W związku ze zdiagnozowanymi problemami, MF podjęło decyzję o przesunięciu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Przeprowadzono konsultacje z przedsiębiorcami w trakcie, których wypracowano rozwiązania dotyczące funkcjonowania systemu.

Rozwiązania te dotyczą m.in. terminów wprowadzenia KSeF, trybu „offline”, faktur konsumenckich oraz identyfikacji nabywcy zwolnionego z VAT, wystawiania faktur poza KSeF, faktur za media, usługi telekomunikacyjne.

Co obejmuje projekt rozwiązań prawnych w zakresie KSeF

Przedmiotem rozpoczętych w dniu 3 kwietnia konsultacji jest projekt rozwiązań prawnych obejmujący zmiany w zakresie obowiązkowego e-fakturowania w wyniku przeprowadzonych konsultacji z przedsiębiorcami. W ramach konsultacji, Ministerstwo Finansów dąży do uzyskania uzasadnionych uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu rozwiązań prawnych.

W zawiadomieniu opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, wskazano propozycje rozwiązań będących przedmiotem niniejszych konsultacji:

 • przedstawienie sposobu przesunięcia terminu wejścia w życie zmian wdrażających obowiązkowy KSeF, w tym wprowadzenie e-fakturowania w jednym terminie dla wszystkich podatników oraz dostosowanie terminów w zakresie odroczenia niektórych innych rozwiązań, jak:
  • dodatkowe odroczenie wymogu podania numeru KSeF w płatnościach za e-faktury, także za te faktury, za które płatność jest dokonywana w mechanizmie podzielonej płatności,
  • utrzymanie dodatkowego odroczenia KSeF w odniesieniu do faktur wystawianych z kas rejestrujących,
  • utrzymanie dodatkowego odroczenia w zakresie kar za nieprzestrzeganie obowiązków KSeF.
 • wdrożenie w okresie przejściowym „trybu offline” możliwego do stosowania przez wszystkich podatników,
 • uregulowanie zagadnienia dotyczącego faktur konsumenckich przez dopuszczenie możliwości ich wystawiania w KSeF oraz uregulowania w zakresie „samoidentyfikacji” nabywcy dla potrzeb wystawienia przez dostawcę e-faktury,
 • zrównoważenie obowiązków w KSeF po stronie wystawcy i nabywcy poprzez m.in. wprowadzenie zmian w zakresie podatków dochodowych, które dostosują wymogi faktury jako dowodu poniesienia kosztu uzyskania przychodu do warunków KSeF,
 • wprowadzenie załącznika do e-faktury w standardowych typach transakcji, które obejmują rozszerzony zakres jednostek miary i ceny dostarczanych towarów lub usług,
 • zapewnienie możliwości wygenerowania oraz poboru certyfikatów wystawcy faktur stosowanych przy wystawianiu faktur w trybie offline lub w okresie awarii,
 • zapewnienie w okresie przejściowym podatnikom „wykluczonym cyfrowo”, gdzie skala i wartość wystawianych faktur jest niewielka, możliwości wystawiania faktur w formie dotychczasowej.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: KSeF – wdrożenie i bieżące wsparcie
Dowiedz się więcej

Proponowane rozwiązania w innych obszarach to: odroczenia drugiego etapu elektronicznej obsługi spraw dotyczących WIS, WIA,WIP,WIT oraz likwidacji obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi, tj. zniesienia obowiązku integracji kas rejestrujących z terminalami płatniczymi na rzecz wprowadzenia bezterminowego obowiązku raportowania danych dotyczących transakcji płatniczych przez agentów rozliczeniowych.

Kto może wciąć udział w konsultacjach projektu rozwiązań prawnych zakresie KSeF

Konsultacje projektu rozwiązań prawnych zakresie KSeF są otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Podatnicy swoje opinie z uzasadnieniem mogą  przesyłać na adres wskazany przez Ministerstwo Finansów. Konsultacje potrwają do 19 kwietnia 2024 r.

Jedno jest pewne – KSeF wcześniej czy później stanie się rzeczywistością. Podatnicy którzy nie rozpoczęli jeszcze prac związanych z wdrożeniem KSeF mają szanse aby nadrobić zaległości. Z uwagi na fakt, że jest to największa rewolucja w zakresie fakturowania, warto podejmowane działania konsultować ze specjalistami z zakresu Krajowego Systemu e- Faktur.

Google news

Bądź na bieżąco ze zmianami w prawie, podatkach i księgowości! Zaobserwuj nas w Wiadomościach Google

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.