W dniu 16 lutego 2023 r., w trakcie konferencji uzgodnieniowej Ministerstwa Finansów do projektu ustawy wprowadzającej obligatoryjny KSeF, z udziałem m.in. Grant Thornton zaprezentowano docelowy model KSeF, uwzględniający korekty wprowadzone po konsultacjach publicznych.

Zdaniem Ministerstwa zmiany uwzględniają postulaty organizacji przedsiębiorców, księgowych i biegłych rewidentów, sektora IT oraz resortu infrastruktury.

Główne zmiany w projekcie KSeF:

 • Potwierdzenie przesunięcia terminu wejścia obligatoryjnego KSeF na 1 lipca 2024 r. (MF nie planuje kolejnego przedłużenia terminu)
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo a także przedmiotowo z VAT – KSeF dla tych podatników będzie obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Utrzymanie rozwiązania, że podatnik mający stałe miejsce prowadzenia działalności (SMPD) w PL wystawia faktury w KSeF (transakcje wykonywane bez udziału SMPD w PL będą poza KSeF, informacja o obowiązku wystawiania faktur w KSeF nie będzie jednak uwidoczniona w wykazie podatników na tzw. Białej Liście, zachowanie prawa do odliczenia VAT z dokumentu poza KSeF przy błędnym / opóźnionym rozpoznaniu SMPD w PL, doprecyzowanie kryteriów uznania SMPD w PL w formie objaśnień).
 • Potwierdzenie, że faktury konsumencie (B2C) nie będą objęte KSeF nawet na zasadzie dobrowolności (będą wystawiane poza KSeF).
 • Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon z NIP będzie uznawany za fakturę uproszczoną do 31 grudnia 2024 r.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych, bilety za przejazd oraz Eurocontrol) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień od przesłania jej do KSeF, w celu rozwiązania problemu z właściwym kursem waluty w sytuacjach, w których faktura w walucie obcej wysyłana w późnych godzinach wieczornych, zostanie zarejestrowana w KSeF dopiero w dniu następnym.
 • Korekty in minus – spójny katalog rozwiązań dla faktur ustrukturyzowanych / offline / awarii.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika będzie przewidziana możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline (późniejsze dostarczenie faktury do KSeF też będzie możliwe ale traktowane jako uchybienie terminowi ustawowemu).
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących do faktur z numerem KSeF, nie będzie jednak możliwości wystawiania faktur korygujących do faktur bez numeru KSeF, wystawionych w okresie awarii i w trybie offline.
 • Przesyłanie faktur po ustaniu awarii – wydłużone do 7 dni roboczych.
 • Nastąpi przedefiniowanie pojęcia faktura. Zmieni się zapis, że dokumentów wystawionych z pominięciem Krajowego Systemu e-Faktur nie uznaje się za fakturę.
 • Doprecyzowanie wymogu podania numeru KSeF przy płatności (ma dotyczyć wyłącznie transakcji dokonywanych za pośrednictwem banku lub SKOK z siedzibą na terytorium kraju / oddziału banku zagranicznego).
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r. (pokreślenie wagi miarkowania kary od 0 zł, pełne wyłączenie KKS w obowiązkach KSeF (kary za wadliwość faktury)).
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF, z wprowadzeniem zasady, że wszelkie korekty powinny odbywać się poprzez wystawienie faktur korygujących.
 • Wycofanie zapisów dotyczących Propozycji Faktury Korygującej.
 • Uproszczenia w JPK_VAT łącznie z wejściem obligatoryjnego KSeF, obowiązek generowania JPK_FA pozostanie dla faktur spoza KSeF, w tym faktur konsumenckich.
Skorzystaj z naszych usług w zakresie: KSeF – bieżące wsparcie
Dowiedz się więcej

Poza projektem ustawy wiele ważnych kwestii zostanie ustalona w formie rozporządzeń, których treść będzie znana najwcześniej w drugiej połowie roku, chociaż Ministerstwo obiecuje, że projekty rozporządzeń pojawią się wraz z nowym projektem ustawy.

Kolejne zmiany do projektu KSeF w wielu aspektach pozostają jednak wciąż niejasne i budzą wiele wątpliwości podatników. Spotkanie z MF pokazało jak bardzo złożony i wielowątkowy jest to projekt. Pomimo potwierdzenia przedłużenia terminu wejścia w życie obligatoryjnego KSeF od 1 lipca 2024 r. warto już teraz zacząć przygotowania do jego wdrożenia.

Więcej o pierwotnych zmianach do projektu KSeF można przeczytać tutaj: Krajowy System e-Faktur jednak od 1 lipca 2024 r.?

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – dowiedz się więcej:

 1. Projekt ustawy w sprawie obligatoryjnego fakturowania w KSeF od 1 stycznia 2024 r.
 2. Krajowy System e-Faktur – wszystko co warto o nim wiedzieć
 3. Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.