Nowe wymogi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG) to już nie zapowiedź nadchodzących zmian, ale nowa rzeczywistość dla firm. Tymczasem z badania przeprowadzonego dla Grant Thornton wynika, że blisko 2/3 kierujących dużymi i średnimi firmami w Polsce nie wie, czy i kiedy ich organizacja zostanie objęta obowiązkiem raportowania ESG.

[Pobierz wyniki badania lub przeczytaj poniżej streszczenie]

Zgodnie z Europejską Dyrektywą dotyczącą Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (CSRD) oraz Standardami Raportowania Zrównoważonego Rozwoju (ESRS) spółki mają lub wkrótce będą miały obowiązek ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym zarządzaniem oraz wykazania wpływu czynników ESG na decyzje biznesowe organizacji.

Informacje te będą podstawą do podejmowania decyzji przez inwestorów, fundusze private equity, instytucje finansowe, a także klientów i końcowych użytkowników. Warto pamiętać, że już obecnie wśród kryteriów oceny atrakcyjności firmy coraz ważniejsze stają się takie czynniki, jak poziom emisji CO2, efektywność energetyczna, korzystanie z zielonych źródeł energii, równość i różnorodność, współpraca w łańcuchu dostaw, stosowane polityki, czy podejmowanie inicjatyw na rzecz szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Czy polskie firmy mają tego świadomość?

Badanie przeprowadzone na zlecenie Grant Thornton wskazuje, że wśród ankietowanych spółek tylko co dziesiąta wie, kiedy musi rozpocząć raportowanie niefinansowe – 3% wszystkich badanych podmiotów deklaruje, że obowiązek ten wypełni już 2024 r., kolejne 3% w 2025 r., a 4 % w późniejszym okresie. 14% kierujących firmami w Polsce potwierdza, że ich organizacja będzie zobligowana do przygotowywania raportowania ESG, ale nie wie, kiedy będzie musiała przygotować pierwsze sprawozdania.

Co piąty ankietowany twierdzi, że jego spółka w ogóle nie będzie miała takiego obowiązku. A 57% udzieliło nie ma wiedzy na ten temat.

Paweł Zaczyński

Biegły Rewident, Associate Partner, Departament Audytu

ESG to nie tylko kwestie środowiskowe, to także work-life balance pracowników, to przestrzeganie praw człowieka w łańcuchu wartości, to odpowiednie procedury antykorupcyjne. Są to obszary, w które powinna inwestować każda odpowiedzialna firma. To nie raportowanie zrównoważonego rozwoju wymusi na firmach bycie bardziej Eko. To konsumenci, pracownicy i społeczności tego oczekują. Raportowanie jest jedynie narzędziem, które będzie pozwalało mierzyć stan faktyczny.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google 

Skorzystaj z naszych usług z zakresu ESG
Dowiedz się więcej

Jak się okazuje, w teorii jest lepiej niż w praktyce. Co czwarta duża lub średnia firma w Polsce twierdzi, że ma przygotowaną strategię obejmującą obszar środowiskowy, społeczny i zarządczy – przy czym 3% badanych deklaruje, że strategia ESG jest oddzielnym dokumentem obowiązującym w firmie, a 24% poinformowało, że stanowi ona element ogólnej strategii rozwoju firmy.

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG, Departament Doradztwa

Konieczność posiadania strategii firmy wraz z uwzględnieniem jej aspektów ESG jest, dla firm zobligowanych do raportowania ESG, nie tylko wymogiem regulacyjnym, ale i wymogiem rynkowym. Presja inwestorów, instytucji finansowych oraz coraz bardziej świadomych kontrahentów wymusza integrację czynników ESG ze strategią biznesową. Dla niektórych firm oznacza to wręcz stworzenie od podstaw strategii biznesowej. Warto już na tym etapie zadbać o uwzględnienie w niej kwestii ESG.

Zapraszamy do lektury!

ESG w polskim biznesie

Czy firmy w Polsce są świadome obowiązków

Pobierz

Zobacz wideo: Czym jest ESG i kto pod nie podlega? Przepisy, anegdoty i przykłady 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie ESG

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.