Outsourcing finansowo-księgowy

Bezpieczeństwo księgowe i podatkowe zasilane maksymalną efektywnością procesów.

Outsourcing finansowo-księgowy

Bezpieczny i skuteczny outsourcing

Zapewniamy wyjątkową obsługę w zakresie outsourcingu finansowo-księgowego, stawiając na pierwszym miejscu bezpieczeństwo podatkowe i księgowe naszych Klientów oraz maksymalną efektywność procesów. Jesteśmy dumni z jakości, terminowości i zaangażowania, jakie wnosimy w każdą współpracę - dowodem naszej skuteczności jest Net Promotor Score wynoszący 84%. Nasz zespół doświadczonych ekspertów gwarantuje ciągłość usług, umożliwiając Klientom koncentrację na najważniejszych aspektach ich biznesowej działalności.
Skontaktuj się

Co aktualnie warto wiedzieć?

Na jakie wyzwania odpowiada outsourcing rachunkowości?

Dzięki 30-letniemu doświadczeniu w różnych branżach oraz ponad 300-osobowemu zespołowi ekspertów nieustannie doskonalących swoje kompetencje, potrafimy dostosowywać się do dynamicznych zmian w otoczeniu prawno-gospodarczym, zapewniając pełną zgodność rozliczeń podatkowych, deklaracji i raportów z najnowszymi przepisami. Nasze nowoczesne narzędzia informatyczne wpływają na maksymalizację bezpieczeństwa danych oraz efektywności operacyjnej obsługiwanych procesów. Z kolei nasza transparentność, elastyczność i jakość świadczonych usług – określana przez Klientów jako „master klas” – pozwalają spać spokojnie oraz skoncentrować się na rdzeniu własnej działalności biznesowej. Wybierając nas, zyskujesz nie tylko bezpieczeństwo rozliczeń podatkowo-księgowych czy nasze kompetencje, ale i czas – jeden z najcenniejszych i nieodnawialnych zasobów.

Jakie korzyści zapewnia outsourcing w porównaniu z utrzymywaniem własnego działu księgowego?

Outsourcing rachunkowości jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą się skupić na swojej podstawowej działalności i budowaniu w jej ramach swojej przewagi konkurencyjnej, bez martwienia się o sprawy rachunkowo-podatkowe własnej firmy. Usługa ta pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z obszarem rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości oraz raportowania. Niemniej ważny jest dostęp do doświadczonych kadr, bez obciążeń związanych z utrzymywaniem własnego zespołu i jego rozwijaniem. Dodatkowo korzystanie z outsourcingu rachunkowości Grant Thornton zapobiega konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na systemy księgowe oraz ich utrzymywanie czy archiwizację dokumentów.

W tym jesteśmy dobrzy

Aktualne wyzwania/zagrożenia, nowe regulacje

Rewolucja dla przedsiębiorców – KseF obligatoryjny od 1 lipca 2024 roku!

Ustawa wprowadzająca obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) to największa rewolucja w zakresie fakturowania, która zmieni dotychczasowy system rozliczeń. Od lipca 2024 r. wystawianie faktur przez podatników na rzecz podatników będzie działaniem obowiązkowym, a uchybienie tym obowiązkom od 2025 r. będzie objęte karą. Na jakie aspekty praktyczne przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę?

Sprawdź

Zmiany terminów wprowadzania niektórych przepisów – najważniejsze przesunięcia

Od kiedy obowiązuje niższy limit płatności w relacjach z kontrahentami? Która data jest wiążąca, jeśli chodzi o obowiązkowe prowadzenie ksiąg podatkowych w formie elektronicznej? Kiedy wchodzą w życie kasy on-line, grupy VAT czy podatek minimalny?

Sprawdź

Międzynarodowe standardy rachunkowości – jakie zmiany od 16 października 2023 roku?

Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie (UE) 2023/1803 z 13 sierpnia 2023 r. przyjmujące międzynarodowe standardy rachunkowości z dniem 16 października 2023 roku. Jego celem jest uproszczenie konstrukcji przepisów UE dotyczących międzynarodowych standardów rachunkowości w celu zapewnienia jasności i przejrzystości.

Treść rozporządzenia

52 zmiany w Ordynacji podatkowej od lipca 2024 roku

Celem nowelizacji jest „uproszczenie procedur podatkowych, zwiększenie efektywności działania organów podatkowych, poprawa relacji między podatnikami i organami podatkowymi oraz doprecyzowanie przepisów, których stosowanie budzi wątpliwości”. Planowany termin wejścia w życie zmian to 1 lipca 2024 roku. Co dokładnie ma się zmienić?

Zobacz co się zmieni

FAQ outsourcing finansowo-księgowy

 • Jak wygląda wycena usługi outsourcingu finansowo-księgowego?

  Każdorazowo dokonujemy indywidualnej wyceny usług, po poznaniu oczekiwań m.in. co do zakresu obsługi. Uwzględniamy rodzaj prowadzonej działalności, wielkość i profil firmy, które przekładają się np. na stopień złożoności rozliczeń podatkowych i rachunkowych danej firmy oraz inne wymogi formalno-prawne z tym związane. Wszystko odbywa się sprawnie i transparentnie – od otrzymania zapytania ofertowego do uzyskania wstępnej wyceny upływa zwykle zaledwie kilka dni.

 • Ile czasu potrzebujecie na przejęcie funkcji księgowej?

  Standardowo proces ten trwa od 1 do 3 miesięcy, choć zdarzają się odchylenia w obie strony. Wszystko zależy od indywidualnych okoliczności. Przed przystąpieniem do obsługi przeprowadzamy prace wdrożeniowe, mające na celu zebranie wiedzy o firmie klienta, niezbędnej do realizowania dalszych prac. Analizujemy dotychczasową dokumentację księgową czy politykę rachunkowości oraz uzgadniamy zasady współpracy. Na dalszym etapie ustalamy zespół osób odpowiedzialnych za wdrożenie oraz bieżącą obsługę i określamy harmonogram wdrożenia oraz sposób dostarczania nam informacji, danych i niezbędnych dokumentów. Następnie przejmujemy dokumentację, analizujemy bilans otwarcia ksiąg rachunkowych na dzień rozpoczęcia współpracy, a także przygotowujemy nasz system księgowy (Asseco Softlab ERP) do świadczenia usługi lub – w przypadku pracy na systemie księgowym klienta – klient szkoli nas z obsługi systemu (np. SAP, Navision, Symfonia czy Enova). Rozpoczęcie świadczenia usługi następuje po dopełnieniu wszelkich formalności: zbadaniu AML i niezależności usługi (jesteśmy to tego zobligowani przepisami jako spółka o profilu audytorsko-doradczym) oraz po podpisaniu umowy.

 • Jakich narzędzi informatycznych używacie świadcząc usługi księgowe?

  Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, takie jak np. Softlab (system księgowy), GT Harmony (platforma do komunikacji i wymiany dokumentów) czy Workflow (system do elektronicznego obiegów dokumentów), dbając jednocześnie o maksymalne bezpieczeństwo systemów i danych. Mamy doświadczenie w integracji systemów (np. z Power BI czy systemami bilingowymi klientów), a naszym klientom oferujemy innowacyjne narzędzia pracy (np. aplikację e-Sprawozdania finansowe GT). Za naszą efektywnością operacyjną stoją wewnętrzne zespoły IT oraz Excellence Center.

 • Czy świadczycie usługi na systemie księgowych klienta?

  Tak, świadczymy usługi również na systemach księgowych naszych klientów, np. SAP, Navision, Symfonia czy Enova. Rozumiemy, że każdy klient ma indywidualne potrzeby oraz preferencje, dlatego jesteśmy elastyczni w kwestii wyboru oprogramowania. W takim przypadku nasz zespół jest szkolony przez klienta w zakresie obsługi jego systemu, aby zapewnić wysoką jakość i efektywność naszych usług.

 • Czy zespół, który będzie mnie obsługiwał będzie stały?

  W Grant Thornton Polska przywiązujemy olbrzymią wagę do budowania trwałych relacji z klientami. Dlatego dokładamy starań, aby zespół obsługujący danego klienta był stały i dobrze zorientowany w jego specyfice i potrzebach. Nasze doświadczenie pokazuje, że taka ciągłość współpracy sprzyja lepszemu zrozumieniu biznesu klienta i efektywniejszej obsłudze. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że zachowanie niezmienności zespołu nie zawsze jest możliwe. W przypadku konieczności dokonania zmian w składzie zespołu, zawsze dbamy o staranne wewnętrzne przekazanie wiedzy i odpowiednie szkolenie nowych członków. Dzięki temu zapewniamy, że zmiana ta będzie dla naszych klientów jak najmniej odczuwalna i nie wpłynie na jakość świadczonych przez nas usług.

 • Jak dbacie o bezpieczeństwo naszych danych?

  Bezpieczeństwo danych jest dla nas priorytetem. Korzystamy z nowoczesnych rozwiązań informatycznych, takich jak GT Harmony (platforma do komunikacji i wymiany dokumentów) czy Workflow (system do elektronicznego obiegów dokumentów), które gwarantują maksymalne bezpieczeństwo systemów i danych. Dodatkowo, nasze zespoły IT oraz Excellence Center czuwają nad bezpieczeństwem operacyjnym, a regularne kontrole i audyty wewnętrzne zapewniają, że stale spełniamy najwyższe standardy bezpieczeństwa.

 • Zobacz pozostałe (1)

Anna Łuńska

Ania ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Specjalizuje się między innymi w zakresie tax compliance, uczestnicząc w cyklicznych spotkaniach European Tax Compliance Collaboration Meeting. Do obszarów jej zainteresowań należy także wdrażanie usprawnień w toku bieżącej realizacji kontraktów, w celu uzyskania perfekcyjnego standardu obsługi. Swoje kompetencje regularnie podnosi podczas międzynarodowych konwentów Business Process Solutions, organizowanych z ramienia Grant Thornton International. Na co dzień nadzoruje i koordynuje pracę zespołów realizujących usługi outsourcingu finansowo-księgowego dla polskich i międzynarodowych spółek, kładąc nacisk na doskonalenie procesów. Od ponad 20 lat związana z Grant Thornton. Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Rachunkowości i Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Dorota Kosińska

Dorota od początku swojej kariery zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółek prawa handlowego. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe zdobywała realizując projekty dla klientów z wielu branż, zwłaszcza: usług, nieruchomości, budownictwa oraz handlu detalicznego i hurtowego. Do zespołu Grant Thornton dołączyła w 2012 roku. Na co dzień nadzoruje pracę zespołów księgowych, kontrolując prawidłowość realizowanych kontraktów. Rozstrzyga pojawiające się wątpliwości merytoryczne i weryfikuje prawidłowość dokumentów sporządzanych dla klientów – zgodnie z wymogami polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Odpowiada za dostarczanie najwyższej jakości usług outsourcingowych partnerom biznesowym. Absolwentka SGH oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada doświadczenie jako wykładowca i prelegent szkoleń dla kandydatów na głównych księgowych.

Nasze atuty

Jakość i dbałość o klientów wg filozofii I CARE
 • Jakość i dbałość o klientów wg filozofii I CARE
  Troska o Klienta to źródło naszej przewagi konkurencyjnej, czego potwierdzeniem są badania satysfakcji Klientów wg światowego standardu Net Promotor Score – od lat osiągamy w nim wyniki określane jako „world class”. Przez trzy dekady dbania o wyjątkowe doświadczenia Klientów wypracowaliśmy zasadę „I CARE”, za którą stoją konkretne wskazówki dotyczące standardów obsługi. Naszym celem jest nieustanne uzyskiwanie takiego poziomu zadowolenia Klientów, by jak najczęściej rekomendowali nasze usługi, ceniąc nas zarówno za wymierne korzyści wynikające ze współpracy, jak i płynącą z niej przyjemność. Potwierdzeniem naszej jakości i dbałości o Klientów są długoterminowe relacje, trwające w niektórych przypadkach nawet kilkanaście lat.
 • Doświadczenie, wiedza i 30 lat stabilnego wzrostu
  W Polsce działamy od 1993 roku. Każdy rok przynosi wzrost naszych przychodów z usług outsourcingowych, a w ostatnich latach nasza dynamika jest dwucyfrowa. Mamy ponad 350-osobowy zespół outsourcingowy oraz 6 biur w kluczowych aglomeracjach (Poznaniu, Warszawie, Toruniu, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie). Rocznie obsługujemy ponad 600. Klientów każdej wielkości, z niemal każdej branży, w tym: energii odnawialnej, sektora IT, budownictwa, handlu czy transportu. Zatrudniamy świetnych ludzi – kompetentnych, rzetelnych i godnych zaufania, stale aktualizujących swoją wiedzę. Średnia długość zatrudnienia przekracza u nas 5 lat. Nasz zespół outsourcingowy był wielokrotne wyróżniany branżowymi nagrodami, m.in. „Rzetelnego Outsourcera” czy „Outsourcing Star”.
 • Nowoczesna technologia i doskonałość procesów
  Pracujemy w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne (m.in. GT Harmony czy workflow), dbając jednocześnie o maksymalne bezpieczeństwo systemów i danych. Mamy doświadczenie w integracji systemów (np. z Power BI czy systemami bilingowymi Klientów), a naszym Klientom oferujemy innowacyjne narzędzia pracy (np. aplikację e-Sprawozdania finansowe GT). Za naszą efektywnością operacyjną stoją wewnętrzne zespoły IT oraz Excellence Center. Nieustannie aktualizowaną wiedzą dzielimy się zarówno między sobą, jak i z naszymi Klientami – tworząc miesięcznie dziesiątki specjalistycznych artykułów, raportów i informatorów na blog księgowy i stronę WWW GT oraz wysyłając alerty naszym Klientom. Nadążanie przez nas za zmianami sprawia, że zapewniamy pełną zgodność rozliczeń podatkowych, deklaracji i raportów z najnowszymi przepisami.
 • Elastyczność i transparentność
  Prowadząc własny biznes mamy świadomość w jak dynamicznym otoczeniu gospodarczym muszą dziś działać przedsiębiorcy. Rozumiemy te zależności, dlatego oferujemy elastyczny zakres usług oraz kompleksowość w ich świadczeniu (end-to-end approach). Świadczymy także usługi na systemach Klientów, np. SAP, Navision, Symfonia czy Enova, wychodząc naprzeciw różnym oczekiwaniom i zastanym sytuacjom. Na każdym etapie relacji dbamy o satysfakcję naszych Klientów – od unikalnego podejścia do wdrożenia usługi, przez partnerskie warunki współpracy, po jasne reguły jej zakończenia. Gwarantujemy poufność i transparentność rozliczeń.
 • Międzynarodowe kompetencje dzięki globalnej sieci Grant Thornton
  Należymy do jednej z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie – jesteśmy obecni w 140 krajach i zatrudniamy ponad 62 tys. pracowników, a historia firmy sięga 1904 roku. W codziennej pracy wspieramy się kompetencjami międzynarodowej sieci Grant Thornton, czyli specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem naszych ekspertów na temat lokalnych wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia biznesu w niemal każdym zakątku globu. Dzięki temu z powodzeniem realizujemy międzynarodowe projekty i dostarczamy kompleksowych usług światowej jakości.
 • Odpowiedzialny biznes (CSR/ESG)
  W Grant Thornton czujemy się nie tylko pracownikami, ale przede wszystkim ludźmi. Z takim samym zapałem, z jakim dbamy o Klientów, troszczymy się o siebie nawzajem, dobrostan ludzi żyjących wokół nas, kondycję polskiej gospodarki oraz przyszłość naszej planety. Dlatego właśnie uruchomiliśmy program „Piątka dla Świata”, w ramach której m.in. wspieramy domy dziecka czy organizację Szlachetna Paczka, prowadzimy różnorodne akcje ekologiczne (np. sadzenia drzew czy sprzątania świata, wspólnie segregujemy śmieci i dbamy o redukcję śladu węglowego, robiąc zakupy lokalnie), współpracujemy ze szkołami zapraszając młodzież na praktyki i staże, organizujemy konferencje czy webinary dla przedsiębiorców i wiele, wiele innych. Naszemu zespołowi oferujemy wyjazdy integracyjne, współfinansujemy naukę języków obcych czy zawodowe kursy i szkolenia, dbając równie intensywnie o rozwój liderów oraz ich kompetencji przywódczych. Szanujemy life-work balance naszych pracowników, oferując elastyczny system pracy czy wsparcie dla kobiet wracających do zawodowej aktywności po przerwie związanej z macierzyństwem. Dla nas liczy się nie tylko pieniądz i zysk – prowadzimy biznes w sposób zrównoważony, biorąc odpowiedzialność za siebie i świat wokół.
 • Bezpieczeństwo informacji
  Działamy z poszanowaniem najnowszych standardów bezpieczeństwa informacji. Dbamy o integralność polityk i procedur bezpieczeństwa z procesami biznesowymi, zapewniając skuteczną ochronę zasobów informacyjnych. Wierzymy, że bezpieczeństwo informacji jest kluczowe dla sukcesu każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego skali i sektora działalności. Dane naszych klientów są bezpieczne i chronione.

Dlaczego Grant Thornton?

Księgowość jest jednym z tych obszarów biznesu, który przesądzać o sukcesie całej organizacji. Dlatego tak ważne jest, by mieć za sobą doświadczony zespół.

Nasi specjaliści od ponad 30 lat pracują na sukces dynamicznych przedsiębiorstw. Łączą nie tylko swoje doświadczenie i wiedzę, ale i instynkt, żeby wspierać ich potencjał do rozwoju. Nasi biegli rewidenci i księgowi cieszą się opinią zaufanych ekspertów. Nasz zespół był wielokrotne wyróżniany na polskiej arenie branżowymi nagrodami, m.in. „Rzetelnego Outsourcera” czy „Outsourcing Star”. Wspierany kompetencjami globalnej sieci Grant Thornton – ponad 40 tysiącami pracowników ze 140 państw, jest gotów by dostarczać Ci kompleksowych usług światowej jakości, bez względu na wielkość, rodzaj i lokalizację Twojej firmy. Jeśli sercem Twojego biznesu – tak jak naszego – są ludzie, powierz obsługę finansowo-księgową ekspertom Grant Thornton. Uwolnij potencjał do budowania stałego i oczekiwanego wzrostu, zapewniając sobie spokojny sen.

 • 950 000+

  zaksięgowanych dokumentów w ubiegłym roku rozliczeniowym

 • 950+

  obsłużonych projektów outsourcingowych tylko w minionym roku

 • 5+ lat

  średni staż pracy osób zatrudnionych w naszym zespole outsourcingowym

Zapytaj o ofertę usługi

Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów