fbpx

GrantThornton

Paweł Zaczyński

Dyrektor Rozwoju Audytu, Biegły Rewident

Biografia

Paweł posiada wieloletnie doświadczenie w audycie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton.

Paweł nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w tym spółek giełdowych i Banków.

Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA – The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Reprezentował KIBR w Komitecie ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, ustawy o NBP.

Wybrani klienci: CD PROJEKT, Ipopema Securities, Bank Polskiej Spółdzielczości, Plus Bank, Benefit Systems, Universal Music, Baltona, Najwyższa Izba Kontroli, CPD, Skarbiec TFI, Vestor Dom Maklerski, Circle K Polska, WB Electronics, Green Factory

Ostatnie publikacje

Nasi eksperci