Doradztwo energetyczne – farma fotowoltaiczna

Czym jest doradztwo energetyczne?

Doradztwo energetyczne w zakresie wsparcia w budowie farmy fotowoltaicznej to nasza odpowiedź na trend rynkowy w dążeniu do używania niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych. Wpływ wykorzystania energii promieniowania słonecznego w bilansie energetycznym krajów europejskich wzrasta z roku na rok. Jest to związane z realizacją polityki energetycznej, która zakłada znaczące zwiększenie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych.

 • Kto może skorzystać z budowy farmy fotowoltaicznej?

  W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się instalacje fotowoltaiczne, które w segmencie prosumentów zyskały na znaczeniu dzięki wsparciu z programów rządowych „Mój prąd” i „Czyste powietrze”. Wysoką popularnością cieszą się również farmy fotowoltaiczne służące produkcji energii na większą skalę. Na rynku pojawiło się wielu pośredników szukających gruntów pod dzierżawę i budowę elektrowni słonecznych.

 • Kiedy skorzystać z doradztwa energetycznego?

  Dzierżawa gruntów pod budowę farmy może być bardzo dobrą inwestycją. Jednak jeszcze lepszym rozwiązaniem może okazać się samodzielna inwestycja w przygotowanie farmy i przejęcie przynajmniej części marży pośrednika. Zadanie to może wydawać się trudne, jednak z pomocą Grant Thornton jak najbardziej realne.

 • Jaki są korzyści z doradztwa energetycznego?

  Pozyskanie niezbędnych dokumentów potrzebnych do uruchomienia procesu budowy farmy fotowoltaicznej, dzięki którym zdecydujecie Państwo czy podejmiecie się budowy farmy czy może lepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż gotowej do rozpoczęcia budowy spółki. Decyzja będzie zależeć od Państwa możliwości finansowych oraz potencjalnych korzyści na poszczególnych etapach budowy.

Zakres wsparcia

Budowa farmy fotowoltaicznej – jak możemy pomóc?

 • Weryfikacja gruntu pod kątem możliwości realizacji inwestycji

  Ocena cech gruntu pod kątem, takich kryteriów jak, klasa gleby, odległość od głównych punktów zasilania (GPZ) czy linii energetycznych, ekspozycji na promienie słoneczne, w tym ocenę okolicznych gruntów pod kątem zakłócania przepływu promieni słonecznych, a także wielkości działki pod kątem potencjalnej instalacji fotowoltaicznej.

 • Pozyskanie decyzji środowiskowej / Koordynacja monitoringu środowiskowego

  Wsparcie w spełnieniu wymogów formalnych na potrzeby złożenia wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowych w odpowiednich organach, a także nadzór nad przebiegiem monitoringu środowiskowego, jeżeli takowe zostanie zlecone przez odpowiednie organy ochrony środowiska.

 • Wystąpienie o warunki zabudowy (WZ) lub uwzględnienie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

  Wsparcie w spełnieniu wymogów formalnych w procesie pozyskania warunków zabudowy, a także pozyskanie informacji o uwzględnieniu nieruchomości w MPZP lub zmiany przeznaczenia gruntu w MPZP.

 • Uzyskanie warunków przyłączenia

  Wsparcie w spełnieniu wymogów formalnych w celu uzyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej. W przypadku konieczności budowy infrastruktury umożliwiającej przyłączenie do systemu energetycznego, przygotowanie projektu wykonawczego linii naziemnej lub podziemnej oraz wsparcie przy pozyskaniu służebności przesyłu (jeśli wymagane).

 • Uzyskanie pozwolenia na budowę

  Wsparcie w spełnieniu wymogów formalnych na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę.

 • Przygotowanie do udziału w aukcji OZE / Wsparcie przy pozyskaniu umowy CPPA

  Wsparcie w uzyskaniu zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji OZE oraz koordynacja udziału projektu w aukcji. Wsparcie w pozyskaniu i negocjacje umowy CPPA z potencjalnym odbiorcą.

 • Pozyskanie finansowania dłużnego

  Uzgodnienie strategii finansowania z właścicielem projektu. Wsparcie w pozyskaniu ofert banków na finansowanie projektu OZE, negocjacje warunków finansowania oraz pomoc w przygotowaniu dokumentacji kredytowej, a także pomoc w jej wdrożeniu i spełnieniu warunków zawieszających.

 • Wspólna inwestycja w projekt inwestycyjny (predevelopment)

  Włączenie się Grant Thornton jako inwestora w procesie predevelopmentu. Wspólne działanie prowadzące do rozwoju projektu do etapu ready-to-build (RtB) z uzgodnionym z klientem podziałem kosztów i potencjalnych zysków. Współpraca z Grant Thornton umożliwia inwestycję w projekt OZE klientom, którzy nie posiadają własnych środków do sfinansowania poszczególnych etapów rozwoju projektu do statusu RtB.

Zobacz pozostałe (3)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

Doradca zapewnia wsparcie na każdym etapie realizacji projektu inwestycyjnego w farmę fotowoltaiczną.
 • Weryfikacja gruntu i ocena potencjału.

  Analiza gruntu pod kątem potencjału realizacji farmy fotowoltaicznej. Analiza obejmuje takie etapy jak weryfikacja warunków zabudowy lub ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, weryfikacja klasyfikacji gleby i pozyskanie map geologicznych, wstępna analiza możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a także warunków niesprzyjających, takich jak zacienienie gruntu. Etap ten służy ocenie potencjału i jego wynik warunkuje uruchomienie dalszych kroków.

 • Określenie roli klienta w procesie inwestycyjnym

  Po pozytywnej weryfikacji potencjału gruntu posiadanego przez klienta określona zostaje rola klienta w dalszych działaniach inwestycyjnych. Kolejne kroki związane z pozyskaniem dokumentacji niosą za sobą określone nakłady finansowe i ryzyko, że projekt może nie uzyskać kompletu dokumentacji. Na tym etapie wspieramy klienta w zakresie jego zaangażowania finansowego w dalsze działania i ustalamy warunki współpracy pomiędzy doradcą a klientem.

 • Pozyskanie dokumentacji

  Pomoc doradcy w pozyskaniu całej dokumentacji do etapu RtB, który to umożliwia sprzedaż projektu do inwestora branżowego lub funduszu inwestycyjnego. Doradca w ramach tego etapu kompletuje wszelkie decyzje i zgody administracyjne, które pozwalają zwiększyć wartość projektu i finalnie sprzedać projekt realizując zysk.

 • Sprzedaż projektu na etapie RtB (wyjście z inwestycji) lub realizacja budowy farmy

  Doradca wspiera klienta w pozyskaniu inwestora i negocjacji umowy sprzedaży projektu – w przypadku decyzji o sprzedaży projektu na etapie RtB. Pomaga w pozyskaniu wykonawcy, który wybuduje farmę pod klucz i umożliwi uruchomienie działalności farmy – w przypadku decyzji o budowie farmy. W zakresie budowy farmy doradca zapewnia również wsparcie w pozyskaniu finansowania budowy farmy.

   

Analiza gruntu pod kątem potencjału realizacji farmy fotowoltaicznej. Analiza obejmuje takie etapy jak weryfikacja warunków zabudowy lub ujęcia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, weryfikacja klasyfikacji gleby i pozyskanie map geologicznych, wstępna analiza możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, a także warunków niesprzyjających, takich jak zacienienie gruntu. Etap ten służy ocenie potencjału i jego wynik warunkuje uruchomienie dalszych kroków.

Doradztwo w zakresie projektów fotowoltaicznych opiera się o wsparcie na każdym etapie realizacji inwestycji od etapu identyfikacji potencjału posiadanego gruntu do budowy farmy. Zapewnia tym samym pełne wsparcie w pozyskaniu dokumentacji projektowej, finansowania dłużnego, a także w negocjacjach umowy cPPA czy udziału w aukcji OZE. Doradca może również pełnić rolę partnera biznesowego klienta, co wiąże się z udziałem w kosztach projektu ale i zyskach ze sprzedaży projektu lub zyskach z działalności farmy. Doradca oferuje elastyczność w dostosowaniu rozwiązań w zakresie doradztwa energetycznego dla każdego profilu klienta, niezależnie od zasobów finansowych klienta i stopnia zaangażowania w projekt inwestycyjny.

Dlaczego Grant Thornton?

Wspieramy na każdym etapie procesu!

Jeśli posiadacie Państwo grunt spełniający odpowiednie warunki i jesteście zainteresowani inwestycją w przygotowanie dokumentacji budowlanej oraz późniejszą sprzedażą spółki, to jesteśmy gotowi pomóc Państwu na każdym etapie tego procesu.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Doradztwo energetyczne – farma fotowoltaiczna

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt