Weryfikacja raportowania zrównoważonego rozwoju

Skontaktuj się

Paweł Zaczyński

Associate Partner, Biegły Rewident

Czym jest weryfikacja raportowania zrównoważonego rozwoju?

Spółki, które będą miały obowiązek sporządzania raportowania zrównoważonego rozwoju, będą zobligowane do corocznej weryfikacji tego raportowania przez audytora. Weryfikacja ta będzie obejmować cztery obszary: zgodność raportowania zrównoważonego rozwoju ze standardami ESRS, unijna taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo, przestrzeganie należytej staranności przez firmę oraz tagowanie raportowania zrównoważonego rozwoju. Poza obowiązkowymi weryfikacjami wymaganymi przepisami prawa, spółka może poddać swoje raportowanie również dobrowolnej weryfikacji. Wówczas zakres takiej weryfikacji i jej kryteria ustala się zgodnie z potrzebami spółki.

 • Dla kogo jest weryfikacja raportowania zrównoważonego rozwoju?

  Przede wszystkim weryfikacja raportowania zrównoważonego rozwoju dotyczy podmiotów, które mają obowiązek jego sporządzania. Także firmy nie mające obowiązku weryfikacji raportu ESG mogą chcieć przeprowadzić weryfikację np. uproszonego raportowania wg standardów VSME lub wybranych wskaźników GRI, aby uwiarygodnić poprawność danych dostępnych w sprawozdawczości.

 • Kiedy poddać raportowanie zrównoważonego rozwoju weryfikacji?

  Przede wszystkim wówczas, gdy firma ma taki obowiązek wynikający z przepisów, ale także gdy raportuje dobrowolnie. Warto wybrać audytora na w miarę wczesnym etapie, tak, żeby już podczas badania wstępnego mógł przyjrzeć się takim obszarom jak analiza podwójnej istotności, strategia ESG, model obliczania śladu węglowego czy polityki i regulaminy ESG posiadane przez spółkę.

 • Co zyskasz dzięki weryfikacji raportowania zrównoważonego rozwoju?

  Dzięki weryfikacji raportowania zrównoważonego rozwoju zyskuje się wzrost zaufania interesariuszy, wyższą jakość raportowania zrównoważonego rozwoju, zapewnienie o tym, że raportujesz w sposób prawidłowy oraz łatwiejszy dostęp do zielonego finansowania.

Zakres wsparcia

 • Weryfikacja obowiązkowego raportowania zrównoważonego rozwoju

  Weryfikacja raportowania zrównoważonego rozwoju obejmująca wszystkie cztery obszary tj, zgodność z ESRS, Unijną Taksonomię działalności zrównoważonej środowiskowo, należytą staranność, tagowanie raportowania ESG zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami weryfikacji.

 • Weryfikacja wybranych wskaźników GRI

  Weryfikacja wybranych przez firmę wskaźników.

 • Weryfikacja raportowania zgodnego ze standardami VSME

  Weryfikacja raportu sporządzonego dobrowolne w ograniczonym zakresie zgodnie ze standardami VSME.

Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Planowanie weryfikacji

  –  Określenie głównego ryzyka, obszarów istotnych dla sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

  –  Sporządzenie planu i strategii weryfikacji

  –  Określenie obszarów, które będą poddane bardziej szczegółowym procedurom

 • Weryfikacja wstępna

  –  Weryfikacja analizy podwójnej istotności

  –  Weryfikacja zachowania należytej staranność

  –  Weryfikacja modelu liczenia śladu węglowego

  –  Weryfikacja poprawności zastosowanej analizy technicznych kryteriów kwalifikacji oraz procesu badania minimalnych gwarancji

 • Weryfikacja końcowa

  Sprawdzenie ujawnień i danych zawartych w raportowaniu zrównoważonego rozwoju.

 • Raport

  Dokument zawierający m.in. opis zastosowanych kryteriów jak również opis procedur, które były podstawą do wydania przez nas końcowego wniosku na temat państwa sprawozdania.

–  Określenie głównego ryzyka, obszarów istotnych dla sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

–  Sporządzenie planu i strategii weryfikacji

–  Określenie obszarów, które będą poddane bardziej szczegółowym procedurom

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie weryfikacji wybranych wskaźników GRI ale przeprowadziliśmy weryfikację pierwszych dobrowolnych raportowań za rok 2023 sporządzonych zgodnie ze standardami ESRS. Co warto podkreślić, nasze prace były wykonywane przez firmę audytorską i biegłych rewidentów.

Posiadamy więc niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Weryfikacja raportowania zrównoważonego rozwoju

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt