Audyt zarządzania informatyką i bezpieczeństwem

Skontaktuj się

Radosław Kaczorek

Partner zarządzający

Czym jest audyt zarządzania informatyką i bezpieczeństwem?

Audyt zarządzania informatyką i bezpieczeństwem to kompleksowe podejście do oceny, analizy i doskonalenia procesu zarządzania technologią oraz zapewniania bezpieczeństwa informacji. Usługa skierowana jest głównie do przedsiębiorstw i instytucji, które chcą zapewnić optymalne warunki funkcjonowania informatyki, zminimalizować ryzyko utraty danych oraz dostosować się do aktualnych standardów i regulacji z zakresu informatyki i bezpieczeństwa informatycznego.

 • Dla kogo jest?

  Audyt zarządzania informatyką i bezpieczeństwem pozwala ocenić aktualny stan zarządzania informatyką i bezpieczeństwem oraz zapewnić ścisłą kontrolę nad infrastrukturą IT, eliminować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, identyfikować obszary optymalizacji i doskonalenia oraz pomaga w utrzymaniu wysokich standardów zarządzania i efektywnym zarządzaniu zasobami informatycznymi.

 • Kiedy skorzystać z tego audytu?

  Skorzystanie z usługi audytu zarządzania informatyką i bezpieczeństwem pozwala na identyfikację obszarów wymagających poprawy i doskonalenia w ramach podnoszenia poziomu dojrzałości zarządzania w informatyce i bezpieczeństwie. Usługę polecamy w szczególności firmom, które chcą podnosić swoją wartość w oparciu o przejrzyste zasady zarządzania i nadzoru nad informatyką oraz firmom które prowadzą kompleksowe procesy reorganizacji, transformacji cyfrowej lub strategicznej zmiany na poziomie firmy lub grupy kapitałowej.

 • Co zyskasz?

  Zyskasz kompleksową ocenę procesu zarządzania informatyką i bezpieczeństwem informacji. Zidentyfikowane zostaną obszary wymagające reorganizacji lub zmiany organizacji zarządzania – usprawnisz optymalizację procesów w swojej firmie. Obniżysz koszty oraz ograniczysz poziom ryzyka operacyjnego. Spełnienie wymagań prawnych i regulacyjnych związanych z ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji stanie się łatwiejsze.

Zakres wsparcia

Zakres usługi ustalany jest indywidualnie dla każdej organizacji, uwzględniając jej potrzeby, budżet i specyfikę działalności.

 • Strategia zarządzania

  Analiza i ocena strategii zarządzania informatyką i bezpieczeństwem oraz ocena realizacji celów biznesowych ze wsparciem informatyki.

 • Procesy zarządzania

  Analiza procesów zarządzania informatyką i bezpieczeństwem informacji w zakresie odpowiedzialności i struktury organizacyjnej oraz pomiar dojrzałości procesów zarządzania w oparciu o standard COBIT.

 • Regulacje wewnętrzne i zgodność

  Ocena regulacji wewnętrznych, polityk i procedur zarządzania, sprawdzenie zgodności z normami branżowymi oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Test bezpieczeństwa IT Twojej firmy

Bezpieczeństwo informacji w firmie jest sprawą kluczową. Wymaga ciągłego nadzoru i testowania. Dokonaj samooceny bezpieczeństwa informacji Twojej firmy

Wypełnij samoocenę

Proces realizacji

 • Zdefiniowanie celów i zakresu audytu

  Określenie celów, oczekiwań klienta oraz zakresu prac. To etap, na którym ustala się, co dokładnie ma być poddane analizie i ocenie.

 • Opracowanie planu audytu

  Opracowanie szczegółowego planu uwzględniającego ocenę wymagań bezpieczeństwa, procesów zarządzania, dokumentacji i systemów informatycznych.

 • Wykonanie audytu

  Przeprowadzenie audytu, zbieranie danych, wywiady z pracownikami, ocena dokumentacji, analiza procesów zarządzania i weryfikacja zgodności z wymaganiami.

 • Przygotowanie raportu

  Opracowanie raportu z audytu zawierającego szczegółowe wyniki, zidentyfikowane zagrożenia, rekomendacje oraz propozycje działań naprawczych i optymalizacyjnych.

 • Konsultacje z klientem

  Omówienie wyników z klientem, przedstawienie rekomendacji i wspólna analiza potencjalnych działań naprawczych. Na tym etapie klient może uzyskać dodatkowe wyjaśnienia i wsparcie w planowaniu działań naprawczych.

Określenie celów, oczekiwań klienta oraz zakresu prac. To etap, na którym ustala się, co dokładnie ma być poddane analizie i ocenie.

Test bezpieczeństwa IT – dokonaj samooceny w 5 minut i otrzymaj wynik

Dlaczego Grant Thornton?

Naszych klientów wspieramy na wszystkich etapach budowania bezpiecznego biznesu. Wiemy, jak sprawić aby bezpieczeństwo informatyczne było skuteczne i proste. To nie tylko nasz zawód, ale również nasza pasja. I dlatego świadczymy usługi na najwyższym poziomie.

• Ponad 300 zadowolonych klientów korzystających z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa.
• Ponad 500 projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości
• 60 osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

 • 500+

  projektów zrealizowanych w wielu branżach i dla firm każdej wielkości

 • 300+

  zadowolonych klientów korzystających z naszego wsparcia w obszarze bezpieczeństwa informacji i cyberbezpieczeństwa

 • 60

  osobowy zespół ekspertów w dziedzinie informatyki, bezpieczeństwa i ciągłości działania

W zapewnieniu bezpieczeństwa cyfrowego wsparliśmy już:

Callstack.io

Web development

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

WonderMiles

Podróże

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

Meniga

Usługi IT

 • Zakres usługi

  Przygotowanie do certyfikacji systemu zarządzania opartego o ISO 27001

Biuro Informacji Kredytowej

Finanse i bankowość

 • Zakres usługi

  Testy bezpieczeństwa aplikacji webowej

S&T

Usługi IT

 • Zakres usługi

  vCISO - utrzymanie i rozwój systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Zapytaj o ofertę usługi

Audyt zarządzania informatyką i bezpieczeństwem

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Poproś o kontakt