ESG

ESG to zintegrowany, niefinansowy model oceny przedsiębiorstwa, obejmujący trzy obszary zrównoważonego rozwoju:

  • Environmental (środowiskowy),
  • Social (społeczny),
  • Governance (zarządczy).

Koncepcja ta w obszarze społecznym uwzględnia troskę o pracowników, dostawców i społeczności lokalne, kładąc nacisk na równość, różnorodność i bezpieczeństwo pracy. Aspekt zarządczy koncentruje się na transparentności, etyce biznesowej, skutecznym zarządzaniu ryzykiem i odpowiedzialności korporacyjnej, a także bezpieczeństwa informacji. W obszarze środowiskowym kładzie się nacisk na efektywność energetyczną, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, jak woda, powietrze, czy bioróznorodność, a także zapobieganiu zmian klimatu, w tym redukcji śladu węglowego czy śladu wodnego w celu utrzymania dobrostanu i najlepszych warunków życia przyszłych pokoleń.

 

Inwestorzy coraz częściej uwzględniają te kryteria przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, uznając, że firmy efektywnie zarządzające aspektami zrównoważonego rozwoju są bardziej odpowiedzialne, długoterminowo efektywne i odporne na zmienne warunki rynkowe.

ESG w polskim biznesie – czy firmy są świadome obowiązków?

Nowe wymogi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG) to już nie zapowiedź nadchodzących zmian, ale nowa rzeczywistość dla firm. Tymczasem z badania przeprowadzonego dla Grant Thornton wynika, że blisko 2/3 kierujących dużymi i średnimi firmami w Polsce nie wie, czy i kiedy ich organizacja zostanie objęta obowiązkiem raportowania ESG.

Nowe wymogi w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju (ESG) to już nie zapowiedź nadchodzących zmian, ale nowa rzeczywistość dla firm. Tymczasem z badania przeprowadzonego dla Grant Thornton wynika, że blisko 2/3 kierujących dużymi i średnimi firmami w Polsce nie wie, czy i kiedy ich organizacja zostanie objęta obowiązkiem raportowania ESG.


Raportowanie ESG – jakie zmiany przyniesie 2024 rok?

2024 rok to początek obowiązywania dyrektywy CSRD, która wprowadza obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju i jednocześnie jego weryfikacji. Za 2024 rok raportowanie ESG zgodne ze standardami ESRS będą musiały przygotować największe jednostki zainteresowania publicznego. Firmy, które rozpoczną raportowanie ESG od 2025 roku już teraz powinny się do tego przygotowywać.

2024 rok to początek obowiązywania dyrektywy CSRD, która wprowadza obowiązek raportowania zrównoważonego rozwoju i jednocześnie jego weryfikacji. Za 2024 rok raportowanie ESG zgodne ze standardami ESRS będą musiały przygotować największe jednostki zainteresowania publicznego. Firmy, które rozpoczną raportowanie ESG od 2025 roku już teraz powinny się do tego przygotowywać.


Jak przygotować strategię ESG?

W przypadku każdej organizacji strategia ESG powinna być uszyta „na miarę”, tak aby jej założenia i cele odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby, ale także zasoby i możliwości firmy. Błędnym podejściem byłoby dostosowywanie raportów ESG do założeń dotychczasowej strategii biznesowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana pod kątem obszarów zrównoważonego rozwoju.

W przypadku każdej organizacji strategia ESG powinna być uszyta „na miarę”, tak aby jej założenia i cele odzwierciedlały rzeczywiste potrzeby, ale także zasoby i możliwości firmy. Błędnym podejściem byłoby dostosowywanie raportów ESG do założeń dotychczasowej strategii biznesowej, która nie została odpowiednio zweryfikowana pod kątem obszarów zrównoważonego rozwoju.


Strategia ESG – kto odpowiada za jej opracowanie i wdrożenie?

Zaangażowanie osób kierujących organizacją jest kluczowe dla opracowania strategii ESG, tak aby odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby, możliwości i cele danej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. W jej powstanie i wdrożenie powinni być zaangażowani menedżerowie i kluczowi specjaliści, a nad wszystkim powinien czuwać Lider ds. Strategii ESG ze swoim zespołem.

Zaangażowanie osób kierujących organizacją jest kluczowe dla opracowania strategii ESG, tak aby odzwierciedlała rzeczywiste potrzeby, możliwości i cele danej firmy w obszarze zrównoważonego rozwoju. W jej powstanie i wdrożenie powinni być zaangażowani menedżerowie i kluczowi specjaliści, a nad wszystkim powinien czuwać Lider ds. Strategii ESG ze swoim zespołem.


Strategia ESG – czym jest i kto powinien ją wprowadzić?

Strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju biznesu, podobnie jak tradycyjna strategia rozwoju, z tą różnicą, iż porządkuje jednocześnie priorytety oraz procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Dzięki strategii ESG w dłuższej perspektywie realne staje się osiągnięcie założonych celów, których postępy można mierzyć w ramach raportów ESG.

Strategia ESG wyznacza kierunki rozwoju biznesu, podobnie jak tradycyjna strategia rozwoju, z tą różnicą, iż porządkuje jednocześnie priorytety oraz procesy w trzech obszarach zrównoważonego rozwoju: środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Dzięki strategii ESG w dłuższej perspektywie realne staje się osiągnięcie założonych celów, których postępy można mierzyć w ramach raportów ESG.


Unijne standardy raportowania czynników zrównoważonego rozwoju – najważniejsze informacje

Jednym z wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć firmom w najbliższych latach będzie ESG (skrót od Environmental, Social and Corporate Governance), tj. nowy standard raportowania…

Jednym z wyzwań, z jakimi przyjdzie się zmierzyć firmom w najbliższych latach będzie ESG (skrót od Environmental, Social and Corporate Governance), tj. nowy standard raportowania…


Badanie raportu niefinansowego (ESG) – na co będzie zwracał uwagę audytor?

Raporty niefinansowe nie podlegają jeszcze obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Zmieni się to dla sprawozdań za 2024 rok, kiedy pierwsze podmioty będą podlegać takiej weryfikacji, a w kolejnym roku grupa firm, która będzie musiała przygotować raportowania ESG podlegające weryfikacji znacznie się rozszerzy.

Raporty niefinansowe nie podlegają jeszcze obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta. Zmieni się to dla sprawozdań za 2024 rok, kiedy pierwsze podmioty będą podlegać takiej weryfikacji, a w kolejnym roku grupa firm, która będzie musiała przygotować raportowania ESG podlegające weryfikacji znacznie się rozszerzy.


Podwójna istotność jako perspektywa w raportowaniu niefinansowym ESG

Termin istotności jest zazwyczaj utożsamiany z procesem audytu sprawozdań finansowych, gdzie określa ona aspekty lub też nieprawidłowości, które są istotne dla użytkowników sprawozdania finansowego, opierając się na analizie powszechnych potrzeb w zakresie informacji finansowych ze strony użytkowników. W ostatnim czasie termin istotności wprowadza również dyrektywa NFRD.

Termin istotności jest zazwyczaj utożsamiany z procesem audytu sprawozdań finansowych, gdzie określa ona aspekty lub też nieprawidłowości, które są istotne dla użytkowników sprawozdania finansowego, opierając się na analizie powszechnych potrzeb w zakresie informacji finansowych ze strony użytkowników. W ostatnim czasie termin istotności wprowadza również dyrektywa NFRD.