Analiza wyników i perspektyw outsourcingu finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego na przykładzie liderów usług BPS w sieci Grant Thornton.

Wartość finansowego wsparcia, jakie dla swoich klientów – pro bono – uzyskali w trakcie pandemii Covid-19 członkowie zespołu outsourcingu Grant Thornton Polska, przekroczyło 3,14 mln PLN. Na tę sumę złożyło się zarówno umorzenie składek, jak i uzyskanie dofinansowania do wynagrodzeń.

Zważywszy na te statystyki postawiliśmy hipotezę badawczą, że zachowanie ciągłości biznesu przez wielu spośród naszych klientów było możliwe m.in. dzięki pełnej poświęcenia pracy ze strony obsługujących ich ekspertów.

Postanowiliśmy sprawdzić, czy outsourcing faktycznie był kołem ratunkowym dla firm w tym trudnym czasie oraz czy podobnie było w innych spółkach sieci Grant Thornton na świecie. Do jakich kluczowych wniosków doszliśmy?

  • 15% – o tyle średnio wzrosło zainteresowanie outsourcingiem w Polsce (kadrowo-płacowym o 16% i finansowo-księgowym o 14%) w szczytowym okresie pandemii Covid-19, tj. w latach 2020-2021 – takie wnioski wynikają z przeprowadzonego przez nas ankietowego badania zrealizowanego w okresie VI-VII 2022 roku metodą CAWI na próbie 206 przedsiębiorców z Polski.
  • Aż 68% respondentów naszego badania ilościowego docenia wsparcie ze strony dostawców outsourcingowych, stwierdzając że pomogło im ono w przetrwaniu gospodarczych wyzwań okresu pandemii. 50% badanych zyskało dzięki niemu lepszą orientację w przepisach, 26% zdołało obniżyć koszty, a 24% przezwyciężyło braki kadrowe.
  • Także wyniki badań jakościowych przeprowadzonych przez nas w okresie VII-VIII 2022 roku metodą CAVI oraz CATI wśród ośmiu najlepszych dostawców usług BPS w całej sieci Grant Thornton na świecie potwierdziły, że nie tylko odbiorcy usług postrzegają outsourcing jako koło ratunkowe czasów pandemii. Podobnego zdania jest również większość dostawców – z taką tezą zgodziło się pięcioro spośród ośmiorga zbadanych przez nas respondentów.

Zgromadzone przez nas wyniki badań wskazują, że nie tylko w okresie pandemii Covid-19, ale także dziś – w obliczu niespotykanej od dekad kumulacji niesprzyjających czynników na rynku – outsourcing jest szansą dla firm na poskromienie wszechogarniającej niepewności i całego szeregu czynników biznesowego ryzyka.

Serdecznie zapraszamy do lektury naszego raportu, w którym pytamy najskuteczniejszych dostawców usług typu BPS (business process services) w sieci Grant Thornton między innymi o przyszłości outsourcingu, a także przypominamy dlaczego to – skądinąd dość stare rozwiązanie, bo od dziesięcioleci ugruntowane i sprawdzone w biznesie – przeżywa dziś swoisty renesans.

RAPORT Outsourcing 2019-2025 – zmiany i trendy

Analiza wyników i perspektyw outsourcingu finansowoksięgowego i kadrowopłacowego na przykładzie liderów usług BPS w sieci Grant Thornton

Zobacz raport

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie Outsourcing finansowo-księgowy

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.