Z naszych obserwacji wynika, iż większość grup kapitałowych w Polsce płaci efektywnie podatek dochodowy (CIT) na znacznie wyższym poziomie niż stawka nominalna 19%. W przypadku wielu grup kapitałowych, w celu poprawy efektywności podatkowej, zasadnym może być utworzenie Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK).

Podatkowa Grupa Kapitałowa (PGK) to rozwiązanie umożliwiające kilku podatnikom CIT, działającym w ramach jednej grupy kapitałowej, konsolidację ich wyników podatkowych. PGK jako narzędzie podatkowe dla grup kapitałowych nie cieszy się jednak zbyt dużą popularnością – zgodnie z publikowanymi przez Ministerstwo Finansów danymi o indywidualnych podatnikach liczba funkcjonujących na polskim rynku PGK nigdy nie przekroczyła setki.

Jest to zaskakujące biorąc pod uwagę benefity wynikające z utworzenia PGK:

 1. Uproszczona zostaje sama procedura płacenia podatku, gdyż obowiązek dokonywania niezbędnych obliczeń i formalności obciąża jeden podmiot – tzw. spółkę dominującą;
 2. Wykorzystanie formuły PGK może oznaczać w praktyce wzrost efektywności podatkowej grupy i oszczędności podatkowe, w sytuacji osiągania strat podatkowych przez część uczestników PGK lub w sytuacji nieefektywności w zakresie rozliczenia kosztów finansowania dłużnego;
 3. PGK to brak konieczności realizacji obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych dla transakcji wewnątrz PGK.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Grupa kapitałowa chcąca utworzyć PGK powinna spełniać następujące warunki:

 • Grupa powinna składać się co najmniej z 2 spółek posiadających osobowość prawną, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Członkowie PGK powinni funkcjonować w odpowiedniej formie prawnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna lub prosta spółka akcyjna,
 • Przeciętny kapitał zakładowy, przypadający na każdą ze spółek nie może być niższy niż 250 tys. zł,
 • „Spółka dominująca” musi posiadać min. 75% udziału w kapitale zakładowym w każdej ze „spółek zależnych”,
 • Żadna ze spółek w grupie nie może posiadać zaległości we wpłatach podatków stanowiących dochód budżetu państwa,
 • Spółki tworzące PGK nie mogą korzystać ze zwolnień podatkowych określonych w ustawie,
 • Spółki tworzące PGK przy transakcjach kontrolowanych z podmiotami spoza grupy, nie mogą ustalać warunków różniących się od warunków stosowanych między niepowiązanymi podmiotami,
 • Spółki powinny zawrzeć umowę PGK w formie pisemnej, na okres co najmniej 3 lat podatkowych.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego Informatora.

Purpurowy Informator Podatkowa Grupa Kapitałowa – kiedy warto rozważyć jej utworzenie?

Przewodnik dla grup kapitałowych dotyczący zalet oraz kluczowych zasad tworzenia i funkcjonowania Podatkowej Grupy Kapitałowej

Pobierz

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.