Wyceny

Czym jest wycena?

Wycena to oszacowanie wartości najczęściej przedsiębiorstwa, ale również innych aktywów. Wycena jest istotną częścią procesów zakupu, sprzedaży, fuzji, przejęć, aportów, przekształceń optymalizacyjnych lub restrukturyzacji. Ma na celu dostarczenie rzetelnej oraz wiarygodnej, a jednocześnie przygotowanej przez niezależny podmiot informacji o przedmiocie wyceny. Jest to o tyle ważne, że dynamicznie zmieniająca się sytuacja gospodarcza nieustannie wpływa na wartość składników majątku w postaci aktywów materialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również całych przedsiębiorstw.

 • Kto może skorzystać z wyceny?

  Z wyceny powinien skorzystać każdy podmiot lub osoba, która chce uzyskać rzetelną informację o wartości posiadanego aktywa/majątku. Wycena jest przydatna zarówno w przypadku firm prywatnych, jak również spółek Skarbu Państwa czy podmiotów notowanych na giełdzie.

 • Z jakich metod wyceny należy skorzystać?

  Metoda wyceny powinna uwzględniać szereg czynników, w tym cel i przedmiot wyceny, etap rozwoju przedsiębiorstwa oraz dostępność danych. Wybierając metodę wyceny prowadzimy rozmowy z wycenianym podmiotem, które mają prowadzić do lepszego zrozumienia potrzeb i oczekiwań klienta. Stosujemy sprawdzone i powszechnie uznawane metody wyceny, oparte na międzynarodowych standardach.

 • Co można zyskać dzięki prawidłowej wycenie?

  Dzięki prawidłowo przeprowadzonej wycenie spółki z zastosowaniem adekwatnych metod wyceny można zminimalizować ryzyka związane z podjęciem błędnych decyzji o znaczeniu strategicznym dla przedsiębiorstwa. Wiarygodnie określona wartość przedsiębiorstwa stanowi istotną informację podczas procesów zakupu, sprzedaży, fuzji, przejęć, aportów, przekształceń optymalizacyjnych lub restrukturyzacji.

Zakres wsparcia

Usługi w zakresie wycen mają na celu dostarczenie zainteresowanym stronom rzetelnej i niezależnej informacji o wartości. Wśród tych usług są:

 • Wycena przedsiębiorstwa

  Wycena przedsiębiorstwa ma na celu określenie wartości, stanowiącej istotną informację w strategicznych momentach działalności podmiotu. Rzetelna wycena spółki z zastosowaniem adekwatnych metod wyceny, jak również kompleksowe wsparcie przy sporządzeniu modelu finansowego pozwalają na minimalizację ryzyk związanych z podjęciem strategicznych dla przedsiębiorstwa decyzji. Wiarygodnie określona wartość przedsiębiorstwa stanowić będzie istotną informację podczas procesów zakupu, sprzedaży, fuzji, przejęć, aportów, przekształceń optymalizacyjnych lub restrukturyzacji.

 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych (WNiP)

  Wycena marki, znaku towarowego lub produktowego może być kluczowym elementem skutecznej sprzedaży podmiotu lub optymalizacji kosztowej jego działalności. Aktywa niematerialne, w tym głównie znaki towarowe, marki korporacyjne, know-how oraz patenty, oprócz rzeczowych aktywów trwałych są również istotnymi nośnikami wartości przedsiębiorstwa.

 • Wycena lokat funduszy inwestycyjnych

  Przedmiotem współpracy jest dokonywanie cyklicznej wyceny wartości godziwej aktywów będących lokatami funduszy inwestycyjnych, w związku z wymogami prawnymi nałożonymi na TFI przez Ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywami funduszami inwestycyjnymi.

 • Wycena majątkowa

  Wycena majątkowa pozwala na określenie rynkowej wartości poszczególnych środków trwałych, które mogą istotnie odbiegać od wartości księgowej.

  W ramach usługi wyceny majątku na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz udostępnionej dokumentacji nasi rzeczoznawcy majątkowi wesprą Państwa w określeniu wartości m.in.:

  • nieruchomości, w tym gruntów, budynków i budowli, lokali itp.,
  • środków transportowych,
  • maszyn i urządzeń,
  • wyposażenia, narzędzi itp.
 • Wycena szkody gospodarczej

  Wycena szkody gospodarczej pozwala na niezależną i rzetelną ocenę finansowych skutków sporów gospodarczych. Głównym celem wyceny szkód gospodarczych jest oszacowanie wartości szkody poprzez porównanie sytuacji, która zaistniała w rzeczywistości jako skutek sporu z sytuacją, która miałaby miejsce gdyby wspomniany spór nie zaistniał.

  Obiektywna i rzetelna wycena szkody gospodarczej, zwiększa w ten sposób szansę na osiągnięcie pozytywnego orzeczenia w postępowaniu sądowym i arbitrażowym. Ponadto jako eksperci zajmujemy się wsparciem kancelarii prawnych i sądów w zrozumieniu finansowo-księgowych aspektów sporu, który najczęściej stanowi jego sedno.

Chcesz poznać rzeczywistą wartość Twojej firmy?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoim biznesie!

Proces realizacji

Każda wycena jest inna, dlatego do każdego projektu pochodzimy w sposób indywidualny. Niemniej jednak poniżej przedstawiamy kolejne standardowe kroki podczas realizacji projektu:
 • Zapotrzebowanie informacyjne i przekazanie danych

  Po podpisaniu umowy przesyłamy Zamawiającemu zapotrzebowanie informacyjne w formacie Excel. Wyznaczona zostanie również osoba kontaktowa po stronie GT, która będzie wspierać Spółkę
  w przygotowywaniu danych.

 • Kick-off

  W uzgodnionym z terminie zorganizowane zostanie spotkanie, które będzie miało na celu uzyskanie przez GT informacji na temat Spółki, specyfiki jej działalności, omówienie przekazanych danych, w tym głównie historycznych danych finansowych i prognoz oraz ustalenie szczegółowego harmonogramu realizacji projektu.

 • Realizacja projektu

  Nasi konsultanci na podstawie otrzymanych od Spółki informacji oraz danych na temat rynku i perspektyw jego rozwoju sporządzają wycenę. W trakcie prac zakładamy aktywny kontakt z przedstawicielem Spółki i konsultowanie przyjmowanych założeń z Zamawiającym.

 • Omówienie wyników i draft raportu

  Przed przygotowaniem draftu raportu zazwyczaj prezentujemy Zamawiającemu wynik wyceny. Po omówieniu wyników wyceny i ich weryfikacji przystępujemy do przygotowania draftu raportu. Zamawiający ma możliwość zadawania pytań i zgłaszania uwag do przesłanego draftu raportu.

 • Raport końcowy

  Po otrzymaniu od Zamawiającego akceptacji treści draftu raportu oraz oświadczenia Zarządu, że wszelkie przekazane dane są prawidłowe i rzetelne, przekazujemy ostateczną wersję raportu z wyceny w formie elektronicznej i papierowej.

Po podpisaniu umowy przesyłamy Zamawiającemu zapotrzebowanie informacyjne w formacie Excel. Wyznaczona zostanie również osoba kontaktowa po stronie GT, która będzie wspierać Spółkę
w przygotowywaniu danych.

CYKL ARTYKUŁÓW Akademia Grant Thornton

Ile wart jest biznes, który zbudowałem? Jak oszacować potencjał dochodowy przedsiębiorstwa? Za jaką cenę sprzedać swoją firmę? W jakim stopniu rozpoznawalna marka, know-how czy patenty wpływają na wartość biznesu?

Przeczytaj

Dlaczego Grant Thornton?

Wycena oznacza świadomość wartości!

Ta dewiza towarzyszy każdemu projektowi realizowanemu przez Zespół Wycen Grant Thornton. Dysponujemy kilkunastoosobowym dedykowanym zespołem konsultantów doświadczonych w realizacji wycen. Realne korzyści ze współpracy z Grant Thornton to: rzetelnie opracowana informacja prezentująca wartość przedmiotu wyceny, wiarygodne określenie przedziału wyceny wraz ze wsparciem w negocjacjach cenowych, wsparcie w opracowywaniu prognozy przychodów oraz kosztów, niezależna ocena prognoz finansowych i budżetów, wybór adekwatnej do sytuacji i specyfiki danej branży metody wyceny w najlepszy sposób określającej przedmiot wyceny.

 • 1 miejsce

  w Polsce w Mergermarket „Global & Regional M&A League Tables 2023 – Financial Advisors”

 • 100+

  realizowanych wycen rocznie

 • 2400+

  zadowolonych klientów Grant Thornton rocznie

Zadowoleni klienci

Benefit Systems Int.

Programy dodatkowych świadczeń pracowniczych

 • Zakres usługi

  Wycena spółki Benefit Systems International oraz 9 innych spółek zagranicznych, wchodzących w skład grupy. Wyceny zostały sporządzone metodą DCF na cele wewnętrzne grupy

PKO TFI

Branża finansowa

 • Zakres usługi

  Regularna wycena spółek, w których PKO TFI posiada zaangażowanie w kapitale. Wycena przeprowadzana jest w celu ustalenia wartości lokat funduszu, które stanowią wyceniane spółki

Ciech Trading

Branża chemiczna

 • Zakres usługi

  Wycena wartości rynkowej bazy klientów spółki. Wycena została sporządzona w związku z reorganizacją grupy kapitałowej Ciech

Polski Fundusz Rozwoju

Branża finansowa

 • Zakres usługi

  Wycena metodą DCF oraz skorygowanych aktywów netto spółki H. Cegielski – Poznań S.A. Wycena została przeprowadzona na potrzeby transakcyjne

Gobarto

Branża spożywcza

 • Zakres usługi

  Sporządzenie modelu finansowego, wyceny oraz wydanie opinii o wartości godziwej akcji spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. przez niezależnego biegłego rewidenta dla celów transakcyjnych

Zapytaj o ofertę usługi

Wyceny

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt