Projekt przepisów regulujących funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur został 4 sierpnia 2023 r. podpisany przez Prezydenta. Ustawa została także opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przypominamy, że obligatoryjny KSeF ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Wcześniej 28 lipca 2023 r. Sejm odrzucił uchwałę Senatu o odrzucenie ustawy o KSeF i tym samym przyjął projekt bez zmian.

Podpisana przez Prezydenta ustawa doprowadzi do zmian w zakresie fakturowania, obiegu dokumentów oraz sposobu wykorzystywania przez podatników systemów finansowo – księgowych. Nowy standard e-faktury doprowadzi do ujednolicenia dokumentowania transakcji oraz zautomatyzuje wystawianie, przetwarzanie a także archiwizację faktur. Ministerstwo Finansów zapewnia, że podatnicy będą na bieżąco dysponować informacjami z faktur na potrzeby prowadzonej przez nich działalności.

Pobierz informator: Krajowy System e-Faktur (KSeF) – aspekty praktyczne

Główne założenia ustawy KSeF:

 • Termin wejścia w życie obligatoryjnego KSeF to 1 lipca 2024 r.
 • Stosowanie obowiązkowego KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo nastąpi od 1 stycznia 2025 r.
 • Termin likwidacji wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury nastąpi 1 stycznia 2025 r.
 • Z KSeF wyłączone zostały faktury konsumenckie – będą one wystawiane wyłącznie poza KSeF.
 • Paragon fiskalny z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących.
 • Likwidacja wartości minimalnych kar za niestosowanie KSeF w tym zastosowanie miarkowania kar, oraz odroczenie ich stosowania do 1 stycznia 2025 r. a także wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej za nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących KSeF.
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: KSeF – bieżące wsparcie
Dowiedz się więcej

Na ten moment dysponujemy już przepisami, które będą finalnie obowiązywać. Podatnicy którzy wstrzymują się z rozpoczęciem prac, otrzymali zatem sygnał, że to dobry moment, aby rozpocząć proces wdrażania KSeF. Z uwagi na fakt, że jest to największa rewolucja w zakresie fakturowania, warto podejmowane działania konsultować ze specjalistami z zakresu Krajowego Systemu e- Faktur.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – dowiedz się więcej:

 1. Pierwotny projekt ustawy w sprawie obligatoryjnego fakturowania w KSeF
 2. Krajowy System e-Faktur jednak od 1 lipca 2024 r.?
 3. Krajowy System e-Faktur – wszystko co warto o nim wiedzieć
 4. Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
 5. Krajowy System e-Faktur – jakie zmiany wynikają z nowej wersji projektu?
 6. Krajowy System e-Faktur – kto jest obowiązany do wdrożenia KSeF?
 7. Projekt Krajowego Systemu e-Faktur podpisany przez Prezydenta

 

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.