W dniu 15 marca 2023 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji, pojawiła nowa wersja projektu przepisów regulujących funkcjonowanie obligatoryjnego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2024 roku.

Nowy projekt jest konsekwencją wielu wątpliwości i niejasności przepisów zawartych w poprzednim projekcie KSeF po którego przedstawieniu, w ramach konsultacji publicznych (w których uczestniczył również Grant Thornton) zgłoszono szereg uwag upraszczających funkcjonowanie systemu KSeF. Nowy projekt przepisów częściowo uwzględnia uwagi otrzymane w procesie konsultacji.

Kluczowe zmiany w projekcie KSeF

 • Termin wejścia w życie obligatoryjnego KSeF został przesunięty o pół roku tj. na 1 lipca 2024 r.
 • Stosowanie obowiązkowego KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo został przesunięty do 1 stycznia 2025 r.
 • Z KSeF wyłączone zostały faktury konsumenckie – będą one wystawiane wyłącznie poza KSeF.
 • Termin likwidacji wystawiania faktur z kas rejestrujących oraz paragonów uznanych za faktury został przesunięty na 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja wartości minimalnych kar za niestosowanie KSeF w tym zastosowanie miarkowania kar, oraz odroczenie ich stosowania do 1 stycznia 2025 r. a także wyłączenie odpowiedzialności karnoskarbowej za nieprzestrzeganie obowiązków dotyczących KSeF.
 • Uszczegółowienie rozwiązań w sytuacji braku możliwości wystawienia e-faktury przez podatnika z przyczyn leżących po jego stronie w tzw. „trybie offline” (projekt zakłada wystawianie faktur zgodnie ze wzorem w trybie offline, a następnie konieczności przesłania faktur następnego dnia roboczego po ustąpieniu awarii do KSeF).
 • Rezygnacja z rozwiązań dot. stosowania propozycji faktur korygujących oraz not korygujących wystawianych w KSeF i poza KSeF.
 • Utrzymanie rozwiązania polegającego na wystawianiu faktur przed terminem, jako rozwiązania ułatwiającego podatnikom prowadzenie działalności gospodarczej.
 • Doprecyzowanie wymogów dotyczących podania numeru KSeF przy płatności za pośrednictwem banku lub SKOK z siedzibą na terytorium kraju/oddziału banku zagranicznego.
 • Rezygnacja z zamieszczania w wykazie podatników (tzw. Białej liście podatników VAT) oznaczenia SMPD (dla podatników zagranicznych, zarejestrowanych na VAT w Polsce i posiadających stałe miejsce prowadzenia działalności), które oznaczałoby obowiązek wystawiania e-faktur dla tych podatników.
Skorzystaj z naszych usług z zakresu: KSeF – bieżące wsparcie
Dowiedz się więcej

Poza powyższymi zmianami znajdującymi się w projekcie KSeF, Ministerstwo Finansów opublikowało także projekt rozporządzenia wyłączającego z KSeF czynności, które zdaniem Ministerstwa powodują konieczność utrzymania dotychczasowych sposobów ich dokumentowania. Przedstawiony w projekcie rozporządzenia katalog takich czynności nie jest w istocie zbyt szeroki. Z obowiązku stosowania obligatoryjnego KSeF wyłączone zostaną jedynie usługi w następujących zakresach:

 • przejazdu autostradą płatną, pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług,
 • przewozu osób na dowolną odległość: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami w formie biletu jednorazowego, wystawionymi przez podatników uprawnionych do świadczenia tych usług.
 • w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które są pobierane opłaty trasowe, w tym usług objętych stawką podatku w wysokości 0%, pod warunkiem udokumentowania tych usług fakturami wystawianymi za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO) Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej (EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.

Opublikowanie projektu w połowie marca br. powoduje, że zakładany przez Ministerstwo Finansów plan uchwalenia przepisów w połowie roku wydaje się realny do utrzymania. Na ten moment możemy na pewno wskazać, że dysponujemy przepisami które będą regulować funkcjonowanie Krajowego Systemu e-Faktur. Nadal jednak oczekujemy na wydanie kolejnej wersji schemy e-faktury dostosowanej do zmian wynikających w nowego projektu. Podatnicy którzy rozważali rozpoczęcie prac związanych z KseF po opublikowaniu kolejnej wersji projektu otrzymali właśnie sygnał, że jest dobry moment na rozpoczęcie procesu wdrażania jednej z największych zmian w sposobie wystawiania faktur – wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur.

Więcej o pierwotnych zmianach do projektu KSeF można przeczytać tutaj.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – dowiedz się więcej:

 1. Pierwotny projekt ustawy w sprawie obligatoryjnego fakturowania w KSeF
 2. Krajowy System e-Faktur jednak od 1 lipca 2024 r.?
 3. Krajowy System e-Faktur – wszystko co warto o nim wiedzieć
 4. Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
 5. Krajowy System e-Faktur – jakie zmiany wynikają z nowej wersji projektu?
 6. Krajowy System e-Faktur – kto jest obowiązany do wdrożenia KSeF?
 7. Projekt Krajowego Systemu e-Faktur podpisany przez Prezydenta

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.