Beata Kozyra

Dyrektor ds. ESG

Biografia

Beata posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie biznesowe, w tym związane z tworzeniem i operacjonalizacją aspektów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Jej kluczową kompetencją jest tworzenie Raportów ESG oraz umiejętność tworzenia i wdrażania strategii ESG i strategii biznesu firmy z uwzględnieniem zintegrowanej strategii zrównoważonego rozwoju oraz kaskadowanie celów strategicznych na poziom operacyjny i taktyczny, a także opracowywanie niezbędnych do realizacji ww. celów: modeli biznesowych, planów działań, alokacji zasobów oraz budżetu, a także zarządzaniem procesem zmian 
w organizacji. 

Jest członkiem międzynarodowej inicjatywy Net Zero Carbon Events i członkiem międzynarodowego Zespołu ds. metodologii liczenia śladu węglowego dla branży eventowej. Jest również członkiem Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izby Gospodarczej KIG. 

Pracowała z ponad 50-cioma firmami zarówno w zarządach, jak i jako konsultant ds. strategii.

Ukończyła studia doktoranckie, 3 studia podyplomowe z szeroko pojętego zarządzania oraz wiele szkoleń i certyfikowanych kursów z zakresu analizy strategicznej, tworzenia i wdrażania strategii oraz raportowania ESG. W 2023 roku dołączyła do zespołu business consulting Grant Thornton.

Ostatnie publikacje autora

Zobacz więcej