Od prawie 20 lat obowiązuje w Polsce 19% stawka podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), teoretycznie wiemy zatem jaką część swoich zysków Grupa Kapitałowa oddaje fiskusowi. Jednak w ostatnich 10 latach średnia efektywna stawka podatkowa (ESP) Grup Kapitałowych notowanych na GPW w Warszawie była wyraźnie wyższa od wskazanej stawki nominalnej.

[Pobierz raport lub przeczytaj poniżej jego streszczenie]

Z dokonanych przez Grant Thornton analiz wynika także, że od kilku lat można zaobserwować trend rosnący, jeśli chodzi o rzeczywiste stawki podatkowe Grup Kapitałowych i nic nie zapowiada jego odwrócenia, od 2022 r. wprowadzono bowiem szereg nowych zasad, które mogą jeszcze wzmocnić pogorszenie relacji obciążeń podatkowych do generowanych zysków.

 

Grzegorz Szysz

Doradca Podatkowy, Partner, Podatkowe Doradztwo Transakcyjne

Zmieniające się otoczenie biznesowe i związane z tym przeobrażenia wewnątrz Grup Kapitałowych, w połączeniu z częstymi i zwykle niekorzystnymi dla Grup Kapitałowych nowelizacjami ustaw podatkowych doprowadziły do wielu trwałych nieefektywności. Towarzyszy temu często strach przed podjęciem jakichkolwiek działań, które miałyby te nieefektywności eliminować. Tymczasem bardzo często okazuje się, że realizowane w zgodzie z wszelkimi zasadami relokacje aktywów bądź funkcji, konsolidacja pewnych podmiotów przynosząca również korzyści biznesowe, czy też sięgnięcie do narzędzi, do których wykorzystania ustawodawca wręcz zachęca, jak chociażby tworzenie Podatkowych Grup Kapitałowych, pozwala na zbliżenie się do nominalnej 19% stawki opodatkowania generowanych zysków.

Tymczasem zebrane przez nas dane wskazują, że przedsiębiorstwa nadal rzadko korzystają z rozwiązania jakim są Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK), którego istotą jest wspólne rozliczanie się z podatku dochodowego grupy powiązanych spółek, przy utrzymaniu pełnej autonomii i samodzielności na innych płaszczyznach. Taka sytuacja ma miejsce, mimo że na przestrzeni ostatnich lat ustawodawca sukcesywnie zmierza do zwiększenia atrakcyjności tej instytucji, ograniczając warunki jej utworzenia i funkcjonowania.

Natalia Kamińska-Kubiak

Doradca Podatkowy, Menedżer, Podatkowe Doradztwo Transakcyjne

PGK trudno jest postawić zarzut narzędzia niezgodnego z klauzulą unikania opodatkowania, skoro ustawodawca podejmuje działania, aby zwiększyć jego atrakcyjność, a tym samym zainteresowanie tym rozwiązaniem. Co więcej, doświadczenie PGK może również przełożyć się na chęć wykorzystania nowego narzędzia, jakim będzie od 1 stycznia 2023 r. grupa VAT.

Pobierz raport „Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych”

RAPORT Podatkowa rzeczywistość Grup Kapitałowych
Zobacz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Kancelaria prawna (stare)

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Skontaktuj się

Jacek Kowalczyk

Dyrektor, Marketing i PR

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.