych

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Czym jest ocena ryzyk i szans klimatycznych

Zmiany klimatyczne w ostatnich czasach są jednym z największych źródeł wpływu na środowisko, społeczeństwo oraz biznes. Skutki tych zmian mogą bezpośrednio zagrażać bądź też stwarzać szanse dla działań firmy. Aby organizacja mogła skutecznie zabezpieczyć się przed zagrożeniami oraz efektywnie wykorzystać szanse, zgodnie z obowiązkowymi i dobrowolnymi ramami raportowania TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclocures) i standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards) powinna najpierw zrozumieć ryzyka i szanse klimatyczne występujące w jej bliższym i dalszym otoczeniu.

 • Dla kogo jest ocena ryzyk i szans klimatycznych?

  Ocena ryzyk i szans klimatycznych jest niezbędna dla organizacji, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie dyrektywą CSRD oraz ze standardami raportowania ESRS. Ocenę ryzyk i szans klimatycznych, powinny rozważyć również firmy, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD oraz ESRS.

 • Kiedy skorzystać z oceny ryzyk i szans klimatycznych?

  Nie tylko presja regulacyjna, ale i rynkowa w kontekście zrównoważonego rozwoju staje się coraz silniejsza, zatem jednym z istotnych działań staje się uporządkowanie i holistyczne włączenie działań z obszarów ESG w procesy strategiczne i operacyjne firmy.

   

 • Co zyskasz dzięki analizie podwójnej istotności?

  Dzięki analizie podwójnej istotności uzyskasz wiedzę na temat wpływu, jaki wywołuje na środowisko i społeczeństwo funkcjonowanie firmy oraz w jaki sposób środowisko i społeczeństwo wpływa na firmę, a także Raport: Analiza Podwójnej Istotności, czyli wnioski z badania wpływu działalności firmy na środowisko i społeczeństwo oraz wpływu kwestii społecznych i środowiskowych na działalność firmy i jej kondycję finansową.

   

Zakres wsparcia

 • Analiza zarządzania i procesów w organizacji pod kątem wytycznych Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) – zaleceń dotyczących ujawnień odnoszących się do klimatu

  – Badanie bieżącej strategii biznesowej firmy, ładu korporacyjnego oraz planów dekarbonizacji.

  – Analiza i ocena ryzyk i szans organizacji w zależności od scenariuszy zmian klimatu, lokalizacji oraz elementów łańcucha wartości, na które firma może być narażona oraz wpływu, który firma może powodować (np. poprzez emisję gazów cieplarnianych).

 • Liczenie śladu węglowego

  Obliczenie śladu węglowego organizacji i produktów.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  Rekomendacje w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w firmie.

 • Raport: Analiza ryzyk i szans klimatycznych

  Opracowanie wniosków z analiz oraz prezentacja rekomendowanych działań dla firmy w zakresie ryzyk i szans klimatycznych, w tym inicjatyw, mających na celu mitygację zagrożeń i wykorzystanie szans oraz stworzenie modelu biznesowego odpornego na zmianę klimatu.

Zobacz pozostałe (1)
Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Audyt wewnętrzny

  Przegląd dokumentów organizacyjnych (regulaminów, polityk, procedur, itp.).

 • Analiza kwestii ESG ogólnych i sektorowych

  Przegląd tematów zrównoważonego rozwoju określonych w ESRS oraz identyfikacja i analiza kwestii ESG, które są uważane za istotne w danej branży.

 • Warsztaty analityczne

  Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone autorskimi metodami dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 • Opracowanie tez i rekomendacji

  Przygotowanie wniosków, tez oraz rekomendacji dotyczących możliwych działań w postaci Raportu: Analiza podwójnej istotności.

Przegląd dokumentów organizacyjnych (regulaminów, polityk, procedur, itp.).

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Ocena ryzyk i szans klimatycznych

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt