Opracowanie raportu ESG zgodnie z CSRD i ESRS

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Czym jest Raport ESG?

Raport ESG (Raport Zrównoważonego Rozwoju) to dokument publikowany przez organizację zawierający wiarygodną i weryfikowalną informację (zmierzone i ujawnione wyniki firmy) na temat kwestii dotyczących środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego. Przygotowanie raportu umożliwia firmie pozyskanie danych i informacji w zakresie ryzyk i szans w obszarze środowiskowym i społecznym oraz przygotowania się do nich. Staje się niezbędnym narzędziem służącym do zarządzania ryzykiem, pozyskiwania inwestorów oraz budowania lojalność wobec marki.

 • Kto musi przygotować raport ESG?

  Tworzenie raportu ESG jest obligatoryjne dla firm, które już mają lub w krótce będą miały obowiązek raportowania zgodnie Dyrektywą w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD oraz z ESRS. Raportowanie ESG stanowi nowy standard raportowania informacji o przedsiębiorstwach, ich rozwoju i ich wpływie na otoczenie.

 • Kiedy tworzyć Raport ESG?

  Dyrektywa CSRD oraz Standardy ESRS weszły w życie w styczniu 2023 roku. W Dyrektywie określono jakie organizacje i kiedy rozpoczną swój obowiązek składania Raportów ESG. Aby firmy mogły sprawienie i sukcesem przejść na zrównoważony rozwój należy zacząć działać już dzisiaj.

   

 • Co zyskasz dzięki Raportowi ESG?

  Raport ESG stanowi wiarygodną i weryfikowalną informację na temat kwestii dotyczących ESG: środowiska, społeczeństwa
  i ładu korporacyjnego zgodnie ze standardami ESRS. Dzięki Raportowi ESG zyskujesz m.in. możliwość monitorowania sprawozdawanie realizacji celów ESG, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, wzrost zaufania interesariuszy oraz łatwiejszy dostęp do zielonego finasowania.

Zakres wsparcia

 • Analiza luki ESG

  Badanie wstępne i ocena aktualnego statusu działań, procesorów i procedur, polityk czy inwestycji w organizacji, które mają wpływ na obszary zrównoważonego rozwoju oraz porównanie statusu z aktualnie obowiązującymi wymogami w obszarze ESG.

 • Analiza podwójnej istotności

  Badanie wpływu działalności przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo oraz wpływ trendów społecznych i kwestii środowiskowych bezpośrednio na działalność jednostki i jej kondycję finansową.

 • Ocena ryzyk i szans klimatycznych

  Analiza zagrożeń i szans klimatycznych występujące w bliższym i dalszym otoczeniu firmy.

 • Liczenie śladu węglowego

  Obliczenie śladu węglowego organizacji i produktów.

 • Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

  Rekomendacje w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym – GOZ w firmie.

 • Budowa Strategii ESG

  Wyznaczenie kierunków rozwoju organizacji zgodnie ze zrównoważonym rozwojem.

 • Ujawnienia i opisy wybranych wskaźników

  Opisy i wskaźniki zgodnie z wymaganiami ESRS.

 • Raport ESG

  Dokument zawierający wiarygodną i weryfikowalną informację na temat kwestii dotyczących ESG: środowiska, społeczeństwa i ładu korporacyjnego zgodnie ze standardami ESRS.

 • Unijna Taksonomia działalności zrównoważonej środowiskowo

  Ocena, które z działalności firmy można uznawać za zrównoważone zgodnie z europejskimi standardami.

Zobacz pozostałe (4)
Raportowanie ESG Jakie zmiany przyniesie 2024 rok?
Czytaj artykuł

Proces realizacji

 • Audyt wewnętrzny

  Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i analiz.

 • Warsztaty analityczne

  Przeprowadzone z zespołami Klienta, prowadzone autorskimi metodami dobranymi pod kątem potrzeb i oczekiwań Klienta.

 • Przygotowanie draftu raportu i ocena zgodności

  Ocena Raportu, pod względem zgodności z europejskimi standardami sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

 • Opracowanie ujawnień i dalszych działań

  Przygotowanie ostatecznej wersji opisów i wskaźników ujawnień wniosków oraz dalszych działań firmy w postaci Raportu ESG.

Przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań i analiz.

Dlaczego Grant Thornton?

W Grant Thornton posiadamy nie tylko kompetencje w zakresie raportowanie ESG. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie aby wspólnie z Państwem przejść przez ten proces, zaplanować go w sposób efektywny, zwrócić Państwu uwagę na wczesnym etapie na odpowiednie ryzyka i dotrzymać umówionych terminów. Komunikujemy się z Państwem na każdym etapie badania, odpowiednio wcześnie adresując pojawiające się wyzwania.

Łączymy zindywidualizowane podejście do specyfiki działalności Klienta z doświadczeniem w zakresie doboru najbardziej efektywnych metod i narzędzi analitycznych z punktu widzenia oczekiwanych informacji.

 • 31 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 2400+

  zadowolonych klientów rocznie

Zapytaj o ofertę usługi

Opracowanie raportu ESG zgodnie z CSRD i ESRS

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Skontaktuj się

Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Poproś o kontakt