Jedną z zalet dotyczących funkcjonowania grupy kapitałowej w ramach Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) jest częściowe wyłączenie regulacji o cenach transferowych. Pozwala to grupie kapitałowej na ograniczenie obowiązków organizacyjnych i finansowych z tym związanych, stąd też m. in. z tego względu grupa powinna rozważyć utworzenie PGK.

Podatkowa Grupa Kapitałowa – co to jest?

Warto przypomnieć, że Podatkowa Grupa Kapitałowa tworzy jeden organizm podatkowy w kontekście opodatkowania osób prawnych na gruncie Ustawy CIT. Oznacza to, że Podatkowa Grupa Kapitałowa traktowana jest jako jeden podatnik, który niejako konsoliduje pozostałe podmioty znajdujące się w PGK.

Podatkowa grupa kapitałowa otrzymuje więc status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych jako całość – więcej na temat istoty PGK w tym artykule.

PGK a ceny transferowe

Transakcje z podmiotami powiązanymi muszą być realizowane na warunkach rynkowych. Dotyczy to także podmiotów funkcjonujących w ramach PGK, ponieważ żaden przepis Ustawy CIT nie wyłącza zastosowania związanych z tym regulacji dotyczących cen transferowych.

Inaczej wygląda jednak sytuacja dotycząca obowiązków dokumentacyjnych wynikających z regulacji o cenach transferowych w kontekście PGK.

Transakcje pomiędzy członkami PGK a innym podmiotem powiązanym spoza PGK

Jeśli mamy do czynienia z transakcją pomiędzy członkiem PGK, a podmiotem powiązanym, który jednak tym członkiem nie jest, to takie transakcje podlegają standardowym obowiązkom dokumentacyjnym. Spółki muszą dokumentować taką transakcję osobno (każda spółka-członek PGK osobno jako strony transakcji).

Poznaj usługi z obszaru: Założenie i reorganizacja biznesu
Dowiedz się więcej

Transakcje wewnątrz PGK

Taki obowiązek dokumentacyjny nie powstaje natomiast w przypadku wewnętrznej transakcji pomiędzy członkami PGK.

Z tego też względu, a także biorąc pod uwagę główną zaletę PGK, a więc możliwości konsolidacji wyników podatkowych, co może oznaczać wzrost efektywności podatkowej ze względu na globalnie niższe obciążenia w CIT (zwłaszcza w sytuacji, gdy część spółek ponosi straty), grupa kapitałowa powinna rozważyć utworzenie PGK.

Temat jest o tyle istotny, iż można na przestrzeni minionych lat dostrzec tendencję do wzrostu efektywnej stopy opodatkowania wśród grup kapitałowych – zachęcamy do analizy raportu dotyczącego Analiza efektywnej stawki podatkowej Grup Kapitałowych z GPW w latach 2012-20

Zobacz raport: Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych w Polsce

Podsumowując, w przypadku wewnętrznej transakcji pomiędzy członkami PGK są one zobowiązane do zachowania cen rynkowych, ponieważ żaden przepis Ustawy CIT nie wyłącza zastosowania związanych z tym regulacji dotyczących cen transferowych. Oczywiście, taki obowiązek dotyczy również transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, gdzie jedna ze stron jest członkiem PGK, a druga nie.

Co jednak istotne, w pierwszym przypadku przepisy Ustawy CIT wskazują, iż tego typu transakcje nie podlegają obowiązkom dokumentacyjnym wynikającym z cen transferowych, co jest jedną z istotnych zalet PGK.

WSPOŁAUTOR: Filip Borowicz, Stażysta, Zespół Podatkowego Doradztwa Transakcyjnego

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Założenie i reorganizacja biznesu

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.