fbpx

GrantThornton

Treść artykułu

Dzięki wielu przeprowadzonym procesom przekształcenia spółek działających w różnych branżach wiemy jak przeprowadzić je szybko i bezpiecznie dla naszych Klientów. Nasz zespół składający się z doświadczonych prawników, doradców podatkowych i biegłych rewidentów zapewnia kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe i księgowe w procesie przekształcenia spółki.  

Doradztwo w procesie przekształcenia spółek. Zapewniamy:

  • ocenę bieżącej sytuacji spółki oraz identyfikację celów, które mają zostać osiągnięte w związku ze zmianą formy prawnej działalności,
  • opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy zmiany formy prawnej działalności (przekształcenie, aport przedsiębiorstwa albo innych), mających służyć osiągnięciu przyjętych celów,
  • doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej spółki oraz scenariusza zmiany formy prawnej,
  • identyfikację wszelkich konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych związanych z przekształceniem spółki,
  • opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia procesu przekształcenia spółki,
  • przygotowanie dokumentów związanych z realizacją danego scenariusza przekształcenia spółki,
  • badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta (jeżeli jest wymagane),
  • wsparcie w kontaktach z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku wdrażanym procesem reorganizacji (w tym w zakresie rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym, wieczystoksięgowym oraz we właściwych urzędach),
  • koordynację i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanymi w związku z przekształceniem spółki,
  • bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe związane z realizowanymi działaniami, w tym również po zakończeniu procesu przekształcenia spółki.

W jaką spółkę się przekształcić?

Zmienić formę prawną mogą zarówno spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), jak i spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), a także spółka cywilna.

Indywidualne okoliczności decydują o tym, czy najlepsze dla danej firmy będzie przekształcenie w spółkę z o.o., spółkę komandytową, czy też w inny typ spółki. Wybór optymalnej formy prawnej dla spółki przekształconej powinien zostać dokonany z uwzględnieniem okoliczności biznesowych oraz celów, jakie mają zostać osiągnięte w związku z przekształceniem. Dlatego każdy proces zmiany formy prawnej poprzedzamy szczegółową analizą prowadzonej przez daną spółkę działalności z perspektywy planowanego przekształcenia, uwzględniającą specyfikę branży, w której działa spółka, tak aby zarekomendować Klientowi najlepsze rozwiązanie.

Przekształcenie w spółkę z o.o. albo akcyjną

Przekształcenie spółki cywilnej albo spółki osobowej (np. spółki jawnej, spółki komandytowej) w spółkę kapitałową (spółkę z o.o. lub akcyjną) może nieść za sobą istotne korzyści. Taki kierunek przekształcenia jest często wybierany w związku z chęcią ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, przystąpieniem nowego inwestora do spółki, chęcią wprowadzenia spółki na giełdę papierów wartościowych czy też koniecznością dostosowania formy prawnej spółki do rodzaju prowadzonej działalności.

Przekształcenie w spółkę jawną

Popularnością cieszą się również przekształcenia spółki komandytowej czy spółki cywilnej w spółkę jawną. Spółka jawna daje wspólnikom możliwość stosowania korzystnych zasad opodatkowania dochodów z działalności, przy zachowaniu prostoty funkcjonowania, właściwej dla spółek osobowych..

Zmiana formy prawnej spółki – nasze doświadczenie

Corocznie realizujemy kilkadziesiąt procesów zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Pomagamy przedsiębiorcom wybrać najlepszą dla nich formę prawną spółki oraz doradzamy w jaki sposób najlepiej przeprowadzić proces przekształcenia.. Wskazujemy kwestie prawne, podatkowe oraz księgowe, na które należy zwrócić uwagę w związku ze zmianą formy prawnej oraz ewentualne ryzyka związane z tym procesem. Pozwala to przeprowadzić proces przekształcenia w bezpieczny sposób, nie utrudniający bieżącej działalności spółki.

Inne artykuły z kategorii: Założenie i reorganizacja biznesu Zobacz wszystkie

Najczęściej czytane