Przekształcenie spółki

Skontaktuj się

Grzegorz Szysz

Partner, Radca Prawny, Doradca Podatkowy

W jaką spółkę się przekształcić?

Zmienić formę prawną mogą zarówno spółki osobowe (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna), jak i spółki kapitałowe (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna), a także spółka cywilna. Indywidualne okoliczności decydują o tym, czy najlepsze dla danej firmy będzie przekształcenie w spółkę z o.o., spółkę komandytową, czy też w inny typ spółki. Wybór optymalnej formy prawnej dla spółki przekształconej powinien zostać dokonany z uwzględnieniem okoliczności biznesowych oraz celów, jakie mają zostać osiągnięte w związku z przekształceniem. Dlatego każdy proces zmiany formy prawnej poprzedzamy szczegółową analizą prowadzonej przez daną spółkę działalności z perspektywy planowanego przekształcenia, uwzględniającą specyfikę branży, w której działa spółka, tak aby zarekomendować Klientowi najlepsze rozwiązanie.

 • Przekształcenie spółki cywilnej lub osobowej w spółkę z o.o.

  Przekształcenie spółki cywilnej albo spółki osobowej (np. spółki jawnej, spółki komandytowej) w spółkę z o.o. może nieść za sobą istotne korzyści. Taki kierunek przekształcenia jest często wybierany w związku z chęcią ograniczenia odpowiedzialności wspólników za zobowiązania, przystąpieniem nowego inwestora do spółki, czy też koniecznością dostosowania formy prawnej spółki do rodzaju prowadzonej działalności. Spółka z o.o. jest formą prawną często wybieraną przez podmioty, które decydują się na opodatkowanie w formie tzw. estońskiego CIT.

 • Przekształcenie w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną

  Spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna dają komplementariuszom (wspólnikom odpowiadającym za zobowiązania spółki bez ograniczeń) możliwość stosowania korzystnych zasad opodatkowania dochodów z działalności. W przypadku komandytariuszy sp.k. oraz akcjonariuszy S.K.A. odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest z kolei ograniczona. Spółka komandytowa pozwala przy tym na zachowanie prostoty funkcjonowania i elastyczności, właściwej dla spółek osobowych. Przekształcenie w spółkę komandytową lub komandytowo-akcyjną w przypadku określonych przedsięwzięć może być optymalnym rozwiązaniem.

 • Przekształcenie w prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną

  W niektórych sytuacjach, w szczególności w razie planowanego przystąpienia do spółki inwestorów zewnętrznych, korzystnym rozwiązaniem może być przekształcenie w spółkę akcyjną lub prostą spółkę akcyjną. Coraz popularniejsze staje się przekształcenie w prostą spółkę akcyjną, która to forma prawna pozwala na stosunkowo dużą swobodę przy kształtowaniu zasad uprzywilejowania akcjonariuszy spółki, przy mniejszym niż w przypadku spółki akcyjnej stopniu sformalizowania. Przekształcenie w prostą spółkę akcyjną lub spółkę akcyjną poprzedza często planowane wejście spółki w estoński CIT.

Zakres wsparcia

 • Ocena bieżącej sytuacji spółki oraz identyfikacja celów

  Weryfikacja założeń, które mają zostać osiągnięte w związku ze zmianą formy prawnej działalności.

 • Opracowanie scenariuszy

  Opracowanie możliwych do wdrożenia scenariuszy zmiany formy prawnej działalności (przekształcenie, aport przedsiębiorstwa albo innych), mających służyć osiągnięciu przyjętych celów

 • Doradztwo w wyborze optymalnej formy prawnej spółki

  A także opracowanie scenariusza zmiany formy prawnej spółki.

 • Identyfikacja wszelkich konsekwencji prawnych, podatkowych i księgowych

  Związanych z przekształceniem spółki.

 • Opracowanie szczegółowego harmonogramu wdrożenia procesu przekształcenia spółki

  Jednym z pierwszych kroków procesu przekształcenia jest przemyślenie i zaplanowanie procesu, z uwzględnieniem specyfiki działalności spółki. Zadania, które stoją przed nami i naszym Klientem opisujemy w szczegółowym, ale przejrzystym harmonogramie. Dzięki temu nasz Klient ma świadomość, jakie działania będą realizowane w toku procesu, a także, jakie szacunkowe terminy zakładamy dla wdrożenia poszczególnych działań.

 • Przygotowanie niezbędnych dokumentów

  Związanych z realizacją danego scenariusza przekształcenia spółki.

 • Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta

  O ile jest wymagane.

 • Wsparcie w procesie przekształcenia

  Wsparcie w kontaktach z urzędami, sądami, instytucjami finansującymi, kontrahentami i pracownikami w związku wdrażanym procesem reorganizacji (w tym w zakresie rejestracji zmian danych w sądzie rejestrowym, wieczystoksięgowym oraz we właściwych urzędach). Koordynacja i nadzór nad wszystkimi działaniami realizowanymi w związku z przekształceniem spółki.

 • Bieżące doradztwo

  Bieżące doradztwo prawne, podatkowe i księgowe związane z realizowanymi działaniami, w tym również po zakończeniu procesu przekształcenia spółki.

Zobacz pozostałe (6)
Potrzebujesz wsparcia w nietypowym zakresie?

Na pewno będziemy w stanie Ci pomóc. Porozmawiajmy o Twoich potrzebach!

Proces realizacji

 • Analiza spółki, poznanie potrzeb klienta i zaplanowanie procesu

  Na tym etapie przyglądamy się działalności spółki. Pochylamy się nad takimi elementami jak: aktywa spółki, sprawy pracownicze, umowy z klientami i dostawcami, decyzje administracyjne i pozwolenia. Po ustaleniu potrzeb Klienta, przygotowujemy plan wdrożenia.

 • Wdrożenie przekształcenia

  Na tym etapie prowadzimy Klienta przez wszystkie formalności związane z przekształceniem. Kompleksowo zajmujemy się procesem: od kontaktu z notariuszem, przez opracowanie wszystkich niezbędnych dokumentów, po złożenie wniosku do KRS i bieżące monitorowanie wpisów

 • Bieżące konsultacje w trakcie wdrożenia procesu oraz po nim

  Zdajemy sobie sprawę, że przekształcenie jest wyzwaniem organizacyjnym dla całej spółki. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala wspierać Klientów we wszystkich bieżących sprawach związanych z przekształceniem. Istotne jest dla nas również to, żeby przekazać Klientom wskazówki co do wszystkich formalnych spraw, które należy załatwić po przekształceniu.

Na tym etapie przyglądamy się działalności spółki. Pochylamy się nad takimi elementami jak: aktywa spółki, sprawy pracownicze, umowy z klientami i dostawcami, decyzje administracyjne i pozwolenia. Po ustaleniu potrzeb Klienta, przygotowujemy plan wdrożenia.

Dlaczego Grant Thornton?

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesie przekształcenia Twojej firmy!

Corocznie realizujemy ponad 100 procesów zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Pomagamy przedsiębiorcom wybrać najlepszą dla nich formę prawną spółki oraz doradzamy w jaki sposób najlepiej przeprowadzić proces przekształcenia. Wskazujemy kwestie prawne, podatkowe oraz księgowe, na które należy zwrócić uwagę w związku ze zmianą formy prawnej oraz ewentualne ryzyka związane z tym procesem. Pozwala to przeprowadzić proces przekształcenia w bezpieczny sposób, nie utrudniający bieżącej działalności spółki.

 • 30 lat

  działalności w Polsce

 • 1000+

  pracowników w 7 biurach

 • 100+

  procesów przekształceń rocznie

wideo: O czym warto pamiętać przekształcając spółkę? Jak wygląda procedura przekształcenia krok po kroku?

Zadowoleni klienci

Kabat Tyre

Produkcja opon i dętek

 • Zakres usługi

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Optimal

Branża motoryzacyjna

 • Zakres usługi

  Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Kapka

Branża spożywcza

 • Zakres usługi

  Przekształcenie dwóch spółek komandytowych w spółki z o.o.

Clip Group

Logistyka i transport

 • Zakres usługi

  Przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową

Grupa Energia

Branża energetyczna

 • Zakres usługi

  Przekształcenie 3 spółek komandytowych w spółki z o.o.

Total Market

Produkcja taśm i folii

 • Zakres usługi

  Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z o.o.

Cukiernia Sowa

Branża spożywcza

 • Zakres usługi

  Przekształcenie spółki

Grupa SOLTEX

Nieruchomości/turystyka

 • Zakres usługi

  Przekształcenie spółki

Zapytaj o ofertę usługi

Przekształcenie spółki

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Poproś o kontakt