W dniu 1 grudnia 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się długo oczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw dotyczący wprowadzenia obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur.

Pierwotny projekt jako datę wejścia w życie obligatoryjnego stosowania systemu wskazywał 1 stycznia 2024 r. Po konsultacjach uległa ona zmianie, o czym piszemy tutaj: Krajowy System e-Faktur – jakie zmiany wynikają z nowej wersji projektu?

Pierwotny projekt zakładał, że obligatoryjne e-fakturowanie oparte będzie na obowiązującym fakultatywnym KSeF, odpowiednio jednak rozbudowanym i dostosowanym. Obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z Ustawą VAT. Będą to czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, w tym krajowe dostawy towarów i świadczenie usług dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), na rzecz organów publicznych (B2G) lub konsumentów (B2C).

Obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych ma mieć zastosowanie do podatników wykonujących czynności objęte wymogiem fakturowania według polskich regulacji VAT, którzy posiadają siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Skorzystaj z naszych usług w zakresie: KSeF – bieżące wsparcie
Dowiedz się więcej

Poniżej najważniejsze zmiany wynikające z Projektu:

 1. Obligatoryjne fakturowanie w KSeF będzie obowiązywać od 1 stycznia 2024 r. i obejmie wszystkich podatników posiadających siedzibę działalności gospodarczej lub stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju (brak „fazowania” obowiązku korzystania z KSeF w zależności od wielkości przedsiębiorstwa),
 2. Przy użyciu KSeF fakultatywnie będą mogły być wystawiane faktury VAT RR oraz faktury korygujące VAT RR,
 3. Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci podatnicy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
 4. Obowiązkiem e-fakturowania nie zostaną objęci także podatnicy korzystający z procedur szczególnych, o których mowa w dziale XII w rozdziale 7, 7a i 9 ustawy o VAT – procedura nieunijna, szczególna procedura w zakresie świadczenia usług międzynarodowego okazjonalnego przewozu drogowego osób oraz szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (z wyłączeniem podatników korzystających z procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a, którzy będą obowiązani do wystawiania e-faktur – procedura unijna dotycząca niektórych dostaw towarów oraz świadczenia niektórych usług),
 5. Dostawy towarów i świadczenie usług B2C, a także sprzedaż objęta zwolnieniem z VAT będą mogły być również dokumentowane e-fakturą,
 6. Proponuje się rezygnację z możliwości wystawiania faktur przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 7. Zachowana zostanie możliwość wystawiania e-faktur uproszczonych,
 8. Nie będzie uznawany za e-fakturę paragon z NIP do 450 zł,
 9. Skrócenie podstawowego terminu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym do 40 dni.
 10. Dostosowanie przepisów w zakresie korekt zmniejszających wartość podatku należnego/naliczonego.
 11. MF udostępni nieodpłatne narzędzia służące zapewnieniu zgodności z udzielonym Polsce upoważnieniem do wprowadzenia obowiązkowego e-fakturowania,
 12. E-faktury będą przechowywane w KSeF przez okres 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione,
 13. Podatnik będzie mógł wystawić notę korygującą tylko do faktury wystawionej poza KSeF,
 14. Zapewnienie rozwiązania w zakresie wystawienia faktur w sytuacji m.in. niedostępności KSeF związanej z serwisem tego systemu oraz awarii KSeF,
 15. W celu weryfikacji podmiotów zobowiązanych do wystawiania e-faktury, proponuje się wprowadzenie zmian do wykazu podatników (Biała Lista) – będzie on zawierał dodatkowo informację, czy podmiot jest lub nie jest obowiązany do wystawiania e-faktur.
 16. Wprowadza się system kar pieniężnych – kara wyniesie do 100% wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – kara pieniężna wyniesie do 18,7% wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na fakturze (nie mniej niż 1000 zł).

Krajowy System e-Faktur (KSeF) – dowiedz się więcej:

 1. Pierwotny projekt ustawy w sprawie obligatoryjnego fakturowania w KSeF
 2. Krajowy System e-Faktur jednak od 1 lipca 2024 r.?
 3. Krajowy System e-Faktur – wszystko co warto o nim wiedzieć
 4. Wady i zalety Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)
 5. Krajowy System e-Faktur – jakie zmiany wynikają z nowej wersji projektu?
 6. Krajowy System e-Faktur – kto jest obowiązany do wdrożenia KSeF?
 7. Projekt Krajowego Systemu e-Faktur podpisany przez Prezydenta

Porozmawiajmy o Twoich wyzwaniach

Świadczymy usługi w zakresie KSeF - wdrożenie i bieżące wsparcie

Skontaktujemy się z Tobą w najbliższym dniu roboczym aby porozmawiać o Twoich potrzebach i dopasować do nich naszą ofertę.

Pole zawiera niedozwolone znaki

Nieprawidłowy format. Wprowadź twojadres@twojadomena.pl lub nr telefonu: XXXXXXXXX.

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Skontaktuj się

Łukasz Kacprzyk

Senior Konsultant, Doradca podatkowy

Poproś o kontakt

Niniejsza publikacja została sporządzona z najwyższą starannością, jednak niektóre informacje zostały podane w formie skróconej. W związku z tym artykuły i komentarze zawarte w „Newsletterze” mają charakter poglądowy, a zawarte w nich informacje nie powinny zastąpić szczegółowej analizy zagadnienia. Wobec powyższego Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe w wyniku czynności podjętych lub zaniechanych na podstawie niniejszej publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani dokładniejszym omówieniem niektórych kwestii poruszonych w bieżącym numerze „Newslettera”, zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy. Wszelkie uwagi i sugestie prosimy kierować na adres jacek.kowalczyk@pl.gt.com.