Ustawa wprowadzająca obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF) to największa rewolucja w zakresie fakturowania, która zmieni dotychczasowy system rozliczeń. Od lipca 2024 r. wystawianie faktur przez podatników na rzecz podatników będzie działaniem obowiązkowym, a uchybienie tym obowiązkom od 2025 r. będzie objęte karą.

UWAGA! Ministerstwo Finansów 19 stycznia zapowiedziało, że obowiązkowy KSeF nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku

Ustawa z 16 czerwca wprowadzającą obowiązkowy Krajowy System e-Faktur została ostatecznie przyjęta przez Sejm 28 lipca 2023 r., a 4 sierpnia 2023 r. – podpisana przez prezydenta.

Czytaj więcej: Projekt Krajowego Systemu e-Faktur uchwalony przez Prezydenta

Polska uzyskała zgodę Rady UE na wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania w okresie: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2026 r. Ostatecznie KSeF jako obowiązkowe narzędzie do fakturowania zostanie uruchomiony 1 lipca 2024 r. Wyłączeni z tego obowiązku będą początkowo jedynie mali przedsiębiorcy zwolnieni z VAT z uwagi na obrót lub wykonywanie wyłącznie czynności zwolnionych.

Będzie to największy i najbardziej obciążony publiczny system informatyczny w Polsce. Zainteresowanie systemem dobrowolnym jest niewielkie, więc chwila prawdy nadejdzie w lipcu 2024 r., gdy system stanie się obowiązkowy. Wiele krajów implementację e-fakturowania rozpoczyna od wymogu związanego ze współpracą firm z instytucjami administracji publicznej – tak było we Włoszech, tak będzie w Niemczech.

Co obejmie obowiązkowy KSeF:

  • Faktury B2B wystawiane przez polskich podatników dla kontrahentów krajowych, jak i zagranicznych – WDT, eksport towarów, eksport usług (faktury w mechanizmie reverse charge).
  • Faktury B2B (j.w.) wystawiane przez zagranicznych podatników posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności (SMPD).

Co obejmie dobrowolny KSeF:

  • Faktury wystawiane przez podmioty zagraniczne zarejestrowane w PL na potrzeby VAT, ale nieposiadające SMPD.
  • Faktury wystawiane przez podatników posiadających SMPD jeśli to SMPD nie uczestniczy w transakcji.

Wyłączenia z KSeF (bez możliwości objęcia dobrowolnym KSeF):

  • Faktury B2C (na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).
  • Faktury w procedurach szczególnych: OSS, IOSS.
  • Przypadki przewidziane w rozporządzeniu (bilety przewozu osób traktowane jak faktury, przejazdy autostradami, CRCO Eurocontrol).

Poza KSeF znajdzie się rozliczenie VAT z tytułu importu usług, WNT i innych transakcji, w których nie  trzeba wystawiać faktury.

Wiele firm ciągle nie zdaje sobie sprawy z tego jak dużym i czasochłonnym wyzwaniem może być dla nich wdrożenie KSeF, jak bardzo będą musieli zmodyfikować obieg dokumentów, sposób komunikacji z klientami, zintegrować systemy i polegać na ich niezawodności.

Purpurowy Informator Krajowy System e-Faktur (KSeF) – aspekty praktyczne
Pobierz Informator

Masz pytania bądź wątpliwości? Skontaktuj się z nami >> KSeF – bieżące wsparcie

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.