Audyt dostawców oraz podwykonawców

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest audyt dostawców oraz podwykonawców?

Audyt bezpieczeństwa dostawców i podwykonawców umożliwia firmom skuteczne zarządzanie ryzykiem i utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa w całym łańcuchu dostaw, przyczyniając się do zabezpieczenia interesów biznesowych i reputacji przedsiębiorstwa.

 • Dla kogo jest?

  Audyt bezpieczeństwa dostawców i podwykonawców kierowany jest do firm działających w różnych branżach, które korzystają z usług dostawców i podwykonawców, które zdają sobie sprawę z istotności bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw oraz chcą zminimalizować ryzyko związanego z potencjalnymi lukami bezpieczeństwa. Usługę polecamy w szczególności firmom, które podlegają pod wymagania prawne wynikające z dyrektywy NIS2 i Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz regulacjom europejskim takim jak DORA (Digital Operational Resilience Act) oraz GDPR/RODO.

 • Kiedy skorzystać z tego audytu?

  Z usługi audytu bezpieczeństwa dostawców i podwykonawców warto skorzystać przed nawiązaniem współpracy z nowym dostawcą lub podwykonawcą, ale również regularnie w trakcie trwania umowy, aby monitorować i utrzymywać wysoki poziom bezpieczeństwa łańcucha dostaw.

 • Co zyskasz?

  Otrzymasz kompleksową ocenę bezpieczeństwa dostawców i podwykonawców oraz spełnienia przez nich wymagań bezpieczeństwa. Zidentyfikowane zostaną potencjalne zagrożenia, ograniczysz ryzyko utraty danych, naruszeń bezpieczeństwa i przerw w dostawach. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa łańcucha dostaw i wzrost zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Zakres wsparcia

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie dla każdej organizacji, uwzględniając jej potrzeby, budżet i specyfikę działalności.

 • Analiza wymagań

  Analiza wymagań prawnych i kontraktowych wobec dostawców i podwykonawców oraz ocena ich adekwatności i kompletności.

 • Ocena procedur bezpieczeństwa

  Analiza i ocena procedur związanych z przetwarzaniem danych i ochroną informacji przez dostawców i podwykonawców oraz standardów zarządzania obowiązujących u dostawcy.

 • Ocena zabezpieczeń

  Ocena infrastruktury technicznej dostawców i podwykonawców pod kątem stosowanych zabezpieczeń organizacyjnych, proceduralnych i technicznych.

 • Analiza procesu dostawy

  Analiza i ocena procesów dostawy, spełnienia wymagań biznesowych i założonych parametrów biznesowych dostaw oraz ocena ryzyka biznesowego współpracy z dostawcami i podwykonawcami.

Test bezpieczeństwa IT Twojej firmy

Bezpieczeństwo informacji w firmie jest sprawą kluczową. Wymaga ciągłego nadzoru i testowania. Dokonaj samooceny bezpieczeństwa informacji Twojej firmy

Wypełnij samoocenę

Proces realizacji

 • Zdefiniowanie celów i zakresu audytu

  Określenie celów, oczekiwań klienta oraz zakresu prac. To etap, na którym ustala się, co dokładnie ma być poddane analizie i ocenie.

 • Opracowanie planu audytu

  Opracowanie szczegółowego planu uwzględniającego ocenę wymagań bezpieczeństwa, procesów zarządzania, dokumentacji i systemów informatycznych.

 • Wykonanie audytu

  Przeprowadzenie audytu, zbieranie danych, wywiady z pracownikami, ocena dokumentacji, analiza systemów informatycznych i weryfikacja zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa.

 • Przygotowanie raportu

  Opracowanie raportu z audytu zawierającego szczegółowe wyniki, zidentyfikowane zagrożenia, rekomendacje oraz propozycje działań naprawczych i optymalizacyjnych.

 • Konsultacje z klientem

  Omówienie wyników z klientem, przedstawienie rekomendacji i wspólna analiza potencjalnych działań naprawczych. Na tym etapie klient może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i wsparcie w planowaniu działań naprawczych.

Określenie celów, oczekiwań klienta oraz zakresu prac. To etap, na którym ustala się, co dokładnie ma być poddane analizie i ocenie.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

• Ponad 300 zadowolonych klientów korzystających z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeńśtwa.
• Ponad 500 projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości
• 60 osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  zadowolonych klientów korzystających z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Audyt dostawców oraz podwykonawców

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt