Outsourcing rachunkowości

Skontaktuj się

Anna Łuńska

Partner (Poznań)

Skontaktuj się

Dorota Kosińska

Partner (Warszawa)

Czym jest outsourcing rachunkowości?

Outsourcing rachunkowości to realizacja ciążących na przedsiębiorcy obowiązków związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i sprawozdawczości rachunkowo-podatkowej przez zewnętrznych ekspertów – w naszym przypadku przez zespół Grant Thornton.

 • Jakie korzyści płyną z outsourcingu rachunkowości?

  Kluczowymi korzyściami wynikającymi z powierzenia rachunkowości zewnętrznemu zespołowi, jest podniesienie efektywności procesów księgowych oraz zapewnienie rzetelności zapisów w księgach rachunkowych. Ponadto pewność co do poprawności i terminowości sporządzanych kalkulacji oraz deklaracji podatkowych. Niemniej ważny jest dostęp do doświadczonych kadr, bez obciążeń związanych i utrzymywaniem własnego zespołu i jego rozwijaniem. Dodatkowo korzystanie z outsourcingu rachunkowości Grant Thornton zapobiega konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych na systemy księgowe oraz ich utrzymanie.

 • Dla kogo jest outsourcingu rachunkowości?

  Outsourcing rachunkowości jest przeznaczony dla przedsiębiorców, którzy chcą się skupić na swojej podstawowej działalności i budowaniu w jej ramach swojej przewagi konkurencyjnej, bez martwienia się o sprawy rachunkowo-podatkowe własnej firmy. Usługa ta pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z obszarem rozliczeń podatkowych, prowadzenia księgowości oraz raportowania. Jest przeznaczona zarówno dla podmiotów z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.

Zakres wsparcia

 • Usługi księgowe zgodnie z UoR, MSR/MSSF
 • Deklaracje podatkowe, GUS, NBP, Intrastat
 • Sprawozdania finansowe zgodnie z UoR, MSR/MSSF
 • Raporty zarządcze, pakiety do konsolidacji
 • Przeglądy ewidencji księgowej za minione okresy sprawozdawcze
 • Obsługa kontroli i audytów
 • Wystawianie faktur sprzedaży
 • Realizacja przelewów bankowych
 • Archiwizacja dokumentów
 • Prowadzenie ksiąg na systemie Klienta
 • Wynajem adresu siedziby firmy
Zobacz pozostałe (8)
RAPORT Outsourcing 2019-2025 – zmiany i trendy

Analiza wyników i perspektyw outsourcingu finansowoksięgowego i kadrowopłacowego na przykładzie liderów usług BPS w sieci Grant Thornton

Czytaj

Proces realizacji usługi

 • Analiza potrzeb Klienta

  Podczas spotkania lub za pomocą wysłanego kwestionariusza określamy potrzeby i oczekiwania Klienta.

 • Wdrożenie usługi

  Po zakończeniu formalności przystępujemy do procesu wdrożenia usługi, którego czas zależy od wielkości spółki. Na tym etapie wspólnie określamy zasady współpracy, następnie Klient poznaje zespół dedykowany do jego obsługi oraz dostarcza niezbędne dane i dokumenty do wdrożenia.

 • Bieżąca obsługa

  W ramach bieżącej obsługi realizujemy obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz sprawozdawczością podatkową, sporządzaniem sprawozdań do GUS i NBP, sporządzaniem rachunków zysków i strat oraz bilansu. W uzgodnionych terminach Klient dostarcza dane i dokumenty księgowe niezbędne do świadczenia usługi.

 • Prace roczne i obsługa kontroli

  W ramach prac rocznych przygotowujemy sprawozdanie finansowe oraz sporządzamy roczną deklarację CIT-8.

  Ewentualne kontrole urzędników państwowych odbywają się w biurze Grant Thornton. Zespół obsługujący Klienta przygotowuje niezbędne dokumenty i zestawienia oraz udziela odpowiedzi i wyjaśnień na pytania organu kontrolującego.

Podczas spotkania lub za pomocą wysłanego kwestionariusza określamy potrzeby i oczekiwania Klienta.

Dlaczego Grant Thornton?

Outsourcing wielokrotnie nagradzany

20 kwietnia 2023 roku podczas Outsourcing Stars zostaliśmy wyróżnieni spośród trzech najlepszych firm w kategorii „Księgowość, kadry i płace”. Outsourcing Stars to jedyny w Polsce niekomercyjny konkurs dla sektora Nowoczesnych Usług dla Biznesu. Konkurs ma na celu wyłonienie i nagrodzenie najdynamiczniej rozwijających się organizacji otoczenia biznesowego, centrów usług wspólnych oraz miast w Polsce.

Decydując się na outsourcing rachunkowości z Grant Thornton, zyskujesz pewność, że doświadczenie oraz wiedza naszych specjalistów znajdą odzwierciedlenie w funkcjonowaniu Twojej firmy, a Twoje księgi rachunkowe będą prowadzone rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Outsourcing finansowo-księgowy z Grant Thornton to usługa skrojona na miarę Twoich potrzeb.

 • 950 000+

  zaksięgowanych dokumentów w ubiegłym roku rozliczeniowym

 • 950+

  obsłużonych projektów outsourcingowych tylko w minionym roku

 • 5+ lat

  średni staż pracy osób zatrudnionych w naszym zespole outsourcingowym

Zapytaj o ofertę usługi

Outsourcing rachunkowości

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Usługi Grant Thornton z obszaru: Outsourcing finansowo-księgowy

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów